ЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙНАХ

Ihor Ohirko, Zinoviy Partyko

Анотація


Метою статті є розроблення логічного апарату, який давав би мас-медійним теоріям змогу враховувати різну істинність одних і тих самих тверджень залежно від «контексту» повідомлення під час проведення інформаційних воєн. У літературі з логіки моделлю твердження, яка враховує «контекст» повідомлення, що змінює істинність твердження, є так звана ситуативна логіка. У статті запропоновано для тверджень в рамках ситуативної логіки обрати три перемінні: час, місце та умови. Така модифікація логіки названа логікою відносності. Запропонована модель твердження перевірена й проінтерпретована на прикладах.

Ключові слова: інформаційні кампанії, інформаційні війни, логіка, ситуативна логіка, логіка відносності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Barwise, J. The situation in logic. [S. L.] : Center for the Study of Language and Information, 1989. 328 p.

Jane I., Wright C. Two articles on «relativity». // Bulletin of symbolic logic. Vol. 11 (2005). № 1. P. 84-88.

Koertge, N. Popper’s Metaphysical Research Program for the Human Sciences. // Inquiry. Vol. 18 (1975). P. 437-462.

Popper, K. The Poverty of Historicism. [S. L.] : Routledge, 1957. 166 P.

Prokhovnik S. J. The logic of special relativity. London : CUP, 1967. 138 p.

Syverson, P. F.; Fagin, R. An Epistemic Logic of Situations // Proceedings of the conference on theoretical aspects of reasoning about knowledge.; Theoretical aspects of reasoning about knowledge; Pacific Grove; CA, 1994; Mar, 1994. San Francisco : Morgan Kaufmann, 1994. P. 109-121.

The theory of relativity : principles, logic and experimental foundation. New York : Nova Science Publishers, 2014. 503 p.

Truth // Wikipedia [Electronic resource]. – Mode of access: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Truth. Last access: 04.10.2018. Title from the screen.

Гулый А. М. Теория относительности – реальность или выдумка при отсутствии логики. Сумы : МакДен, 2006. 138 с.

Зиновьев А. А. Основы логической теории научных знаний. – Москва: Наука, 1967. – 156 с.

Истина // Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Истина. Дата доступа: 04.10.2018. Название с экрана.

Істина // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Істина. Дата доступу: 04.10.2018. Назва з екрана.

Кондаков, Н. И. Ситуация // Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник. 2-е изд., исправл. и дополн. Москва : Наука, 1975. С. 546.

Стрелков, В. Г. Физика и логика эфирной вселенной. Москва : [Б. И.] 2001. 247 с.

Штепа, В. И. Единая теория поля и вещества с точки зрения логики : физ. принципы натур. философии. 2-е изд., испр. и доп. Москва : URSS, 2006. 366 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9986

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.