Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СЛОВАЦЬКА МОВА В КОНТАКТІ З ІНШИМИ МОВАМИ

Анотація   PDF
Juraj VAŇKO
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СЛОВАЦЬКА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА В 90-х роках ХХ ст. (КРИЗА ЖАНРУ)

Анотація   PDF
Zuzana STANISLAVOVÁ
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

СЛОВНИКИ ТУРЦИЗМІВ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРІЯ УКЛАДАННЯ

Анотація   PDF
Igor KHRUSHCH
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, ЩАСЛИВУ ЛЮДИНУ (До 70-річчя від дня народження Віктора Юхимовича Мойсеєнка)

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

СЛОВО ПРО ЛЮБОВ

Подробиці   PDF
MARYANA KLYMETS
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

СЛОВ’ЯНОЗНАВЧІ СТУДІЇ ПРОФЕСОРА І.А.ЛИННИЧЕНКА

Анотація   PDF
Olexandr MUZYCHKO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

СЛОВ’ЯНСЬКІ НАРОДИ В АВСТРІЙСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Подробиці   PDF
Sergiy TROIAN
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

СЛОВ’ЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ ХІХ ст.: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ “СВОЄЇ” ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

Анотація   PDF
Ivan KUTSYI
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

СЛОВ’ЯНСЬКА ІДЕЯ У ТРАКТУВАННІ ОЛЬГЕРДА БОЧКОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Zoya BARAN
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

СЛОВ’ЯНСЬКА БАЛАДА ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ: ҐЕНЕЗА І ПРОБЛЕМА ЖАНРУ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

СЛОВ’ЯНСЬКА ЕТНОГРАФІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ АДАМА ФІШЕРА

Анотація   PDF
Roman Tarnavskyi
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

СЛОВ’ЯНСЬКЕ ВІЧЕ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ І РУСЬКИХ ДЖЕРЕЛ

Анотація   PDF
Nazar RIZUN
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДОСВІД УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНИХ СЛОВНИКІВ МОВИ ПИСЬМЕННИКА

Анотація   PDF
Solomija BUK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КЛУБ У КРАКОВІ: ҐЕНЕЗА, МЕТА І ЗАСАДИ

Анотація   PDF
Dorota KAZMIERCHAK
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СОКІЛ Б. М., СОРОКА О. Б. УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИЙ РОЗМОВНИК І СЛОВНИК. СКАЖИ ЦЕ БОЛГАРСЬКОЮ (Тернопіль: Мандрівець, 2011. 250 с.)

Подробиці   PDF
Rayna KAMBEROVA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

СОМАТИЗМ RUKA У ДЗЕРКАЛІ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Olexandr MOTORNYY
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Сорабістичні дослідження Володимира Моторного в українських та зарубіжних періодичних виданнях

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

СОРАБІСТИЧНА СТУДІЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ СЛАВІСТКИ МАРІ ФАЛІПО ДЕ ВО
“ЗЕЛЕНА ВЕНЕЦІЯ. ЛУЖИЦЬКІ БЛОТА” (1927)

Анотація   PDF
Yarema KRAVETS’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

Сорока О., Сокіл Б., Албул О. УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИЙ РОЗМОВНИК. ФРАЗИ. СЛОВА. КОМЕНТАРІ. (Ужгород: ІВА, 2015. 220 с.)

Подробиці   PDF
Oksana Kostiushko
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ м. ЛЬВОВА ЗА ДАНИМИ ПЕРЕПИСУ 1931 р.

Анотація   PDF
Oleh DUDYAK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

СОЦІОЛОГІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЇ З ПОГЛЯДУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КАФЕДРИ ТА З ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ: ІНТЕРВ’Ю З ПОЛЬСЬКИМ ЛЕКСИКОГРАФОМ МИРОСЛАВОМ БАНЬКОМ

Анотація   PDF
Solomija BUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

СОЮЗ ГАЛИЦЬКИХ РОМАНОВИЧІВ З АВСТРІЄЮ ТА ЧЕХІЄЮ У ХІІІ СТ.

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СПІВВІДНОШЕННЯ “СИСТЕМА – НОРМА – СТАНДАРТ – УЗУС” У ШТОКАВСЬКИХ МОВАХ

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

СПІВПРАЦЯ ОЛЕКСИ ГОРБАЧА З РУСИНАМИ ЮГОСЛАВІЇ у 50–60-х роках ХХ ст.

Анотація   PDF
Janko RAMAČ
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

СПІВПРАЦЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ ХРИСТИЯНСЬКО-СУСПІЛЬНОГО НАПРЯМУ В АВСТРІЙСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ РАДІ НАПРИКІНЦІ ХІХ –НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (за українськими джерелами)

Анотація   PDF
Andriy KLISH, Roman LEKHNIUK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

СПІЛЬНІ ЛЕКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ МІЖМОВНОЇ ОМОНІМІЇ (на матеріалі української та болгарської мов)

Анотація   PDF
Lyudmyla PONOMARENKO
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СПАДЩИНА ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО У КНИГОСХОВИЩАХ ЛЬВОВА (ДО 195-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Анотація   PDF
Oleksandra LUKYANENKO
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

СПОРІДНЕНІСТЬ ТЕРАТОЛОГІЧНИХ ОРНАМЕНТІВ БОЛГАРСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КНИГ XII–ПОЧАТКУ XV ст.

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СПРАВА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА ТЛІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ГАЛИЧИНІ 1901–1908 рр.

Анотація   PDF
Volodymyr KACHMAR
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

СПРОБА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Ewa SIATKOWSKA
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

СТАВЛЕННЯ РОCІЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ДО БАЛКАНСЬКИХ СЛОВ’ЯН ПІД ЧАС СХІДНОЇ КРИЗИ 1875–1878 рр. (за матеріалами мемуарних джерел)

Анотація   PDF
Franciszek NOWINSKI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

СТАВЛЕННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ВЛАДИ ДО ІНТЕРНОВАНИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

Подробиці   PDF
Mykola PAVLENKO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СТАМЕНОВА А., КАМБЕРОВА Р. “УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ БОЛГАР. ЧАСТИНА I” (Софія, 2008. 180 с.) “УКРАИНСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРИ. ЧАСТ I”.
(София, 2008. 180 с.)

Подробиці   PDF
Olga SOROKA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ З ЦАРСТВА ПОЛЬСЬКОГО ТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація   PDF
Tatiana LYKHACHOVA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ БОЛГАРИСТИКИ В УКРАЇНІ У ХІХ ст.

Подробиці   PDF
Natalia HRYHORASH
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЛАВІСТИЧНИХ СТУДІЙ У КАНАДІ (1945–1954)

Анотація   PDF
Ruslan SIROMSKYI, Hanna SIROMSKA
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

СТЕРЕОТИПНІ ОЗНАКИ ІДЕАЛЬНОЇ ВЛАДИ У СВІДОМОСТІ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОЛЬШТИНІ
(на матеріалі анкетування)

Анотація   PDF
Olesia SLYVYNSKA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СТРУКТУРА КОГНІТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ)

Анотація   PDF
Svitlana MARTINEK
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В ПОВІСТЯХ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО “ПОКІРЛИВА” ТА П. ВЕЖИНОВА “БАР’ЄР”

Анотація   PDF
Inna GAZHEVA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ: ПОЄДНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК

Подробиці   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ-ЕМІГРАНТІВ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Анотація   PDF
Оlexander DOUDNYK
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ ПИСЬМЕННИКА У СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВІ

Анотація   PDF
Solomija BUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

СУЧАСНА СЛОВАЦЬКА МОВА: СТАТУС, ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Анотація   PDF
Oksana TYMON
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛАТИХ ВИСЛОВІВ БОЛГАРСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ

Анотація   PDF
Tetiana DOTSENKO
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ТАДЕУШ НОВАК ЯК МІФОТВОРЕЦЬ

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ І МИКОЛА КОСТОМАРОВ У ПЕРЦЕПЦІЇ ЮЗЕФА-БОГДАНА ЗАЛЕСЬКОГО

Анотація   PDF
Yevhen NAHLIK
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ТВІР КАРЕЛА ЧАПЕКА “ЗВИЧАЙНЕ ЖИТТЯ” В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕТРОСПЕКЦІЇ

Подробиці   PDF
Nonna KOPYSTJANS′KA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ТВОРИ ІГНАЦІЯ КРАСІЦЬКОГО ТА АДАМА МІЦКЕВИЧА У ВІЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПЕТРА ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Anna PETLYAK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ТВОРЧІСТЬ МАНУЕЛИ ҐРЕТКОВСЬКОЇ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ВИКЛИК ІМПЕРАТИВНИМ ДИСКУРСАМ

Анотація   PDF
Olesya NAKHLIK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ БРЕЗАНА В УКРАЇНІ:ПЕРЕКЛАДИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ВІДГУКИ

Анотація   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Аndrij MOTORNYI
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ТЕМА МОВИ У ТВОРЧОСТІ ВІНКА ОШЛАКА

Анотація   PDF
Janja VOLLMAIER LUBEJ
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ТЕМА ПАТРІОТИЗМУ В ТРАГЕДІЇ Й.В.ФРІЧА “ІВАН МАЗЕПА”

Анотація   PDF
Grygir MOVCZANUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ТЕМАТИЧНІ СЛОВНИКИ У СУЧАСНІЙ СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Анотація   PDF
Oksana KOSIUSHKO
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОФІЦІЙНОГО ЧЕСЬКОГО ДІЛОВОДСТВА

Анотація   PDF
Olga BEZULYK
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Термінознавство – наука інтернаціональна. Рецензія на: Вісник термінологічної комісії при МКС, 3, 2019. Київ – Загреб. 115 с. 

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA, Iryna KOCHAN
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ –
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Анотація   PDF
Katarzyna LITWIN
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ТИПОВІ СИНТАКСИЧНІ КАЛЬКИ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Oksana OHORILKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ТОМАШ ПАДУРА: ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ

Анотація   PDF
Louise KARABAN
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ТРАГІЧНА ВІЗІЯ СВІТУ У СЕРБСЬКІЙ НЕОРЕАЛІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ ВИДОСАВА СТЕВАНОВИЧА)

Анотація   PDF
Maria VASYLYSHYN
 
481 - 540 з 662 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>