ГІБРИДНІ ВІЙНИ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ МЕДІАПРОСТОРУ

Oksana Levantovych

Анотація


У статті розкрито явище гібридної війни, в якій в умовах ХХІ ст. успішно використовують нові інформаційно-маніпулятивні засоби, зокрема, пропаганду через ЗМІ, з метою дискредитувати суперника. Як наслідок, головне протистояння відбувається не на фізичному полі бою, а в головах людей.

Ключові слова: інформаційне суспільство, пропаганда, маніпуляція свідомістю, російсько-українська війна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Харарі Ювал Ной. 21 урок для 21 століття. К. : BookChef, 2018. С. 290-264.

Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. С. 125.

Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти / Є. Магда. Х. : Віват. 304 с.

Почепцов Г. Г. З історії поняття гібридної війни в США і Росії [Електронний ресурс] / Г. Г. Почепцов // Media Sapiens. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/z_istorii_ponyattya_gibridnoi_viyni_v_ssha_i_rosii/

Власюк В. В., Карман Я. В. Деякі основи поняття «Гібридна війна» в міжнародному праві [Електронний ресурс] / В.В. Власюк, Я.В. Карман. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/207-deyaki-osnovy-ponyattya-

Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається [Електронний ресурс] / В. Горбулін // Дзеркало тижня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html

Почепцов Г. Г. Гібридна війна: інформаційна складова [Електронний ресурс] / Г.Г. Почепцов // Media Sapiens. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridna_viyna_informatsiyna_skladova/

Гібридна війна в Україні: думки експертів [Електронний ресурс] / Polonews. – Режим доступу: http://polonews.in.ua/aktualnosci/polityka/gibridna-vijna-v-ukrajini-dumki-ekspertiv.html

Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. 497 с. https://www.questia.com/read/14143465/a-chronology-and-glossary-of-propaganda-in-the-united

Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу [Електронний ресурс] / В. Горбулін // Дзеркало тижня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html

Вайс М., Померанцев П. Україна і початок «нелінійної» війни [Електронний ресурс] / М. Вайс, П. Померанцев // Критика. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/articles/ukrayina-i-pochatok-neliniynoyi-viyny

Магда Є. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір [Електронний ресурс] / Є. Магда. – Режим доступу: file:///C:/Users/home/Desktop/Nzizvru_2014_5_29%20(1).pdf

Тімоті Снайдер: Російській пропаганді байдуже до протиріч – історію ХХ століття вона презентує у постмодерний спосіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/timoti_snayder_rosiyskiy_ propagandi_bayduzhe_do_protirich_istoriyu_khkh_stolittya_vona_prezentue_u_postmoderniy_sposib/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9984

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.