ЖУРНАЛІСТСЬКА ПРАВДА І ПОСТПРАВДА В КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Vasyl Lyzanchuk

Анотація


Розглянуто терміни «правда» і «постправда», розкрито особливості журналістської творчості в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України. Наголошено, що гібридна агресія є головною загрозою національній безпеці України. Проаналізовано типові компоненти гібридної війни. Показано, що дискурс гібридної війни є новітньою формою протистояння в сучасному безпековому довкіллі.

Ключові слова: журналістська професія, правда, постправда, гібридна агресія, інформаційно-психологічна війна, україноцентризм, національна свідомість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко І. До питання про час заснування Української держави / І. Бойко // Вісник НТШ. 2017. Ч. 58. С. 37-40.

Грабовський С. Постмодерна доба, війна і журналістика / С. Грабовський // День. 2014. 17-18 жовт.

Жовніренко П. Феномен Орди / П. Жовніренко //День. 2019. 19 лют.

Іщенко Н. Програмування українців. Чому нація деградує і як боротися з цим / Н. Іщенко // День. 2019. 7-8 берез.

Калюжний Є. Київська Русь – це не Росія / Є. Калюжний // Літературна Україна. 2015. 16 лип.

Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник / В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 728 с.

Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників / Л. Лук’яненко. К., 1991. 124 с.

Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Ми­хайлин. Х.: Прапор, 2008. 512 с.

Мономах В. Поучення / Володимир Мономах. Львів: «Фенікс», 2001. 37 с.

Мушкетик Ю. Це повинен знати кожен / Ю. Мушкетик // Слово Просвіти. 2017. 20-27 квіт.

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Гор­бу­ліна. К.: НІСД, 2017. 496 с.

Словник української мови. В. 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1976. Т. 7.

Смаглій К. Putinverstehers* вражає провідні мізки світу / К. Смалій // День. 2018. 2−3 листоп.

Торба В. Наша зброя – правда / В. Торба // День. 2014. 14−15 листоп.

Щодра О. Коли і де виникла Русь: проблеми початкового етапу формування Української державности / О. Щодра. Вісник НТШ. 2017. Ч. 58. С. 31−36.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10015

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.