ВІЙНА ЗА УКРАЇНУ: ВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ДО ПРЯМОГО ВТОРГНЕННЯ

Anhelika Dilai

Анотація


У цій статті проаналізовано інформаційні операції як підготовчий етап захоплення кордонів держав, вивчено стратегічні документи, котрі регулюють діяльність підрозділів інформаційної боротьби. Автори звернули увагу на поняття впливу як основи здійснення інформаційних операцій. Також автори здійснили спробу виокремити проблемні питання протидії України інформаційним операціям з боку Кремля.

Ключові слова: інформаційні операції, вплив, ЗМК.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гусаров В. Сили інформаційних операцій Росії: яким має бути відповідь України? [Електронний ресурс] / В’ячеслав Гусаров // Інформаційно-аналітичний центр Національної Безпеки України. 2014. Режим доступу до ресурсу: http://mediarnbo.org/2014/10/07/sili-informatsiynih-operatsiy-rosiyi-yak/.

Осьодло В. І. Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи: Підручник / В. І. Осьодло, В. В. Стасюк, В. П. Шевчук та ін.; За заг. ред. В. Г. Радецького. К.: НАОУ, 2007. 492 с.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П. Д. Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. К. : Міленіум, 2011. 304 c.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева, Є.Д.Скулиш, О.Д.Бойко, В.В.Остроухов]; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. 2-ге вид. К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. 248 с.

Pomerantsev P. Can Ukraine Win Its Information War With Russia? [Electronic resource] / Peter Pomerantsev // The Atlantic. – Mode of access: http://www. theatlantic.com/international/archive/2014/0 6/can-ukraine-win-its-information-war-withrussia/372564/

Почепцов Г. Інформаційні війни: базові параметри [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // MediaSapiens. 2012. Режим доступу до ресурсу: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/informatsiyni_viyni_bazovi_parametri/.

Information Operations. Air Force Doctrine Document 2-5. 11 January 2005. 54 p.

Феклістов А. Сучасні погляди на місце інформаційних операцій в системах інформаційної боротьби / А. Феклістов. // Проблеми оперативного мистецтва та тактики. 2010. С. 25–27.

Мінаков О. Гібридна війна Росії. Трансформація маніпуляцій у соцмережах [Електронний ресурс] / Олексій Мінаков // Радіо Свобода. 2017. Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/28498431.html.

Почепцов Г. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей [Електронний ресурс] / Г. Почепцов // MediaSapiens. 2013. Режим доступу до ресурсу: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/smislovi_ta_informatsiyni_viyni_poshuk_vidminnostey/.

Війна і пропаганда. Як працюють війська інформаційних операцій Росії? [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. 2017. Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/28351969.html.

Особливості діяльності Управління інформаційного протиборства Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ [Електронний ресурс] // ГУР МОУ – Режим доступу до ресурсу: http://gur.mil.gov.ua/content/osoblyvosti-diialnosti-upravlinnia-informatsiinoho-protyborstva-tsentru-terytorialnykh-viisk-pivdennoho-viiskovoho-okruhu-zs-rf.html.

Rowland L., Tatham S. Strategic communication & influence operations: do we really get it? Shrivenham, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9974

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.