Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Подробиці   PDF
REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ОЗНАКИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ СЛОВ’ЯН У ФІБУЛАХ VII СТ. НА БАЛКАНАХ

Подробиці   PDF
Igor SHPYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ОЛЕКСАНДР БЕЙЛІС

Подробиці   PDF
In memoria In memoria
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ОЛЕКСАНДР КОЛЕССА Й УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ВЗАЄМИНИ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ

Анотація   PDF
Volodymyr MOTORNYI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОЛЕКСАНДР ПОГОДІН ЯК ІДЕОЛОГ РОСІЙСЬКОГО НЕОСЛАВІЗМУ

Подробиці   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ОНІРИЧНІ, ПАРАПСИХОЛОГІЧНІ І ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ЯВИЩА У ФАНТАСТИЧНИХ ОПОВІДАННЯХ ГОРАНА ТРИБУСОНА

Анотація   PDF
Solomiya VIVCHAR
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ОНОМАТОПИ ЯК МОТИВАТОРИ ПРАМОВНИХ ЕКСКЛЮЗИВІВ

Анотація   PDF
Iryna Миколаївна NECHYTAILO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ОСІЄК В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ХРОНІКА ОДНОГО ХОРВАТСЬКОГО МІСТА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ ТА АРХІВІВ

Анотація   PDF
Ivan BALTA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОСВОЄНА “ЧУЖІСТЬ” НОВОГО САДУ В РОСІЙСЬКОМУ ЕМІГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Jolanta DZIUBA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ В АНАЛІЗІ БОЛГАРСЬКИХ МОДАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Анотація   PDF
Ivona NOVAKOVSKA-KEMPNA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ОСОБИСТИЙ АРХІВ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА ІВАНОВИЧА СІДЕЛЬНІКОВА

Анотація   PDF
Alla SAIPANOVA
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ОСОБЛИВОСТI ВЖИВАННЯ АКТИВНИХ ДIЄПРИКМЕТНИКIВ ТЕПЕРIШНЬОГО ЧАСУ В УКРАÏНСЬКIЙ ТА БОЛГАРСЬКIЙ МОВАХ

Анотація   PDF
Pavlina MARTINOVA-IVANOVA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ МІФОТВОРЧОСТІ Т.НОВАКА

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ОСОБЛИВОСТІ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ГАЛИЧИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація   PDF
Sergiy POZNIAK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТІ РОМАНУ М.ПРОДАНОВИЧА “САД У ВЕНЕЦІЇ”

Анотація   PDF
Natalija BILYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ (ПОРІВНЯНО З ХОРВАТСЬКОЮ І СЕРБСЬКОЮ НОРМОЮ)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ В ОПОВІДАННЯХ ПАВАО ПАВЛИЧИЧА

Анотація   PDF
Solomiya VIVCHAR
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ОСОБЛИВОСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ХОРВАТСЬКОГО ПОДУНАВ’Я (друга половина 1990-х років)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ПОЕМИ “НІЧ З ГАМЛЕТОМ” ВЛАДІМІРА ГОЛАНА

Анотація   PDF
Nadia BRYLYNSKA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРВАТСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МОВНОЇ НОРМИ (друга чверть–кінець ХІХ ст.)

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПІДГОТОВКА БОЛГАРСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРЕСЛАВСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ (20–30-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Alena SENIUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПАЛІМПСЕСТИ: МИСТЕЦТВО ПОЕТИЧНЕ У ВІРШАХ МІЛОРАДА ПАВИЧА ТА ВАСИЛЯ СТУСА

Анотація   PDF
Ivan LUCHUK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ І КОЛЕГИ ІРАЇДА ГЕОРГІЇВНА ГАЛЕНКО
(06.12.1919–29.10.2014)

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПАМ’ЯТІ В’ЯЧЕСЛАВА АНДЕЛА

Подробиці   PDF
SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ЕДУАРДІВНИ ПЕТРУХІНОЇ

Подробиці   PDF
Iryna FRYS
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ПАМ’ЯТЬ ПРО ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЛЬЩІ

Анотація   PDF
Tetiana KOVALENKO
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ПАНСЛАВІЗМ У СУЧАСНІЙ РОСІЇ: АКАДЕМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР
(на прикладі ідейної спадщини М. Данилевського)

Анотація   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПАРАДИГМАТИКА ПОЛОНІЗМУ ЦНОТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст.

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Nataliya PILETSKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА (до 80-річчя професора Володимира Чорнія)

Подробиці   PDF   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПЕЙЗАЖ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі слов’янської поезії)

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПІВДЕННО-СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧАСІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ)

Анотація   PDF
Іvan ТЕPLYY
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПЕРЕХІД ЮГОСЛАВІЇ ДО НОВОГО КУРСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1955–1956)

Анотація   PDF
Yury SHAKHIN
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ “HRVATSKA NJIVA”

Анотація   PDF
Olena DZYUBA-POGREBNYAK
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОНУМЕНТАЛЬНИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ. Огляд монографії: Войтович, Л., 2022. Велика Північна війна (1700–1721). Львів: Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. 368 с.

Подробиці   PDF
Nataliya LESHKOVYCH
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПІДРУЧНИК ЗІ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 1918 р.

Анотація   PDF
Oleksandr PAN’KO
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПОГЛЯДИ ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПРИМИРЕННЯ

Анотація   PDF
Maria SENYCH
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ПОДАВ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ “ПРОБЛЕМ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА”

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ПОЕМА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ: “Ave Maria!”, “Úristen” и “Словенија” ДРАГАНА БОШКОВИЋА

Анотація   PDF
Jelena S. MLADENOVIĆ
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОЕТИКА ЗАКІНЧЕННЯ: МЕЛАНХОЛІЯ НАПРИКІНЦІ ОДНОГО З ГУМОРИСТИЧНИХ РОМАНІВ СТЕВАНА СРЕМЦА

Анотація   PDF
Ana ZHIVKOVICH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПОЕТИКА ФАНТАСТИЧНОГО У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ БАЛАДІ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ПОЕТИКА ФРАГМЕНТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДУШАНА МАТИЧА

Анотація   PDF
Snežana NIKOLIĆ
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ПОЕТИКАЛЬНІ ПЕРЕТИНИ У РОМАНІ ІВАНА ФРАНКА
“ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ” ТА НОВЕЛІ АНТУНА ГУСТАВА МАТОША “КАМАО”

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПОЕТИЧНІ ОБРАЗИ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА

Анотація   PDF
Oleksandra LUKYANENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЮГОСЛАВСЬКОЇ КРИЗИ
(90-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Igor TODOROV
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ, БАГАТОМОВНІСТЬ І КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ В ДИСКУРСАХ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПІСЛЯ 1945 р.

Анотація   PDF
Yanush KOREK
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН НА БАЛКАНАХ КІНЦЯ ХІІ–ПОЧАТКУ ХІІІ ст.

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Політичне русинство Хорватії

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ПОЛОНІКА В БІБЛІОТЕЦІ СТАНІСЛАВІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ОРДЕНУ ТРИНІТАРІЇВ (ЗА ІНВЕНТАРЕМ КІНЦЯ XVIII СТ.)

Анотація   PDF
Nazariy LOSHTYN
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКІ МОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ ВИЖВІВСЬКОЇ АКТОВОЇ КНИГИ

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПОЛЬСЬКІ НАЗВИ ТКАНИН У РУКОПИСАХ XVIII ст. (за матеріалами двох інвентарів скарбниці Вірменського архикафедрального собору у Львові)

Анотація   PDF
Iwona ŻURASZEK-RYŚ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ПОЛЬСЬКІ ТА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВОЗНАВЦІ ПРО ЯВИЩЕ СЕМАНТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

 

Анотація   PDF
Yuliya DILNA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОЛЬСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РIENIĄDZE НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ

Анотація   PDF
Galyna KRAJCZYNS’KA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПОЛЬСЬКА РЕФОРМАЦІЙНА ДУМКА В ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПОЛЬСЬКИЙ ІСТОРИК Л.ВАСИЛЕВСЬКИЙ ПРО ПРИЧИНИ РОЗКОЛУ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Подробиці   PDF
Tetjana HRANCHAK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПОЛЬСЬКИЙ ФАЯНС В ІНТЕР’ЄРІ ТРАДИЦІЙНОГО НАРОДНОГО ЖИТЛА ХІХ–ХХ ст. НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ

Анотація   PDF
Nadiya BOREN’KO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ІНСКРИПЦІЇ ІСТОРИЧНОГО ХАРАКТЕРУ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN, Ivanna HONAK
 
301 - 360 з 662 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>