ПУБЛІЦИСТИКА У РАДІОЕФІРІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ КНИГИ КЛАЙВА СТЕЙПЛЗА ЛЬЮЇСА «ПРОСТО ХРИСТИЯНСТВО»

Iryna Voloshyn

Анотація


У статті здійснено спробу аналізу книги британського письменника, публіциста, вченого Клайва Стейплза Льюїса «Просто християнство» з позиції характеристики її як медіатексту, оскільки первинно він прозвучав в ефірі радіо ВВС 1941 року.

Дослідження проводиться на основі опрацювання двох редакцій книги, зіставлення виражальних засобів, до яких вдається автор, мовно-стилістичного, змістового оформлення, а також аргументаційної складової. У матеріалі простежується адаптаційний шлях перетворення публіцистичного радіовиступу у друкований текст.

Автор статті обґрунтовує гіпотезу, що радійний тип викладу матеріалу, який зберігся у книжковому виданні, вплинув на характер аудиторії книги, спосіб сприйняття тексту та ефективність трансльованих ідей.

Ключові слова: радіопубліцистика, радійність, християнство, діалогічність тексту, інкультурація віри.


Повний текст:

PDF

Посилання


Люїс К. С. Просто християнство ; пер. з англ. А. Маслюх. Львів : Свічадо, 2018. 224 с.

Anniversary of Lewis’s First Broadcast [Електронний ресурс] // The official website of C. S. Lewis. – Режим доступу : http://www.cslewis.com/anniversary-of-lewiss-first-broadcast-talk/

Marsden M.G. C. S. Lewis Mere Christianity: A Biography. New Jersey : Princeton University Press, 2016. 264 p.

West J. Richard Baxter and the Origin of Mere Christianity [Електронний ресурс] // C. S. Lewis Web. – Режим доступу : http://www.cslewisweb.com/2012/08/richard-baxter-and-the-origin-of-mere-christianity/

Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підр. К.: Знання, 2006. 628 с.

Пенчук І.Л. Радіожурналістика: основні засади функціонування : Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.studmed.ru/view/penchuk-l-radozhurnalstika-osnovn-zasadi-funkconuvannya_2c1473b68d1.html

Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації : посібник. Львів : ПАІС, 2005. 200 с.

Михайлин І.Л. Основи журналістики : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Lewis C. S. Broadcast Talks. London : Geofrey Bles: The Centenary Press, 1942. 62 p.

Lewis C. S. Beyond Personality. The Christian Idea of God. London : Geofrey Bles, 1944. 64 p.

Як писати тексти для радіо? [Електронний ресурс] // BBC. – Режим доступу :

https://www.bbc.com/ukrainian/specials/1458_cojo_ukrainian/page3.shtml

Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. Львів : ПАІС, 2008. 276 с.

Fulford R. How C.S. Lewis Make Christianity Seem Like Common Sense [Електронний ресурс] // National Post. – Режим доступу : https://nationalpost.com/entertainment/books/how-c-s-lewis-made-christianity-seem-like-common-sense

Павлишин Н. «Просто християнство»: не все так просто [Електронний ресурс] // RISU. – Режим доступу : https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/kaleido_digest/72740/

Капусцінський Р. Автопортрет репортера. К. : Темпора, 2011. 134 с.

Alquist D. The Complete Thinker: The Marvelous Mind of G. K. Chesterton. San Francisco : Ignatius Press, 2012. 261 p.

Чепелєва Н. В. Текст і читач : посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 124 с.

Лось Й. Д. Перспективи світоглядної публіцистики : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 294 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10003

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.