Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІЖНАРОДНИЙ СОРАБІСТИЧНИЙ СЕМІНАР “СОРАБІСТИКА: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ” (ДО 90-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К.ТРОФИМОВИЧА) (Львів, 4–6 жовтня 2013 р.)

Подробиці   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

МІФ КНИГИ У ТВОРЧОСТІ ТАДЕУША НОВАКА

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

МІФ СХІДНИХ КРЕСІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛЬСЬКОМОВНОМУ ЩОКВАРТАЛЬНИКУ “KRYNICA”

Анотація   PDF
Wiktor PIETRZAK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МІФОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МІФОЛОГЕМА ЦИКЛІЧНОСТІ БУТТЯ (ЖИТТЯ–СМЕРТЬ–ВОСКРЕСІННЯ) У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ XX ст.

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МІХАЛ АВГУСТ КРАЛЬ – ЗАЧИНАТЕЛЬ ЛУЖИЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНІКИ

Анотація   PDF
Volodymyr MOTORNYI
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

МАКЕДОНСЬКЕ ПИТАННЯ НА ШПАЛЬТАХ БОЛГАРСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ГАЗЕТ (1887–1894 рр.)

Анотація   PDF
Dmytro MYKOLENKO
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

МАНДРІВКА ЛАБІРИНТАМИ ПАМ’ЯТЕЙ У РОМАНІ ҐОРАНА ВОЙНОВИЧА
“ЮГОСЛАВІЯ, МОЯ БАТЬКІВЩИНА”

Анотація   PDF
Ulyana FEDORIV
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

МАРҐІНАЛЬНИЙ АВТОБІОГРАФІЗМ У ЧЕСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: БОГУМІЛ ГРАБАЛ ТА ЙОЗЕФ ШКВОРЕЦЬКИЙ

Анотація   PDF
Victoria MOCHERNA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ АПОКРИФІВ З РУКОПИСНИХ ЗБІРОК РУСИНІВ ПІВДЕННОЇ УГОРЩИНИ (ХІХ СТ.) 

Анотація   PDF
Janko RAMAČ
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МАТЕРІАЛИ ХІІ МІЖНАРОДНОГО СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

МИСТЕЦЬКА ТРАНСКРИПЦІЯ ОБРАЗІВ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО У ПРОЗІ АНТУНА ГУСТАВА МАТОША Й МИХАЙЛА ЯЦКОВА

Анотація   PDF
Anna KOMARYTSIA
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МОЇ ПІВСТОЛІТТЯ З ВОЛОДИМИРОМ ЧОРНІЄМ. СПОГАД

Анотація   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ БОЛГАРСЬКИХ ДАМАСКИНІВ XVIII ст.

Анотація   PDF
Daryna STOIANOVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МОВНА НОРМА В ПОЛЬСЬКИХ СЛОВНИКАХ

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

МОВНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В СФЕРІ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ І ЗАКАРПАТТЯ)

Анотація   PDF
Oksana RUDA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

МОВНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦЯ В ПОЛЬСЬКІЙ МІЖВОЄННІЙ ПРЕСІ 1918–1939 рр.

Анотація   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

МОВОЗНАВЧІ ІДЕЇ ЧЕСЬКИХ УЧЕНИХ І ТЕОРЕТИЧНЕ ПІЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Подробиці   PDF
Halyna MACJUK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

МОВОЗНАВЧА СЛАВІСТИКА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1787–1939)

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

МОВЧАННЯ ЯК ІЄРОГЛІФ: ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВО-НАРАТИВНОЇ ГРИ У ПРОЗІ БОЛГАРСЬКИХ НЕОМОДЕРНІСТІВ

Анотація   PDF
Ostap SLYVYNSKYI
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНОГО СЛОВА У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Анотація   PDF
Nadiya ASHYTOK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОДЕРНІСТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ В РОМАНІ Д.ДІМОВА “ПОРУЧНИК БЕНЦ”

Анотація   PDF
Vira DYAKIV
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

МОДЕРНІСТСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ В РОМАНІ “НЕЧИСТА КРОВ” БОРИСАВА СТАНКОВИЧА

Анотація   PDF
Jovana NIKOLIĆ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

МОЛИТВА ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО НА КОЖНУ ГОДИНУ ДНЯ І НОЧІ:
ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКІ ТЕКСТИ

Анотація   PDF
Lyubov FEDYK, Oksana LAZOR
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

МУЛЬТИЕТНІЧНІ СУСПІЛЬСТВА З ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ
(на прикладі українців у Польщі та Сербії)

Анотація   PDF
Regina VYZHKEVYCH-MAKSYMOV
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

НAЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В ПОЛЬЩІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПИТУВАННЯ ВАРШАВСЬКОГО ЧАСОПИСУ “KURJER POLSKI” 1924 р.

Анотація   PDF
Zoya BARAN
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

НІМЕЦЬКА СЛАВІСТИКА ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

Анотація   PDF
Sergiy GANUS
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

НАЗВИ ДОМАШНІХ ТВАРИН У МОВІ РУСИНІВ ВОЄВОДИНИ

Анотація   PDF
Aleksandar MUDRI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НАПОЛЕОН І ГАЛИЧИНА: ФРАНЦУЗЬКІ ПЛАНИ ОБМІНУ ПОЛЬСЬКИХ ПРОВІНЦІЙ АВСТРІЇ НА СІЛЕЗІЮ В 1806–1807 рр.

Подробиці   PDF
Vadym ADADUROV
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

НАРОДНІ МОТИВИ В ПОЛЬСЬКІЙ ГРАФІЦІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської)

Анотація   PDF
Marta TROJANOWSKA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

НАРОДНІ НАРАТИВИ У “СПОГАДАХ З ПОЛІССЯ, ВОЛИНІ І ЛИТВИ” ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО: ТЕМАТИКО-ЖАНРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація   PDF
Liliia DAVYDIUK
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

НАУКОВА СПАДЩИНА ІВАНА ОГІЄНКА В СВІТЛІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Подробиці   PDF
Iryna TJURMENKO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1889–1918)

Подробиці   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА БАЛКАНАХ 70-х років ХІХ ст. У ПОЕЗІЇ ІСИДОРА ПАСІЧИНСЬКОГО

Анотація   PDF
Bogdan KRIL
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

НЕВІДОМІ СПОГАДИ МИРОСЛАВА АНТОНОВИЧА

Подробиці   PDF
Yuriy YASINOVSKYI
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

НЕВІДОМІ ТА ЗАБУТІ ПЕРЕКЛАДИ О. ЛУЦЬКОГО З ЧЕСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ПОЕЗІЇ

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Andrij MOTORNYI, Olexandr MEDOVNIKOV
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

НЕВІДОМИЙ ЛИСТ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАД “ЗАПОВІТУ” ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЮ МОВОЮ

Подробиці   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НЕВТОМНИЙ ОРАЧ ПЕРЕЛОГІВ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА (ДО 80-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА Г.Д.ВЕРВЕСА)

Подробиці   PDF
Andriy MOTORNY, Volodymyr MOTORNYI
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

НЕОМІФОЛОГІЗМ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ХХ ст.

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НЕОПУБЛІКОВАНІ ЛИСТИ В.ЯГИЧА ДО О.БАРВІНСЬКОГО

Подробиці   PDF
Olga Kravets’
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НЕОПУБЛІКОВАНА ПРАЦЯ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО “Новооткрытыя свhдhнія о св. Меfодіи”

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВІ АКРОСТИШНІ ПІДПИСИ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ

Анотація   PDF
Veselin PANAYOTOV
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НОВА ЄВРОПА І СЛОВ’ЯНСТВО У БАЧЕННІ ТОМАША МАСАРИКА

Анотація   PDF
Boguslav BACULA
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

НОВА РЕЦЕПЦИЈА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ – ДЕСНИЧАРСКЕ ИДЕЈЕ И КЊИЖЕВНИ ОПУС ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

Анотація   PDF
Svetlana SHEATOVICH
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВЕ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ СЛАВІСТИКИ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

НОВИЙ ЄРУСАЛИМ ЯК СИМВОЛ У ТВОРЧОСТІ БОРИСЛАВА ПЕКИЧА

Анотація   PDF
Iryna MOTSNA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВИЙ ТИП ДЕФІНІЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОЛЬСЬКИХ СЛОВНИКАХ

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

НОМІНАТИВНІ Й КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ПОЛОНІЗМІВ У СІМЕЙНОМУ СПІЛКУВАННІ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Анотація   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НОННА КОПИСТЯНСЬКА У КОЛІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ, КОЛЕГ І ДРУЗІВ:
ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Подробиці   PDF
Margaryta KRYVENKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

НУЛЬОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОДАТКА ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ДІЄСЛОВАХ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЕРБСЬКІЙ МОВАХ

Анотація   PDF
Milena IVANOVICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОБРАЗ ПОЛЬЩІ ТА ПОЛЯКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ОБРАЗ РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ (СРСР) НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО САТИРИЧНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ “SZCZUTEK”

Анотація   PDF
Zoya BARAN
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОБРАЗ СЛОВАЧЧИНИ ТА СЛОВАКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Анотація   PDF
Natalia KOBETS
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ОБРАЗ УКРАЇНЦІВ У НАРАТИВАХ ПОЛЯКІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Анотація   PDF
Olga NIKOLAYENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОБРАЗ ЯНА ГУСА У БОГОСЛОВСЬКОМУ ДИСКУРСІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОБРАЗ-ЕМБЛЕМА В БОЛГАРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ

Подробиці   PDF
Stylijan STOJANOV
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ОБРАЗИ “СВОГО”, “ІНШОГО” ТА “ЧУЖОГО” У ХОРВАТСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1990-х років

Анотація   PDF
Mariia BURTSEVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ДОБИ
РОМАНТИЗМУ: ДО ПИТАННЯ ЖАНРОВИХ І ТЕМАТИЧНИХ АНАЛОГІЙ

Анотація   PDF
Maryana LEVYTSKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОБРЯДОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО БДЖІЛЬНИЦТВА В ПУБЛІКАЦІЯХ ЗАРУБІЖНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЕТНОГРАФІВ

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
241 - 300 з 662 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>