Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-НЕЕКСПРЕСИВИ НА СТОРІНКАХ ХОРВАТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ З ДОДАВАННЯМ КОМПОНЕНТІВ –
ФУНКЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПРОЗІ

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ТА НОВОТВОРИ В МОЛОДІЖНІЙ ПРОЗІ ІЗАБЕЛЛИ СОВИ

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ У ПРОЗІ ТОМАША ПЙОНТЕКА 

Анотація   PDF
Yuliya STEFANYSZYN (DIL’NA)
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ KRĘCIĆ NOSEM У КОРПУСАХ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА (на матеріалі деяких слов’янських мов)

Анотація   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ФРАЗЕОЛОГІЯ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ-ОНІМОМ
(лінгвокультурологічний аспект)

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ФРАЗЕОЛОГІЯ У ПОЛЬСЬКИХ ПАРЕМІОЛОГІЧНИХ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Анотація   PDF
Galyna KRAJCZYNS’KA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ФРАНЦІЯ І ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

Анотація   PDF
Borys ACHKINAZI
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ФУНКЦІЇ СТРУКТУР “PAN/PANI + (ІМ’Я) ПРІЗВИЩЕ” В ТЕКСТАХ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ (НА ТЛІ ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИХ НОРМ)

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИСКУРСИВНОГО СЛОВА НЕЙСЕ (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа)

Анотація   PDF
Iryna OGIYENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ФУНКЦІОНУВАННЯ МНОЖИННИХ ФОРМ ПОЛЬСЬКИХ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СМУТКУ

Анотація   PDF
Iryna BUNDZA
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA:
DYPLOMACJA RUSI ŚREDNIOWIECZNEJ (X–XVI w.)” (Краків, 9–11 жовтня 2019 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ХІ МІЖНАРОДНИЙ СОРАБІСТИЧНИЙ СЕМІНАР (Львів, 5–7 жовтня 2005 р.)

Подробиці   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ Львів, 19–21 травня 2004 р.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 19–21 травня 2004 р.)

Подробиці   PDF
Nadiya LOBUR, Alla TATARENKO, Volodymyr CHORNIJ
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ХАРАКТЕР ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКУ XVI–першої половини XVII ст.

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ХОРВАТСЬКІ ДОПИСУВАЧІ ОЛЕКСАНДРА БАРВІНСЬКОГО

Подробиці   PDF
Olga Kravets’
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ХОРВАТСЬКІ МОТИВВ НОВЕЛІСТИЦІ МАРТІНА КУКУЧІНА

Анотація   PDF
Yuliya BILAS
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ХОРВАТСЬКІ СЕРБИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1990-х РОКІВ: ПРИЧИНИ І ХАРАКТЕР ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Анотація   PDF
Markijan NAHIRNYJ
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ХОРВАТСЬКИЙ ГУМАНІСТ МАТІЙ ВЛАЧІЧ І ЙОГО ВНЕСОК У НАУКОВУ ДУМКУ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Подробиці   PDF
SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ХХVІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 16–18 травня 2019 року)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA, Alla KRAVCHUK, Oksana LAZOR, Khrystyna NIKOLAYCHUK, Alla TATARENKO, Igor SHPYK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ХХІV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 26–27 травня 2016 р.)

Подробиці   PDF
Igor SHPYK, Alla TATARENKO, Nataliya KHOROZ, Oksana LAZOR
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ХХІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ХХІІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 21–22 травня 2015 року)

Подробиці   PDF
Igor SHPYK, Alla TATARENKO, Mykhailo Kril, Iryna Nechytailo
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ Д.НАЛИВАЙКА КІНЦЯ XVI–ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVII ст.: ПРОБЛЕМА ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ АПОСТОЛ СІЛЕЗЬКИЙ ТА ЛЬВІВСЬКИЙ АПОСТОЛ ІВАНА ФЕДОРОВА З 1574 РОКУ (аналіз флексійних форм іменника)

Анотація   PDF
Jaroslav KAZHARNOVІCH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ЦИКЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ (на прикладі антиутопічних романів сербського письменника Борислава Пекича)

Анотація   PDF
Iryna MOTSNA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЧЕСЬКІ ТА СЛОВАЦЬКІ МОВОЗНАВЦІ ПРО ОМОНІМІЮ

Подробиці   PDF
Lidija KICYLA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ Ї.Гасіл, Н.Лобур, О.Паламарчук (Львів, ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 295 с.)

Подробиці   PDF
Liliya NAZARENKO
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ЧЕСЬКИЙ РЕФОРМАТОР ІЄРОНІМ ПРАЗЬКИЙ ТА ЙОГО ПОДОРОЖ У ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЧЕСЬКИЙ РЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ І ПРАВОСЛАВ’Я: СТОРІНКА З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЧЕХИ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ

Анотація   PDF
Evgeniy TOPINKA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКА В ОЦІНЦІ БРИТАНСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕНЕЗА МЮНХЕНА

Подробиці   PDF
Roman SYROTA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ МОВИ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН: ВІЗАНТІЙСЬКІ ТА ПІВДЕННО-СЛОВ’ЯНСЬКІ ВПЛИВИ

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ЩО ЗНАЛИ ЖИТЕЛІ ПОЗНАНІ І ПО-ЗНАНЩИНИ ПРО УКРАЇНУ СТО РОКІВ ТОМУ?

Подробиці   PDF
Boguslav ZELINS’KY
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ЮВІЛЕЙ ЗНАНОГО СЛАВІСТА, ПЕДАГОГА, ЛЮДИНИ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ІРАЇДИ ГЕОРГІЇВНИ ГАЛЕНКО

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH, Tetyana KOSMEDA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ЮВІЛЕЙ ЛIДIЇ ТЕРЗIЙСЬКОЇ – ЗНАНОЇ БОЛГАРСЬКОЇ УКРАЇНІСТКИ 

Подробиці   PDF
Olga SOROKA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА Д-РА МАРІЇ СПАСОВОЇ (УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СВ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, м. ВЕЛИКО ТИРНОВО, БОЛГАРІЯ)

Подробиці   PDF
Olga ALBUL
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ЮРІЙ ГУЦА-ВЕНЕЛІН І ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ДИСКУСІЇ ПРО “ДВІ РОСІЙСЬКІ («РУССКИЕ») НАРОДНОСТІ”

Анотація   PDF
Tamara POLESHCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЯКІВ ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯК СЛАВІСТ

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЯКУБ БАРТ-ЧІШИНСЬКИЙ ТА УКРАЇНА

Анотація   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

“DUSZA Z TYCH PĘT WYRWANA”: ДІАЛЕКТИКА ДУШІ / ТІЛА В ПОЕЗІЇ АНТОНІЯ ЛЯНҐЕ

Анотація   PDF
Yaroslav NAKHLIK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

“PIEŚNI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ УЧЕНИХ ХІХ СТ.

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

“RUBON” – ПОЛЬСЬКИЙ ЧАСОПИС НА ТЕРЕНАХ КОЛИШНЬОЇ ЛАТГАЛІЇ У ХІХ СТ.

Анотація   PDF
Agnyeshka DUREYKO
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

“АКЦІЯ ВЛАСОВА” У ПОЛІТИЦІ ТРЕТЬОГО РАЙХУ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

Анотація   PDF
Andrii BOLIANOVS’KYI
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

“БАВАРСЬКИЙ ГЕОГРАФ”: ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

“ЗАПОВІТ ОДНОГО СТАРЦЯ” БАРТОЛОМЕЯ ПАПРОЦЬКОГО ПОЛЬСЬКОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ МОВАМИ

Анотація   PDF
Klaudia KOCHUR-LEJK
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

“ЛІТНІ ШКОЛИ” ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ РУСИНІВ ТА УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ (1990-ті роки)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

“ЛАВСАЇК” ПАЛЛАДІЯ ЕЛЕНОПОЛЬСЬКОГО: ДО ПИТАННЯ ПРО СЛОВ’ЯНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ВІЗАНТІЙСЬКИХ АГІОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

Анотація   PDF
Yuliya MINETS
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

“МОВА ЯК ІНОЗЕМНА: ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ” (Львів, 23–24 квітня 2009 р.)

Подробиці   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

“ПІДПІЛЬНА РОСІЯ” СЕРГІЯ СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСЬКОГО ТА“НІГІЛІСТИ” ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ЗБІЖНОСТІ, АНТИНОМІЇ, НАРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

“СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕМА” НА СТОРІНКАХ ДРАГОМАНІВСЬКОЇ “ГРОМАДИ”

Подробиці   PDF
Anatolij KRUGLASHOV
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

“СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ” У ВІЗІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ.

Анотація   PDF
Ivan KUTSYI
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

“СТЕЖКИ І ПРОГУЛЯНКИ ПО ГАЛИЦЬКІЙ ЗЕМЛІ” К.ЗАПА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ

Анотація   PDF
Solomiya KOST’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

“ЧЕРЕЗ СЕРБСЬКІ ЗЕМЛІ” МЕРІ ЕДІТ ДАРЕМ – ЗАПИСКИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МАНДРІВНОЇ НАРАЦІЇ

Анотація   PDF
Jolanta DZIUBA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

“ЩОДЕННИК ПОДОРОЖІ В МОСКОВІЮ” ГЕРЦОГА ДЕ ЛІРІЯ-І-ХЕРІКА – ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-ІСПАНСЬКИХ ВІДНОСИН у 1727–1730 рр.

Анотація   PDF
Bohdan CHUMA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

“ЮЛІУШ СЛОВАЦЬКИЙ: ПОГЛЯД З ПЕРСПЕКТИВИ ХХІ СТОЛІТТЯ” (Львів, 2–3 грудня 2009 р.)

Подробиці   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51 І С Т О Р І Я Подробиці   PDF
Istoria Istoria
 
541 - 600 з 604 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>