ДЕЗІНФОРМАЦІЯ В НОВИННОМУ ВІДЕОКОНТЕНТІ: МАРКЕРИ ТА МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ

Alina Lisnevska

Анотація


У статті досліджено процеси протидії дезінформації в сучасному медіапросторі та особливості впливу новинного відеоконтенту. Дезінформація є складником інформаційно-психологічної агресії Російської Федерації проти України. Для ефективного маніпулювання громадською думкою дезінформація поширюється одночасно через різні ЗМІ, телебачення залишається популярним каналом отримання інформації в найемоційнішій аудіовізуальній формі. Шлях уникнути впливу на підсвідомість глядачів за допомогою специфічної мови екранного видовища – це жорстка позиція редакції телевізійної служби новин щодо дотримання журналістських стандартів.

Ключові слова: дезінформація, відеоконтент, новинний відеосюжет, медіапростір, аудіовізуальна комунікація, екранне видовище.


Повний текст:

PDF

Посилання


країни вжили заходів для боротьби з дезінформацією. Media sapiens / Медіа­просвіта. 23.01.2019. URL : https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/ z_2016_roku_43_kraini_vzhili_zakhodiv_dlya_borotbi_z_dezinformatsieyu/

Єврокомісія презентувала кодекс протидії фейкам. Укрінформ. 21.01.2019. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2629474-evrokomisia-prezentuvala-kodeks-protidii-fejkam.html

Муліка К.М. Медіаосвіта : проблеми та досягнення навчальних закладів в Полтавській області. Постметодика. 2014. № 14 (119). URL : http://www.aup.com.ua/ml/Mulika_PM4_119.pdf

Дорош М. Як розвивається медіаграмотність в Україні: вісім висновків зі щорічної конференції. Media sapiens / Медіаосвіта. 23. 04. 2018. URL : https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/yak_rozvivaetsya_mediagramotnist_v_ukraini_visim_visnovkiv_zi_schorichnoi_konferentsii/

Гоян О., Гоян В. Журналістська телерадіоосвіта : сучасні тенденції – Електрон­на бібліотека Ін-ту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – URL : http://www.journ.univ.kiev.ua

Шаповал Ю. Г. Феномен журналістики – проблеми теорії : монографія. Рівне : ВВП «Роса», 2005. 248 с.

Горпенко В. Г. Виражальні можливості монтажу. К. : ДІТМ, 1999. 61 с.

Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. М.: РИП-холдинг, 2003. URL : http://evartist.narod.ru/text5/68.htm

Бега В. Рейтинг українських медіа (дослідження Інституту масової інформації). hromadske.ua.org. 23.10.2018 . URL : https://hromadske.ua/posts/rejting-ukrayinskih-media-yaki-najbilshe-vishayut-lokshini-doslidzhennya-imi

Побєдоносцева І. Є. Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.04. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2005. 196 с.

Danah Boyd. Media Manipulation, Strategic Amplification, and Responsible Jour­nalism. Sep 14, 2018. – Points https://points.datasociety.net/media-manipulation-strategic-amplification-and-responsible-journalism-95f4d611f462 (Last accessed: 17.01.2019).

Штучний інтелект навчили знаходити фейкові новини. Media sapiens / Онлайн-медіа. 4.10.2018. URL : https://ms.detector.media/web/online_media/shtuchniy_intelekt_navchili_znakhoditi_feykovi_novini/ (дата звернення 2.01.2019).

У мережі з’явився новий плагін для виявлення фейкових відео. Media sapiens / Онлайн-медіа. 26.07.2017. URL : https://ms.detector.media/web/online_media/u_merezhi_zyavivsya_noviy_plagin_dlya_viyavlennya_feykovikh_video/ (дата звернення 5.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.9985

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.