№ 50 (1999): ВИПУСК 50

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.1999.50

Зміст

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ВИПУСКІВ “ПРОБЛЕМ CЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА”: ЮВІЛЕЙНІ НОТАТКИ

Volodymyr CHORNIJ
PDF

ІВАН ФРАНКО І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СЛАВІСТИКИ

Mark GOL′BERG
PDF

НАУКОВА СПАДЩИНА ІВАНА ОГІЄНКА В СВІТЛІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Iryna TJURMENKO
PDF

СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ БОЛГАРИСТИКИ В УКРАЇНІ У ХІХ ст.

Natalia HRYHORASH
PDF

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (30-ті РОКИ ХХ ст.)

Iraida GALENKO
PDF

МОВОЗНАВЧІ ІДЕЇ ЧЕСЬКИХ УЧЕНИХ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Halyna MACJUK
PDF

ЧЕСЬКІ ТА СЛОВАЦЬКІ МОВОЗНАВЦІ ПРО ОМОНІМІЮ

Lidija KICYLA
PDF

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА І ДАВНЬОРУСЬКА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВОРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРІЗВИЩ ЛЕМКІВ ХVІІІ ст.)

Nadiya ASHYTOK
PDF

БІЛОРУСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ XVII cт. (НА ОСНОВІ “РЕЄСТРІВ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО”1649 р.)

Oksana DOBROVOL′S′KA
PDF

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ: ПОЄДНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ОЗНАК

Alla KRAVCHUK
PDF

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗООМОРФІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ)

Nadiya LOBUR
PDF

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ОБРАЗНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЧЕХІВ ТА УКРАЇНЦІВ

Liliya NAZARENKO
PDF

ПРОЗОВА МІНІАТЮРА В КОНТЕКСТІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ (60–80-ті РОКИ ХХ ст.)

Olena HINDA
PDF

ТВІР КАРЕЛА ЧАПЕКА “ЗВИЧАЙНЕ ЖИТТЯ” В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕТРОСПЕКЦІЇ

Nonna KOPYSTJANS′KA
PDF

КРАБАТ: ЛЮДИНА, ЛЕГЕНДА, ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТЕЙ Ю.БРЕЗАНА ТА О.ПРОЙСЛЕРА)

Volodymyr MOTORNYI, Alla TATARENKO
PDF

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКОЇ  “ЛІТЕРАТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ”

Zuzana STANISLAVOVÁ
PDF

ОБРАЗ-ЕМБЛЕМА В БОЛГАРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ

Stylijan STOJANOV
PDF

“СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕМА” НА СТОРІНКАХ ДРАГОМАНІВСЬКОЇ “ГРОМАДИ”

Anatolij KRUGLASHOV
PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. (ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ ПРОБЛЕМИ)

Oksana MALANCHUK-RYBAK
PDF

ОЛЕКСАНДР ПОГОДІН ЯК ІДЕОЛОГ РОСІЙСЬКОГО НЕОСЛАВІЗМУ

Natalia KOVALCHUK
PDF

ПОЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК Л.ВАСИЛЕВСЬКИЙ ПРО ПРИЧИНИ РОЗКОЛУ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Tetjana HRANCHAK
PDF

СТАВЛЕННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ВЛАДИ ДО ІНТЕРНОВАНИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

Mykola PAVLENKO
PDF

ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ РСР ХІ СТАТТІ РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ПОЛЬЩІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У 1921–1926 рр.

Mykola GET′MANCHUK
PDF

ЗЕМЛЕРОБСЬКА ОСНОВА КУПАЛЬСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ СЛОВ’ЯН

Jurij KLYMEC′
PDF
СОЛЯРНИЙ КУЛЬТ У ВІРУВАННЯХ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН
Oleksandra MATIUKHINA
PDF

ДОКУМЕНТИ

З ЧЕСЬКОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО

Mykhaylo KRIL’
PDF

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS
PDF

ЮВІЛЕЇ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ-СЛАВІСТ НОННА КОПИСТЯНСЬКА

Margaryta KRYVENKO
PDF

ПРОФЕСОРУ ВОЛОДИМИРУ МОТОРНОМУ – 70

Alla TATARENKO
PDF

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE
PDF

ПАМ’ЯТІ В’ЯЧЕСЛАВА АНДЕЛА

SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE
PDF

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

УКЛАДАЧ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Mykhaylo KRIL’
PDF