Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

КОНЦЕПТ “ЧАС” У ЧЕСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ

Анотація   PDF
Lyudmyla POLISHCHAK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ РАДОСТІ В ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОПИЛОВ С.А. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (остання третина XVII–початок ХХ ст.). –
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 464 с.

Подробиці   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОРЕНІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ФАНТАСТИКИ У ХОРВАТСЬКОМУ МОДЕРНІЗМІ

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

КОРМЧА КНИГА: СТОРІНКА З УКРАЇНСЬКО-БАЛКАНСЬКИХ ВЗАЄМИН

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

КОРОЛІВСЬКА ЕЛЕКЦІЯ 1764 р. В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація   PDF
Volodymyr BOIKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КОРОЛЕВА ЄЛЕНА – “МНОГОСВЕТЛА” КРАСА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Анотація   PDF
Anka RISTICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КОСТЯНТИН ТРОФИМОВИЧ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (Львів, 2009. 229 с.)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

КРАБАТ: ЛЮДИНА, ЛЕГЕНДА, ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ Ю.БРЕЗАНА ТА О.ПРОЙСЛЕРА)

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Alla TATARENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ БОЛГАР НАПРИКІНЦІ ХІІ–НА ПОЧАТКУ ХІІІ ст.: ІСТОРИЧНА ІНЕРЦІЯ ТА СВІТОГЛЯДНО-МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЛІНІЯ КЕРЗОНА У ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОДО НОРМАЛІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИН (1943) 

Анотація   PDF
Igor MRAKA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ОБРАЗНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЧЕХІВ ТА УКРАЇНЦІВ

Подробиці   PDF
Liliya NAZARENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЛІТЕРАТУРНА ГРА В ФАНТАСТИЧНЕ У ХОРВАТСЬКОМУ РЕНЕСАНСІ

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА БОГДАНА ЛЕПКОГО В ЧАСОПИСІ “SLOVANSKÝ PŘEHLED”

Анотація   PDF
Vasyl BUDNYI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ-СЛАВІСТ НОННА КОПИСТЯНСЬКА

Подробиці   PDF
Margaryta KRYVENKO
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ФЛОРІАНА ЧАРНИШЕВИЧА

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ І БОРОТЬБА ЗА КРАКІВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІІІ ст.

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛЕГЕНДИ І ЗВИЧАЇ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЛУЖИЦЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СЛАВІСТКИ МАРІ ДЕ ВО ФАЛІПО

Анотація   PDF
Yarema KRAVETS’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ЛЕКСЕМИ З СЕМАНТИКОЮ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ У ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТІВ КІНЦЯ XIX–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Анотація   PDF
Marija POLOVYNKINA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СУБОТНЬО-НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ ЛЬВІВЩИНИ

Анотація   PDF
Mariya ZELINSKA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ЛЬВІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАРЕЛА ЗАПА

Анотація   PDF
Solomiya KOST’
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТОЛЬДА ТАШИЦЬКОГО

Анотація   PDF
Irena MYTNIK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

М О В О З Н А В С Т В О 

Подробиці   PDF
Movoznarstvo Movoznarstvo
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

МІЖ ІДЕОЛОГІЄЮ Й ЕСТЕТИКОЮ: СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ
У СПРИЙНЯТТІ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ХІХ–ХХ ст.

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МІЖ ЖИВОЮ ПАМ’ЯТТЮ ТА ПОЛІТИЧНОЮ КОН’ЮНКТУРОЮ: “НОВА ІСТОРИЧНА ХВИЛЯ” У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІЖ НАСОЛОДОЮ ТА ІДЕНТИЧНІСТЮ: ДЕЯКІ АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАРАЦІЇ ЙОРДАНА РАДІЧКОВА

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЖАНРИ В СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ – ПОХОДЖЕННЯ, ПОЕТИКА ФОРМ” (Новий Сад, 10–11 листопада 2004 р.)

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПОЛЬСЬКА МОВА І ПОЛОНІСТИКА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ” (Львів, 24–26 жовтня 2014 року)

Подробиці   PDF
Khrystyna NIKOLAJCHUK, Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У ЛЮБЛЯНІ

Подробиці   PDF
Yevhen NAHLIK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІЖНАРОДНИЙ СОРАБІСТИЧНИЙ СЕМІНАР “СОРАБІСТИКА: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ” (ДО 90-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К.ТРОФИМОВИЧА) (Львів, 4–6 жовтня 2013 р.)

Подробиці   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

МІФ КНИГИ У ТВОРЧОСТІ ТАДЕУША НОВАКА

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІФ СХІДНИХ КРЕСІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛЬСЬКОМОВНОМУ ЩОКВАРТАЛЬНИКУ “KRYNICA”

Анотація   PDF
Wiktor PIETRZAK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МІФОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МІФОЛОГЕМА ЦИКЛІЧНОСТІ БУТТЯ (ЖИТТЯ–СМЕРТЬ–ВОСКРЕСІННЯ) У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ XX ст.

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІХАЛ АВГУСТ КРАЛЬ – ЗАЧИНАТЕЛЬ ЛУЖИЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНІКИ

Анотація   PDF
Volodymyr MOTORNYI
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

МАКЕДОНСЬКЕ ПИТАННЯ НА ШПАЛЬТАХ БОЛГАРСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ГАЗЕТ (1887–1894 рр.)

Анотація   PDF
Dmytro MYKOLENKO
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

МАРҐІНАЛЬНИЙ АВТОБІОГРАФІЗМ У ЧЕСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: БОГУМІЛ ГРАБАЛ ТА ЙОЗЕФ ШКВОРЕЦЬКИЙ

Анотація   PDF
Victoria MOCHERNA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ АПОКРИФІВ З РУКОПИСНИХ ЗБІРОК РУСИНІВ ПІВДЕННОЇ УГОРЩИНИ (ХІХ СТ.) 

Анотація   PDF
Janko RAMAČ
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МАТЕРІАЛИ ХІІ МІЖНАРОДНОГО СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

МИСТЕЦЬКА ТРАНСКРИПЦІЯ ОБРАЗІВ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО У ПРОЗІ АНТУНА ГУСТАВА МАТОША Й МИХАЙЛА ЯЦКОВА

Анотація   PDF
Anna KOMARYTSIA
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МОЇ ПІВСТОЛІТТЯ З ВОЛОДИМИРОМ ЧОРНІЄМ. СПОГАД

Анотація   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ БОЛГАРСЬКИХ ДАМАСКИНІВ XVIII ст.

Анотація   PDF
Daryna STOIANOVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МОВНА НОРМА В ПОЛЬСЬКИХ СЛОВНИКАХ

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

МОВНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В СФЕРІ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ І ЗАКАРПАТТЯ)

Анотація   PDF
Oksana RUDA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МОВНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦЯ В ПОЛЬСЬКІЙ МІЖВОЄННІЙ ПРЕСІ 1918–1939 рр.

Анотація   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

МОВОЗНАВЧІ ІДЕЇ ЧЕСЬКИХ УЧЕНИХ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Подробиці   PDF
Halyna MACJUK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МОВОЗНАВЧА СЛАВІСТИКА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1787–1939)

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МОВЧАННЯ ЯК ІЄРОГЛІФ: ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВО-НАРАТИВНОЇ ГРИ У ПРОЗІ БОЛГАРСЬКИХ НЕОМОДЕРНІСТІВ

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНОГО СЛОВА У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Анотація   PDF
Nadiya ASHYTOK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОДЕРНІСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ В РОМАНІ Д.ДІМОВА “ПОРУЧНИК БЕНЦ”

Анотація   PDF
Vira DYAKIV
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

МОДЕРНІСТСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ В РОМАНІ “НЕЧИСТА КРОВ” БОРИСАВА СТАНКОВИЧА

Анотація   PDF
Jovana NIKOLIĆ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОЛИТВА ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО НА КОЖНУ ГОДИНУ ДНЯ І НОЧІ:
ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКІ ТЕКСТИ

Анотація   PDF
Lyubov FEDYK, Oksana LAZOR
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

МУЛЬТИЕТНІЧНІ СУСПІЛЬСТВА З ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ
(на прикладі українців у Польщі та Сербії)

Анотація   PDF
Regina VYZHKEVYCH-MAKSYMOV
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

НІМЕЦЬКА СЛАВІСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

Анотація   PDF
Sergiy GANUS
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

НАЗВИ ДОМАШНІХ ТВАРИН У МОВІ РУСИНІВ ВОЄВОДИНИ

Анотація   PDF
Aleksandar MUDRI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НАПОЛЕОН І ГАЛИЧИНА: ФРАНЦУЗЬКІ ПЛАНИ ОБМІНУ ПОЛЬСЬКИХ ПРОВІНЦІЙ АВСТРІЇ НА СІЛЕЗІЮ В 1806–1807 рр.

Подробиці   PDF
Vadym ADADUROV
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

НАРОДНІ МОТИВИ В ПОЛЬСЬКІЙ ГРАФІЦІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської)

Анотація   PDF
Marta TROJANOWSKA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

НАРОДНІ НАРАТИВИ У “СПОГАДАХ З ПОЛІССЯ, ВОЛИНІ І ЛИТВИ” ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО: ТЕМАТИКО-ЖАНРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація   PDF
Liliia DAVYDIUK
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

НАУКОВА СПАДЩИНА ІВАНА ОГІЄНКА В СВІТЛІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Подробиці   PDF
Iryna TJURMENKO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1889–1918)

Подробиці   PDF
Iraida GALENKO
 
181 - 240 з 604 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>