Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ПОДАВ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ “ПРОБЛЕМ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА”

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОЕТИКА ЗАКІНЧЕННЯ: МЕЛАНХОЛІЯ НАПРИКІНЦІ ОДНОГО З ГУМОРИСТИЧНИХ РОМАНІВ СТЕВАНА СРЕМЦА

Анотація   PDF
Ana ZHIVKOVICH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПОЕТИКА ФАНТАСТИЧНОГО У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ БАЛАДІ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ПОЕТИКА ФРАГМЕНТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДУШАНА МАТИЧА

Анотація   PDF
Snežana NIKOLIĆ
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПОЕТИЧНІ ОБРАЗИ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА

Анотація   PDF
Oleksandra LUKYANENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЮГОСЛАВСЬКОЇ КРИЗИ
(90-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Igor TODOROV
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ, БАГАТОМОВНІСТЬ І КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ В ДИСКУРСАХ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПІСЛЯ 1945 р.

Анотація   PDF
Yanush KOREK
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН НА БАЛКАНАХ КІНЦЯ ХІІ–ПОЧАТКУ ХІІІ ст.

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ПОЛОНІКА В БІБЛІОТЕЦІ СТАНІСЛАВІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ОРДЕНУ ТРИНІТАРІЇВ (ЗА ІНВЕНТАРЕМ КІНЦЯ XVIII СТ.)

Анотація   PDF
Nazariy LOSHTYN
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКІ МОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ ВИЖВІВСЬКОЇ АКТОВОЇ КНИГИ

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПОЛЬСЬКІ НАЗВИ ТКАНИН У РУКОПИСАХ XVIII ст. (за матеріалами двох інвентарів скарбниці Вірменського архикафедрального собору у Львові)

Анотація   PDF
Iwona ŻURASZEK-RYŚ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ПОЛЬСЬКІ ТА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВОЗНАВЦІ ПРО ЯВИЩЕ СЕМАНТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

 

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОЛЬСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РIENIĄDZE НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ

Анотація   PDF
Galyna KRAJCZYNS’KA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПОЛЬСЬКА РЕФОРМАЦІЙНА ДУМКА В ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПОЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК Л.ВАСИЛЕВСЬКИЙ ПРО ПРИЧИНИ РОЗКОЛУ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Подробиці   PDF
Tetjana HRANCHAK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПОЛЬСЬКИЙ ФАЯНС В ІНТЕР’ЄРІ ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО ЖИТЛА ХІХ–ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ

Анотація   PDF
Nadiya BOREN’KO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ІНСКРИПЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN, Ivanna HONAK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ЕПІТАФІЇ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЛЬВОВА (на матеріалі цвинтарів Білогорща, Голосківський, Замарстинівський, Збоїщанський і Знесіння)

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN, Ivanna HONAK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ПОЛЬСЬКОМОВНА ПРЕСА ЛЬВОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (перша половина ХІХ ст.)

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ НАДГРОБНІ НАПИСИ НА ПОГРАНИЧЧІ ЯК ПРОЯВ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМИН (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ–ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)

Анотація   PDF
Urszula OLBROMSKA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЗА РЕДАКЦІЄЮ ЛУКІЇ ГУМЕЦЬКОЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ

Анотація   PDF
Natalia KOTSYBA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПОЛЬЩА, МАЗОВІЯ, ЛИТВА ТА УГОРЩИНА У БОРОТЬБІ ЗА СПАДЩИНУ РОМАНОВИЧІВ

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПИСНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СЕРБСЬКОЇ МОВ

Анотація   PDF
Levko POLYUHA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. (ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ ПРОБЛЕМИ)

Подробиці   PDF
Oksana MALANCHUK-RYBAK
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ПОСТАТІ КИРИЛА І МЕФОДІЯ В “ХОЗАРСЬКОМУ СЛОВНИКУ” МІЛОРАДА ПАВИЧА 

Анотація   PDF
Yolanta DZYUBA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПОСТМОДЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ З ФОРМОЮ В РОМАНІ ДАНИЛА КІША “МАНСАРДА”

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПОСТМОДЕРНІ ЛЕГЕНДИ ПРО св.КИРИЛА (“Хозарський словник” М.Павича та “Пуп світу” В.Андоновського)

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У “ХОЗАРСЬКОМУ СЛОВНИКУ” МИЛОРАДА ПАВИЧА

Анотація   PDF
Zoriana HUK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ГРА У “РОМАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ІНШИХ”
(МІЛОРАД ПАВИЧ “НЕВИДИМЕ ДЗЕРКАЛО – БАРВИСТИЙ ХЛІБ”)

Анотація   PDF
Zoriana HUK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ПРОЗА У СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПОЕТИКАЛЬНІ ВЕКТОРИ

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПРАМОВНІ ЛОКАЛІЗМИ ЯК ДЖЕРЕЛО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЗООНІМІЇ

Анотація   PDF
Iryna Nechytailo
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА І ДАВНЬОРУСЬКА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКИХ ЛЕМКІВСЬКИХ ГОВОРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРІЗВИЩ ЛЕМКІВ ХVІІІ ст.)

Подробиці   PDF
Nadiya ASHYTOK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВНА СПАДЩИНА У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ОЙКОНІМІВ НА -АНИ (-ЯНИ)

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПРЕСТИЖНА НАГОРОДА ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА МОТОРНОГО

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПРИЖИТТЄВІ ПЕРЕКЛАДИ Й АВТОПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі польської та російської мов)

Анотація   PDF
Іvan ТЕPLYY
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПРО ДЕЯКІ ПАРАДОКСИ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ У ЗБІРНИКУ ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА 

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПРОБЛЕМА ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКОГО КОРДОНУ В КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКИХ ІНІЦІАТИВ УНОРМУВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА СРСР (грудень 1943–березень 1944 рр.)

Анотація   PDF
Igor MRAKA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА Випуски 51–60. 2000–2012 Тематичний покажчик опублікованих матеріалів

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ, Svitlana VYNNYCHENKO
 
№ 49 (1996): ВИПУСК 49

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 48 (1996): ВИПУСК 48

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 47 (1995): ВИПУСК 47

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 44 (1992): ВИПУСК 44

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 45 (1993): ВИПУСК 45

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 42 (1990): ВИПУСК 42

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 41 (1990): ВИПУСК 41

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 40 (1989): ВИПУСК 40

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 39 (1989): ВИПУСК 39

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 38 (1988): ВИПУСК 38

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 37 (1988): ВИПУСК 37

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 36 (1987): ВИПУСК 36

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 35 (1987): ВИПУСК 35

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 34 (1986): ВИПУСК 34

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 33 (1986): ВИПУСК 33

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 32 (1985): ВИПУСК 32

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 30 (1984): ВИПУСК 30

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 29 (1984): ВИПУСК 29

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 28 (1983): ВИПУСК 28

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   Без заголовку
Slovyanoznavstva Problemy
 
№ 27 (1983): ВИПУСК 27

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

Подробиці   PDF
Slovyanoznavstva Problemy
 
301 - 360 з 604 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>