ДЕРЖАВОТВОРЧА ДОМІНАНТА В КОНТЕКСТІ ЧАСОПИСУ «ПОДІЛЛЯ» (1918)

Vitaliy Gandzyuk

Анотація


У статті проаналізовано публікації Кам’янець-Подільської щоденної демократичної газети «Поділля» (1918 р.), з’ясовано роль видання в культивуванні ідей демократизації українського суспільства, визнанні прав народу на самостійну державу, формуванні серед населення почуття патріотизму, пробудженні національної свідомості, відтворенні реалістичних картин тодішньої дійсності.

Ключові слова: газета «Поділля», самостійна держава, національна ідея, Гетьманат, інформація, демократія, революція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білінський М., Співачевська Н., Кревецький І. Часописи Поділля: Історико-біб­ліографічний збірник з нагоди 150-ліття першої газети на Україні та 10-ліття існування УРСР. Вінниця, 1927. 1928. С. 65-73.

Губа П. Ідея державності України у пресі 1917–1919 рр. // Розбудова держави. 1999. № 1/6. С. 146-155.

Губа П. Українське відродження: Спроба джерелознавчої оцінки вітчизняної преси 1917-1920 рр. / Черкаський державний технологічний університет. Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2002. С. 22.

Ігнатієнко В. Українська преса / 1816-1923 рр. Історико-бібліографічний етюд / Український науковий ін-т книгознавства. Х. : Держвидав України, 1926. С. 75.

Преса України: газети 1917-1920 рр.: Бібліографічний покажчик / Г.Я.Рудий; НАН України, інститут історії України. К. : Хрещатик, 1997. 97 с.

Рубан В. Формування ленінських традицій української радянської преси (1917-1925 рр.). К.: Вид-во Київського університету, 1971. С. 47.

Солонська Н. До історії української періодичної преси // Бібліотечний вісник. 1997. №2. С. 29.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9992

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.