Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО У ФАНТАСТИЧНИХ ОПОВІДАННЯХ ГОРАНА ТРИБУСОНА

Анотація   PDF
Solomiya VIVCHAR
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОМАШНІХ ДУХІВ: УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

Анотація   PDF
Volodymyr HALAYCHUK
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТИПІВ ОПОВІДАЧА У СЛОВЕНСЬКОМУ РОМАНІ ЧАСІВ ТІТОВСЬКОЇ ЮГОСЛАВІЇ 

Анотація   PDF
Mladen PAVICHICH
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

У КОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУР (до 90-річчя від дня народження професора Володимира Андрійовича Моторного)

Подробиці   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

УГРО-СЛОВ’ЯНСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ІХ СТ.

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

Укладач Михайло КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

УКЛАДАЧ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

УКРАЇНА І “СЛОВ’ЯНСЬКА РЕФОРМАЦІЯ” АНДЖЕЯ ВЕНГЕРСЬКОГО: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ХОРВАТСЬКОГО НАУКОВЦЯ ІВАНА ЕСІХА

Анотація   PDF
Olha KRAVETS
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

УКРАЇНОМОВНІ ВПЛИВИ В “СЕЛЯНКАХ” ШИМОНА ШИМОНОВИЧА

Анотація   PDF
Cecylia GALILEJ
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ СЛОВНИКИ В КОНТЕКСТІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Подробиці   PDF
Levko POLYUHA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

УКРАЇНСЬКІ МОТИВИ В ПОЛЬСЬКОМУ КІНО

Анотація   PDF
Dobrokhna DABERT
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

УКРАЇНСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ З ПРЕФІКСОМ ПРИ- У ВІДНОШЕННІ ДО ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОГО СТАНУ МОВИ

Анотація   PDF
Ruslana GOMONAI
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ У МІЖСЛОВ’ЯНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація   PDF
Olga KROVYTS’KA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

УКРАЇНСЬКА ВІСЛАВА ШИМБОРСЬКА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ

Анотація   PDF
Olesya SACHOK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА ОРНАМЕНТИКА НОВОВІЗАНТІЙСЬКОГО СТИЛЮ:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ
ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА БУНІНА

Подробиці   PDF
Lidija MACEVKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: ВТРАЧЕНА СВОЄРІДНІСТЬ ЧИ ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ?

Анотація   PDF
Iryna PROTSYK
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО ТА ПОЛЬСЬКО-КОЗАЦЬКІ ВІДНОСИНИ У ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ ЛЬВОВА КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація   PDF
Oksana RUDA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (1919–1923)

Анотація   PDF
Oksana YURCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ БРАТІВ БОХЕНСЬКИХ (1930–1939)

Анотація   PDF
Oksana YURCHUK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРНОГО СПАДКУ Я.С.ЛОСЯ

Анотація   PDF
Oksana YURCHUK
 
Українське слов'янознавство № 1 (1970): ВИПУСК 1

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrayinske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 2 (1970): ВИПУСК 2

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 3 (1970): ВИПУСК 3

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 4 (1971): ВИПУСК 4

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 5 (1971): ВИПУСК 5

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 6 (1972): ВИПУСК 6

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 7 (1972): ВИПУСК 7

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 8 (1973): ВИПУСК 8

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 9 (1974): ВИПУСК 9

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 10 (1974): ВИПУСК 10

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrayinske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 11 (1975): ВИПУСК 11

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrainske Slovyanoznavstvo
 
Українське слов'янознавство № 12 (1975): ВИПУСК 12

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВО

Подробиці   PDF
Ukrayinske Slovyanoznavstvo
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У РОЗВІДКАХ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ПОКУТТЯ” ОСКАРА КОЛЬБЕРҐА)

Анотація   PDF
Iryna ZBYR
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У РЕЦЕПЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ (за матеріалами соціологічних опитувань 2013–2018 рр.)

Анотація   PDF
Roman Васильович MARTYNCHUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

УКРАЇНЦІ ТА ПОЛЯКИ В НЕОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ РУСІ 1906–1912 рр.

Анотація   PDF
Antony GIZA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

УКРАИНСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
Документален каталог. Автори и съставители к.ф.н. Виталий Москаленко – научен ръководител и Емине Хакова. София 2000. 151 с.

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

УЧАСТЬ ГАЛИЦЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ І КРИЖЕВEЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ У ВЕЛЕГРАДСЬКИХ КОНГРЕСАХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.

Анотація   PDF
Janko RAMAČ
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ФІЗІОКРАТИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ХОРВАТСЬКОЇ І СЕРБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР XVIII–XIХ СТ.

Анотація   PDF
Persida LAZAREVICH di DZHAKOMO
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ФІЛОСОФСЬКІ ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ АЗБУКИ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Olena VDOVYNA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ ВІЗІЇ ДУШІ В ПОЛЬСЬКІЙ ПОЕЗІЇ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ

Анотація   PDF
Yaroslav NAKHLIK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ФІЛЬВАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ XVIII ст. В ОЦІНЦІ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Анотація   PDF
Yurij OVSINS’KYI
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ФАНТАСТИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ У ХОРВАТСЬКІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ПРОЗІ

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

Фелікс Штейнбук КОНВЕРГЕНЦІЯ ТІЛЕСНИХ МІКРОТОПОСІВ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 248 с.

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ФЕМІНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Agnyeshka MALOKHA-KRUPA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ФЕНОМЕН ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ТВОРАХ-СПОГАДАХ АНДЖЕЯ ХЦЮКА ТА РОМУАЛЬДА ВЕРНІКА

Анотація   PDF
Oleksiy SUKHOMLYNOV
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ФЛОРИСТИЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО

Анотація   PDF
Olena HASKEVYCH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ФОЛЬКЛОР БОЛГАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Анотація   PDF
Iryna HORBAN
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ФОЛЬКЛОРНА КУЛЬТУРА БОЛГАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ КІНЦЯ ХІХ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Подробиці   PDF
Iryna HORBAN
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ФОРМА ПРЯМОГО ДОДАТКА В ЗАПЕРЕЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ В УКРАЇНСЬКІЙ І СЕРБСЬКІЙ МОВАХ

Анотація   PDF
Milena IVANOVICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ СЛАВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ФОРМУВАННЯ СЛАВІСТИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ АНТОНА ПЕТРУШЕВИЧА

Анотація   PDF
Olga KOLOSOVSKA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ФРАГМЕНТ НЕОПУБЛІКОВАНОГО ЩОДЕННИКА СТАНІСЛАВА МІКОЛАЙЧИКА З ЧАСУ ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКИХ ПЕРЕГОВОРІВ У МОСКВІ (серпень 1945 р.)

Подробиці   PDF
Igor MRAKA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-НЕЕКСПРЕСИВИ НА СТОРІНКАХ ХОРВАТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ З ДОДАВАННЯМ КОМПОНЕНТІВ –
ФУНКЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПРОЗІ

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ТА НОВОТВОРИ В МОЛОДІЖНІЙ ПРОЗІ ІЗАБЕЛЛИ СОВИ

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ У ПРОЗІ ТОМАША ПЙОНТЕКА 

Анотація   PDF
Yuliya STEFANYSZYN (DIL’NA)
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ KRĘCIĆ NOSEM У КОРПУСАХ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА (на матеріалі деяких слов’янських мов)

Анотація   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
541 - 600 з 662 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>