ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОЗИЦІЯ ГРОМАДЯНИНА ЧИ ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

Yaroslav Syvakivskyi

Анотація


В статті розглянуто питання професійного позиціонування журналіста в умовах активної збройної агресії проти його країни. Зокрема, проаналізовано основні стандарти роботи журналістів у мирний час, їхня відповідність до воєнних реалій.

Було вивчено попередні дослідження науковців стосовно проблеми, проведено аналіз їхніх висновків та співставлення з роботою українських журналістів з початку збройної агресії Росії.

Доведено, що ніякі професійні стандарти у час нападу країни-агресора не можуть бути важливішими за громадянську позицію.

Ключові слова: стандарти ВВС, стандарти журналістики, професійна етика, зброй­ний конфлікт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Журналістика і війна: навч. посібник / С.А. Кость. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 414 с.

Журналістські стандарти : інформаційна довідка [Електронний ресурс] // Інститут масової інформації. 2011. 31 трав. – Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/jurnalistski-standarti-informatsiyna-dovidka/

Стандарти й етика журналістики в умовах неоголошеної війни [Електронний ресурс] // MediaSapiens. 2014. 29 жовтня. – Режим доступу: https://ms.detector.media/ethics/standards/standarti_y_etika_zhurnalistiki_v_umovakh_neogoloshenoi_viyni/

Портрет українського журналіста в умовах неоголошеної війни на Сході України / Є.В Бірюков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби: (Буча, квітень, 2016). К.: Міленіум, 2016. 160 с.

Журналістські стандарти та протидія інформаційним атакам Кремля: як поєднати [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. 2018. 20 січня. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28985834.html

Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави / В. М. Вакулич, О. Є. Бухтатий // Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 1. С. 97-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_1_17
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9988

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.