БІМЕДІЙНІСТЬ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Liudmyla Yevtushenko, Nadiia Zahumenna

Анотація


У статті проаналізовано бімедійність у сучасних умовах глобалізації, розглянуто особливості функціонування нових медіа, взаємозв’язок класичних та цифрових каналів розповсюдження інформації. Також досліджено вплив диджиталу на сучасний стан розвитку медіа.

Ключові слова: медіа, бімедійність, глобалізація, ЗМІ, диджитал.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горська К. Термінологічні концепти медіаконтексту в теорії масової комунікації // Science and Educational New Dimension. Humanities and Social Science. 2016. №76. С. 50–53.

Бутиріна М. Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2016. Вип. 9. С. 80–81.

Хорольский В. Медийность в текстах СМИ и понятие медийного модуля // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 4. С. 75–89.

Хітрова Т. Вступ до спеціальності. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ». 2007. 104 с.

Досенко А. Медійність як одна з основних ознак блога // Психолінгвістика. Переяслав-Хмельницький. 2010. Вип. 6. С. 172–176.

Горська К. Медіаконтент: трансформація на перехресті аналогової та цифрової культур. Київ: Інтерсервіс. 2016. 379 с.

Недбай В. Еволюція розвитку медіатехнологій: від первісного – до інформаційного суспільства // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. К., 2009. № 1. С. 130–134.

Кузнєцова Т. До питання культури медіаспоживання в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2017. Вип. 11. С. 121–124.

Крайнікова Т. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. К., 2015. 28 с.

Гвоздєв В. Медіаконвергенція як чинник трансформацій ЗМІ та їхньої аудиторії // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. К., 2012. № 4. С. 164–168.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10020

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.