ЗА МАНИПУЛАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕКЛАМАТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ (НА БАЗАТА НА МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ)

Mariana PARZULOVA

Анотація


     Обект на внимание на настоящата работа са рекламни текстове, ексцерпирани от различни български медии (периодичен печат, телевизия, радио, интернет).

Целта е да се докаже, че с помощта на различни езикови средства рекламните съобщения освен че привличат вниманието на хората и ги информират, но и въздействат върху тях, като ги манипулират и ги превръщат в бъдещи купувачи на стоки, продукти и потребители на различни услуги.

Изводите ни са свързани, от една страна, с важната роля на рекламата, която днес е станала маркетингов инструмент за въздействие, а от друга, с все по-голямото недоверие, с което се отнасят предимно младите хора към нея, доколкото рекламата в различна степен се асоциира с елементи на лъжа, с преувеличаване качествата на рекламирания продукт.

     Ключови думи: реклама, манипулация, езикови средства, епитети, думи сигнали, езикова игра.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bondgolova, V., 2007. The play on words in advertisement texts. TMG. XXXI, issue 2, Nish, April-June 2007, 401-419. Available at: http://teme2.junis.ni.ac.rs/public/journals/1/ previousissues/teme2-2007/teme2-2007-15.pdf. [Visited on March 5, 2021]. (In Bulgarian)

Bondgolova, V., 2015. Characteristics of advertisement language and style. Lexical aspect. Veliko Tarnovo: Faber. (In Bulgarian)

Bonev, B., 2017. Advertising of medicines and additives – the new opium for people. Available at: http://www.pharmacy-bg.com/novini/reklamata-nа-lekarstva-i-dobavki-noviyat-opium-za-naroda [Visited on April 10, 2021]. (In Bulgarian)

Ivanov, L. Yu., Skovorodnikov, A. P. and Shiryaev, E. N., editors, 2003. Culture of Russian speech. Encyclopaedic dictionary and reference book. V. V. Vinogradov institute of Russian language at Russian academy of science, “Flinta” publishers, “Moscow” publishers. (In Russian)

Kaftandgiev, H., 2008. Harmony in advertising communication. Sofia: Siela soft and publishing. (In Bulgarian)

Kara-Murza, S. Manipulation of consciousness. Available at: http: //www. klex.ru/65 [Visited on April 12, 2021]. (In Russian)

Koltyisheva, E. Yu., 2008. Manipulating effect of contemporary advertisement texts: based on publications in lustrous women’s magazines in English. Academic philological work for acquiring M. A. degree, Yaroslavl. Available at: http://www.dissercat.com/content/ manipulyativnoe-vozdeistvie-v-sovremennom-reklamnom-tekste-na-materiale angloyazychnykh-glya. [Visited on April 12, 2021]. (In Russian)

Manolov, E. L., 2017. Political advertisement. Between reality and manipulation. Sofia: published by Higher school of security and economics. (In Bulgarian)

Panayotov, Kr., 2013. A study on the language of present day Bulgarian advertisements. In: M. Parzulova, compiler and chief editor. Bulgarian language at the beginning of the XXI century – a reflection of socal changes. Veliko Tarnovo: Published by “Znak’94”, pp.82–94. (In Bulgarian)

Parzulova, M., 2016. Analysis of the results of an enquiry among students from Prof. Assen Zlatarov University in Burgas concerning “Place and role of media in students’ life”. In: M. Parzulova, editor. Media in students’ life and students about media. Scholarly research project. Veliko Tarnovo: Published by “Znak’94”, pp.10–36. (In Bulgarian)

Vangelov, N., 2019. Ethics in advertising communication. Philosophical alternatives magazine. 4, pp.29–36. (In Bulgarian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3743

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.