РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ДЗЕРКАЛІ ЗМІ: ВІЙНА В ПАМ’ЯТІ ТА ВІЙНИ ПАМ’ЯТЕЙ

Anastasia Konyk

Анотація


Розглянуто роль журналістів у творенні текстуальної пам’яті про війну. Виокремлено нові «місця пам’яті» та їх символічний капітал, що задіюють ЗМІ. Охарактеризовано особливості медійної ідентифікації в координатах «свій-чужий-інший» в умовах російської агресії.

Ключові слова: тексти про війну, «місця пам’яті», політика пам’яті, історична пам’ять, ЗМІ, пропаганда.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

Нора П. Проблематика мест памяти / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок // Франция-память. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 17–50.

Эткинд А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца [Электронный ресурс] / А. Эткинд // Отечественные записки. 2004. № 5. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_3.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9983

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.