ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Lilia Imbirovska-Syvakivska

Анотація


Статтю присвячено аналізу діючого законодавства України, яке стосується журналістської діяльності. Розглянуто питання забезпечення правового захисту працівників мас-медіа та їх відповідальності за порушення закону.

Ключові слова: зона бойових дій, воєнний кореспондент, правовий захист, закони.


Повний текст:

PDF

Посилання


Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації / Т. О. Приступенко. Київ : Інститут журналістики, 2004. 375 с.

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціаль­ний захист журналістів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 1997. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540/97-%D0%B2%D1%80

Правові умови діяльності українських мас-медіа / В. Ф. Іванов, Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід. Київ: Центр вільної преси, 2000. 11-24 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 1994. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 2001. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Принципи криміналізації порушень свободи слова та діяльності ЗМІ / В. І. Павликівський. Вісник Асоціації кримінального права України / 2015, № 1(4).

порушень свободи слова зафіксовано в Україні у 2018 році – дослідження ІМІ [Електронний ресурс] // Інститут масової інформації. 2019. 17 січня. Режим доступу: https://imi.org.ua/news/235-porushen-svobody-slova-zafiksovano-v-ukraini-u-2018-rotsi-doslidzhennia-imi/?fbclid=IwAR0WIOwzyIR6HiqKNvcpsOpHjtmKI5mKQZ3mxpde1i5qH8sUatGLaxLY450

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. 2015. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-19#n8

Медіа-право / Н. Петрова, В. Якубенко. Київ: ТОВ Київська типографія, 2007. 278 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9975

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.