Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ЗА МАНИПУЛАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕКЛАМАТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ (НА БАЗАТА НА МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ)

Анотація   PDF
Mariana PARZULOVA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЗАГАДКИ  АВСТРІЙСЬКОГО ВУЗЛА (1272–1278): ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ, ЛАСЛО IV, ПШЕМИСЛ ІІ ОТТОКАР, РУДОЛЬФ ГАБСБУРГ І ПОЛЬСЬКІ КНЯЗІ

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЗАРОДЖЕННЯ СЕРБСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА, КЛАСИЦИЗМУ ТА ПЕРЕДРОМАНТИЗМУ: РЕЦЕПЦІЯ ЯК ТВОРЧІСТЬ

Анотація   PDF
Sava DAMIANOV
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Nataliya VUS
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ЗАХІДНІ ТА ПІВДЕННІ СЛОВ’ЯНИ У РЕЦЕПЦІЇ ПРОФЕСОРА ЕТНОЛОГІЇ
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУАДАМА ФІШЕРА

Анотація   PDF
Roman TARNAVSKYI
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Подробиці   PDF   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ЗВІДКИ І КУДИ ПРОЛЯГАВ ШЛЯХ ІЗ ВАРЯГ У ГРЕКИ, АБО ЯК ГЕОГРАФІЯ СПРОСТОВУЄ ІСТОРИЧНІ МІФИ

Анотація   PDF
Olha SHCHODRA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЗВ’ЯЗОК КЕРУВАННЯ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ПОЛЯКІВ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Oksana OHORILKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЗЕМЛЕРОБСЬКА ОСНОВА КУПАЛЬСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ СЛОВ’ЯН

Подробиці   PDF
Jurij KLYMEC′
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЗОOНIМИ В СОЦIОЛЕКТI ДЕВIАЦIЙНИХ СЕРЕДОВИЩ (спроба порiвняння на польському й українському матеріалі)

Анотація   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЗОБРАЖЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ У СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: КАРТИНА ВЕНЕЦІЇ У “ГІРСЬКОМУ ВІНЦІ” ПЕТРА ПЕТРОВИЧА НЄҐОША

Анотація   PDF
Isidora GORDICH
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КАРПАТОУКРАЇНСЬКО-ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ: ЛЕКСИКА ПАСТУХУВАННЯ

Анотація   PDF
Tetjana YASTREMS’KA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (30-ті РОКИ ХХ ст.)

Подробиці   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКІ ТРАДИЦІЇ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЧЕХІЇ ТА ІДЕОЛОГІЯ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ ПШЕМИСЛОВИЧІВ

Анотація   PDF
Andzhey PLESHCHYNS’KYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Подробиці   PDF
Natalia HRYHORASH
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА СПАДЩИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Анотація   PDF
Maria KASHUBA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ В ЧЕСЬКИХ МОВНИХ АПОЛОГІЯХ XVII–XVIII СТ.

Анотація   PDF
Manuela MACIOLEK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЯНА НА СТОРІНКАХ “ТРУДОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ”

Анотація   PDF
Oleg FAIDA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

КЛЮЧОВІ СЛОВА МОВИ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Анотація   PDF
Solomija BUK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КНИЖКОВА  ПОЛИЦЯ  СЛАВІСTА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

КОЛАБОРАЦІОНІЗМ РУСИНІВ Й УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ ПІД ЧАС СЕРБСЬКО-ХОРВАТСЬКОЇ ВІЙНИ (1991–1995)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

КОЛОНІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ У РОМАНІ ТАДЕУША КОНВІЦЬКОГО “МАЛИЙ АПОКАЛІПСИС”

Анотація   PDF
Maryna HOHULIA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МОЛОДИХ НОСІЇВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (на прикладі м. Борислав)

Анотація   PDF
Mariya ZELINSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОНОТАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ (на матеріалі українських, польських та англійських фразеологічних одиниць з компонентом вода)

Анотація   PDF
Svitlana VYNNYCHENKO
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

КОНСТРУКЦІЇ З ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНІЗМАМИ В ПАМ’ЯТКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ–ХVІІІ СТ.

Анотація   PDF
Yuriy OSINCHUK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

КОНТАКТИ ЛУЖИЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Анотація   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ КІНЕМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОНЦЕПТ “ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЛЮДИНИ” ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В УСТАЛЕНИХ ЗВОРОТАХ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

КОНЦЕПТ “ЧАС” У ЧЕСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ

Анотація   PDF
Lyudmyla POLISHCHAK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ РАДОСТІ В ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОПИЛОВ С.А. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (остання третина XVII–початок ХХ ст.). –
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 464 с.

Подробиці   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОРЕНІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ФАНТАСТИКИ У ХОРВАТСЬКОМУ МОДЕРНІЗМІ

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

КОРМЧА КНИГА: СТОРІНКА З УКРАЇНСЬКО-БАЛКАНСЬКИХ ВЗАЄМИН

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

КОРОЛІВСЬКА ЕЛЕКЦІЯ 1764 р. В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація   PDF
Volodymyr BOIKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КОРОЛЕВА ЄЛЕНА – “МНОГОСВЕТЛА” КРАСА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Анотація   PDF
Anka RISTICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КОСТЯНТИН ТРОФИМОВИЧ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (Львів, 2009. 229 с.)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

КРАБАТ: ЛЮДИНА, ЛЕГЕНДА, ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ Ю.БРЕЗАНА ТА О.ПРОЙСЛЕРА)

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Alla TATARENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ БОЛГАР НАПРИКІНЦІ ХІІ–НА ПОЧАТКУ ХІІІ ст.: ІСТОРИЧНА ІНЕРЦІЯ ТА СВІТОГЛЯДНО-МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЛІНІЯ КЕРЗОНА У ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОДО НОРМАЛІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИН (1943) 

Анотація   PDF
Igor MRAKA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ОБРАЗНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЧЕХІВ ТА УКРАЇНЦІВ

Подробиці   PDF
Liliya NAZARENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЛІТЕРАТУРНА ГРА В ФАНТАСТИЧНЕ У ХОРВАТСЬКОМУ РЕНЕСАНСІ

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА БОГДАНА ЛЕПКОГО В ЧАСОПИСІ “SLOVANSKÝ PŘEHLED”

Анотація   PDF
Vasyl BUDNYI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ-СЛАВІСТ НОННА КОПИСТЯНСЬКА

Подробиці   PDF
Margaryta KRYVENKO
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ФЛОРІАНА ЧАРНИШЕВИЧА

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ І БОРОТЬБА ЗА КРАКІВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІІІ ст.

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЛЕГЕНДИ І ЗВИЧАЇ ВЕРХНЬОЇ І НИЖНЬОЇ ЛУЖИЦЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ СЛАВІСТКИ МАРІ ДЕ ВО ФАЛІПО

Анотація   PDF
Yarema KRAVETS’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ЛЕКСЕМИ З СЕМАНТИКОЮ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ У ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ ПОЕТІВ КІНЦЯ XIX–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Анотація   PDF
Marija POLOVYNKINA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СУБОТНЬО-НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ ЛЬВІВЩИНИ

Анотація   PDF
Mariya ZELINSKA
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Лужицький фольклор у славістичних дослідженнях італійця Вольфанґо (Вольфа) Джусті

Анотація   PDF
Yarema KRAVETS’
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ЛЬВІВ ЯК ОБ’ЄКТ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАРЕЛА ЗАПА

Анотація   PDF
Solomiya KOST’
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТОЛЬДА ТАШИЦЬКОГО

Анотація   PDF
Irena MYTNIK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

М О В О З Н А В С Т В О 

Подробиці   PDF
Movoznarstvo Movoznarstvo
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

МІЖ ІДЕОЛОГІЄЮ Й ЕСТЕТИКОЮ: СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ
У СПРИЙНЯТТІ ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ХІХ–ХХ ст.

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МІЖ ЖИВОЮ ПАМ’ЯТТЮ ТА ПОЛІТИЧНОЮ КОН’ЮНКТУРОЮ: “НОВА ІСТОРИЧНА ХВИЛЯ” У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІЖ НАСОЛОДОЮ ТА ІДЕНТИЧНІСТЮ: ДЕЯКІ АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАРАЦІЇ ЙОРДАНА РАДІЧКОВА

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЖАНРИ В СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ – ПОХОДЖЕННЯ, ПОЕТИКА ФОРМ” (Новий Сад, 10–11 листопада 2004 р.)

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПОЛЬСЬКА МОВА І ПОЛОНІСТИКА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ” (Львів, 24–26 жовтня 2014 року)

Подробиці   PDF
Khrystyna NIKOLAJCHUK, Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У ЛЮБЛЯНІ

Подробиці   PDF
Yevhen NAHLIK
 
181 - 240 з 662 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>