СПЕЦИФІКА ЛІНГВАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «МИР» У МАС-МЕДІЙНОМУ ТЕКСТІ

Tetiana Vilchynska

Анотація


Статтю присвячено лінгвокогнітивному аналізу концепту «мир», реалізованому на шпальтах тернопільського регіонального видання – газети «Свобода». Розглянуто основні засоби мовної об’єктивації дослідженого концептуалізованого поняття, з’ясовано його семантико-аксіологічну природу.

Ключові слова: концепт, мир, вербалізатор, мас-медійний текст, газета «Свобода».


Повний текст:

PDF

Посилання


Волощак М.Й., Сербенська О.А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. К.: Просвіта, 2001. 204 с.

Словник української мови: в 11 т. / За заг. ред. І. К. Білодіда. К. : Наукова думка, 1973. Т. 4. 840 с.

Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. с англ.; сост. В. В. Петрова; под. ред. В. И. Герасимова; вступ, ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. М. : Прогресс, 1989. 312 с.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток – Запад, 2010. 314 с.

Свобода. 2014–2018.

Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української мови: у 4 т. Вінніпег: Волинь, 1979-1995. Т. 3. 415 с.

Словник синонімів української мови: в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Го­ловащук та ін. К. : Наукова думка, 1999. Т. 1. 1030 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10012

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.