Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

НЕОМІФОЛОГІЗМ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРАХ ХХ ст.

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

НЕОПУБЛІКОВАНІ ЛИСТИ В.ЯГИЧА ДО О.БАРВІНСЬКОГО

Подробиці   PDF
Olga Kravets’
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НЕОПУБЛІКОВАНА ПРАЦЯ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО “Новооткрытыя свhдhнія о св. Меfодіи”

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВІ АКРОСТИШНІ ПІДПИСИ СВЯТИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ

Анотація   PDF
Veselin PANAYOTOV
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НОВА ЄВРОПА І СЛОВ’ЯНСТВО У БАЧЕННІ ТОМАША МАСАРИКА

Анотація   PDF
Boguslav BACULA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВЕ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ СЛАВІСТИКИ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

НОВИЙ ЄРУСАЛИМ ЯК СИМВОЛ У ТВОРЧОСТІ БОРИСЛАВА ПЕКИЧА

Анотація   PDF
Iryna MOTSNA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

НОВИЙ ТИП ДЕФІНІЦІЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПОЛЬСЬКИХ СЛОВНИКАХ

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

НОМІНАТИВНІ Й КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ПОЛОНІЗМІВ У СІМЕЙНОМУ СПІЛКУВАННІ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Анотація   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

НОННА КОПИСТЯНСЬКА У КОЛІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ, КОЛЕГ І ДРУЗІВ:
ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Подробиці   PDF
Margaryta KRYVENKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

НУЛЬОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОДАТКА ПРИ ПЕРЕХІДНИХ ДІЄСЛОВАХ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЕРБСЬКІЙ МОВАХ

Анотація   PDF
Milena IVANOVICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОБРАЗ ПОЛЬЩІ ТА ПОЛЯКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Leonid ZASHKILNYAK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ОБРАЗ РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ (СРСР) НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКОГО САТИРИЧНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ “SZCZUTEK”

Анотація   PDF
Zoya BARAN
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОБРАЗ СЛОВАЧЧИНИ ТА СЛОВАКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Анотація   PDF
Natalia KOBETS
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ОБРАЗ УКРАЇНЦІВ У НАРАТИВАХ ПОЛЯКІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Анотація   PDF
Olga NIKOLAYENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОБРАЗ ЯНА ГУСА У БОГОСЛОВСЬКОМУ ДИСКУРСІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОБРАЗ-ЕМБЛЕМА В БОЛГАРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ

Подробиці   PDF
Stylijan STOJANOV
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ОБРАЗИ “СВОГО”, “ІНШОГО” ТА “ЧУЖОГО” У ХОРВАТСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1990-х років

Анотація   PDF
Mariia BURTSEVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ ДОБИ
РОМАНТИЗМУ: ДО ПИТАННЯ ЖАНРОВИХ І ТЕМАТИЧНИХ АНАЛОГІЙ

Анотація   PDF
Maryana LEVYTSKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОБРЯДОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО БДЖІЛЬНИЦТВА В ПУБЛІКАЦІЯХ ЗАРУБІЖНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЕТНОГРАФІВ

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Подробиці   PDF
REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS REVIEWS ARTICLES AND BOOK REVIEWS
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ОЛЕКСАНДР БЕЙЛІС

Подробиці   PDF
In memoria In memoria
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ОЛЕКСАНДР КОЛЕССА Й УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ВЗАЄМИНИ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ

Анотація   PDF
Volodymyr MOTORNYI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ОЛЕКСАНДР ПОГОДІН ЯК ІДЕОЛОГ РОСІЙСЬКОГО НЕОСЛАВІЗМУ

Подробиці   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ОНІРИЧНІ, ПАРАПСИХОЛОГІЧНІ І ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ЯВИЩА У ФАНТАСТИЧНИХ ОПОВІДАННЯХ ГОРАНА ТРИБУСОНА

Анотація   PDF
Solomiya VIVCHAR
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ОСІЄК В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ХРОНІКА ОДНОГО ХОРВАТСЬКОГО МІСТА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРЕСИ ТА АРХІВІВ

Анотація   PDF
Ivan BALTA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОСВОЄНА “ЧУЖІСТЬ” НОВОГО САДУ В РОСІЙСЬКОМУ ЕМІГРАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Jolanta DZIUBA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ В АНАЛІЗІ БОЛГАРСЬКИХ МОДАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Анотація   PDF
Ivona NOVAKOVSKA-KEMPNA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ОСОБИСТИЙ АРХІВ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА ІВАНОВИЧА СІДЕЛЬНІКОВА

Анотація   PDF
Alla SAIPANOVA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ МІФОТВОРЧОСТІ Т.НОВАКА

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ОСОБЛИВОСТІ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ГАЛИЧИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація   PDF
Sergiy POZNIAK
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТІ РОМАНУ М.ПРОДАНОВИЧА “САД У ВЕНЕЦІЇ”

Анотація   PDF
Natalija BILYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ (ПОРІВНЯНО З ХОРВАТСЬКОЮ І СЕРБСЬКОЮ НОРМОЮ)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ В ОПОВІДАННЯХ ПАВАО ПАВЛИЧИЧА

Анотація   PDF
Solomiya VIVCHAR
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ОСОБЛИВОСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ХОРВАТСЬКОГО ПОДУНАВ’Я (друга половина 1990-х років)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ПОЕМИ “НІЧ З ГАМЛЕТОМ” ВЛАДІМІРА ГОЛАНА

Анотація   PDF
Nadia BRYLYNSKA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРВАТСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНО-МОВНОЇ НОРМИ (друга чверть–кінець ХІХ ст.)

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ПІДГОТОВКА БОЛГАРСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРЕСЛАВСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ (20–30-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Alena SENIUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПАЛІМПСЕСТИ: МИСТЕЦТВО ПОЕТИЧНЕ У ВІРШАХ МІЛОРАДА ПАВИЧА ТА ВАСИЛЯ СТУСА

Анотація   PDF
Ivan LUCHUK
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ І КОЛЕГИ ІРАЇДА ГЕОРГІЇВНА ГАЛЕНКО
(06.12.1919–29.10.2014)

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПАМ’ЯТІ В’ЯЧЕСЛАВА АНДЕЛА

Подробиці   PDF
SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE SCIENTIFIC LIFE´S CHRONICLE
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ЕДУАРДІВНИ ПЕТРУХІНОЇ

Подробиці   PDF
Iryna FRYS
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПАРАДИГМАТИКА ПОЛОНІЗМУ ЦНОТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст.

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Nataliya PILETSKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА (до 80-річчя професора Володимира Чорнія)

Подробиці   PDF   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПЕЙЗАЖ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі слов’янської поезії)

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІВАНА ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ)

Анотація   PDF
Іvan ТЕPLYY
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПЕРЕХІД ЮГОСЛАВІЇ ДО НОВОГО КУРСУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1955–1956)

Анотація   PDF
Yury SHAKHIN
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ “HRVATSKA NJIVA”

Анотація   PDF
Olena DZYUBA-POGREBNYAK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПІДРУЧНИК ЗІ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 1918 р.

Анотація   PDF
Oleksandr PAN’KO
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ПОГЛЯДИ ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ НА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПРИМИРЕННЯ

Анотація   PDF
Maria SENYCH
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ПОДАВ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ “ПРОБЛЕМ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА”

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОЕТИКА ЗАКІНЧЕННЯ: МЕЛАНХОЛІЯ НАПРИКІНЦІ ОДНОГО З ГУМОРИСТИЧНИХ РОМАНІВ СТЕВАНА СРЕМЦА

Анотація   PDF
Ana ZHIVKOVICH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПОЕТИКА ФАНТАСТИЧНОГО У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ БАЛАДІ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ПОЕТИКА ФРАГМЕНТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДУШАНА МАТИЧА

Анотація   PDF
Snežana NIKOLIĆ
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПОЕТИЧНІ ОБРАЗИ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА

Анотація   PDF
Oleksandra LUKYANENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЮГОСЛАВСЬКОЇ КРИЗИ
(90-ті роки ХХ ст.)

Анотація   PDF
Igor TODOROV
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ, БАГАТОМОВНІСТЬ І КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ В ДИСКУРСАХ ПОЛЬСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПІСЛЯ 1945 р.

Анотація   PDF
Yanush KOREK
 
241 - 300 з 587 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>