Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ПРОЗА ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПРОЗОВА МІНІАТЮРА В КОНТЕКСТІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЖАНРОЛОГІЇ (60–80-ті РОКИ ХХ ст.)

Подробиці   PDF
Olena HINDA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ПРОНИКНЕННЯ ЧУЖОЇ ГРАФІКИ У БОЛГАРСЬКИЙ ДРУКОВАНИЙ ТЕКСТ (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)

Анотація   PDF
Olga ALBUL, Olga SOROKA
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Професор Володимир Андрійович Моторний у спогадах сина

Подробиці   PDF
Andriy MOTORNYI
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ ЧОРНІЙ: ЖИТТЯ І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ПРОФЕСОР ФРАНЦІШЕК КРЧЕК: ЖИТТЄПИС ТА НАУКОВИЙ ДОРОБОК
(1869–1916)

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ПРОФЕСОРУ ВОЛОДИМИРУ МОТОРНОМУ – 70

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ПРОФЕСОРУ ЛЕВКОВІ ПОЛЮЗІ – 70

Подробиці   PDF
Uliana YEDLINS’KA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

П’ЯТДЕСЯТ ВИПУСКІВ “ПРОБЛЕМ CЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА”: ЮВІЛЕЙНІ НОТАТКИ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

П’ЯТЬ СОРАБІСТИЧНИХ СЕМІНАРІВ ПРОФЕСОРА КОСТЯНТИНА ТРОФИМОВИЧА (до 95-ї річниці народження ученого)

Подробиці   PDF
Yarema KRAVETS’
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

РАДЯНСЬКО-ЮГОСЛАВСЬКИЙ КОНФЛІКТ ЗА ДАНИМИ ПРОТОКОЛІВ ПОЛІТБЮРО ЦК КПЮ

Анотація   PDF
Yury SHAKHIN
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОЗМІНИ ПОЛЬСЬКИХ ІМЕННИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі питальника для учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання)

Анотація   PDF
Lesya KOROL
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

РЕФЛЕКСІЯ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛИСЕНКА В ЧЕХІЇ

Анотація   PDF
Petr KALINA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

РЕЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ВСЕСВІТ” (1991–2005)

Анотація   PDF
Olesya SACHOK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ МИЛОРАДА ПАВИЧА В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ТВОРЧОСТІ МІЛОРАДА ПАВИЧА (на прикладі роману “Дамаскин”) 

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

РОЗВИТОК ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ У ПОЛЬЩІ

Анотація   PDF
Halyna KRAYCHYNS’KA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

РОЗДУМИ НАД ПРОБЛЕМАМИ ЧЕСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ ст.

Подробиці   PDF
Svatava URBANOVA
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

РОЗШИРЕНІ ГОРИЗОНТИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Огляд монографії: Головко Олександр. Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х–перша половина ХІІІ ст.). Київ: Академперіодика, 2021. 600 с.

Подробиці   PDF
Nataliya LESHKOVYCH
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

РОЛЬ В.БОНЧКОВСЬКОГО В НОРМАЛІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ 1935 р.

Анотація   PDF
Volodymyr KOMAR
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

РОЛЬ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Подробиці   PDF
Volodymyr POTUL’NYC’KY
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ / ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Д-Р ИСТ. НАУК И.В.ЧУРКИНА. МОСКВА, ЭДИТОРИАЛ УРСС, 1999. 264 с.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

РОСІЙСЬКИЙ НЕОСЛАВІЗМ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОЛЕКСАНДРА ПОГОДІНА

Подробиці   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

РУСИНСЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ БІЖЕНЦІ ТА ВИГНАНЦІ У ХОРВАТСЬКО-СЕРБСЬКІЙ ВІЙНІ (1991–1995)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

РУСЬ ТА РАШКА У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XIV–XV ст.: ТРУДНОЩІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Анотація   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

РУСЬ: ПОМОРСЬКІ СЛОВ’ЯНИ ЧИ ВАРЯГИ?

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

РУСЬКИЙ СОБОР (“ПОЛЬСЬКО-РУСЬКА РАДА”) 1848 р. В ТЕРМІНАХ І ПОНЯТТЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Анотація   PDF
Marian MUDRYI
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

РУСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ ДАНИЛА І ВАСИЛЬКА РОМАНОВИЧІВ ЗА БАТЬКІВСЬКУ СПАДЩИНУ (1205–1245)

Анотація   PDF
Taras CHUGUJ
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

СІЧОВИЙ РУХ У ГАЛИЧИНІ Й НА БУКОВИНІ ПОЧАТКУ ХХ ст. У ЗАГАЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація   PDF
Mykola HUIVANYUK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

Сава Дамjанов. НОВО ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИJЕ Нови Сад: Дневник, 2002

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

САТИРИЧНА РЕЦЕПЦІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ ПОЛЬЩІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОВСТАНСЬКІЙ ПІСНІ “ГЕЙ У МОСКВІ”

Анотація   PDF
Yevhen LUNYO
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

СВІТ МАСОК: ОНТОЛОГІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ І НАРАТИВНИЙ ТЕАТР У РОМАНІ МІЛОША ЦРНЯНСЬКОГО “ДРУГА КНИГА ПЕРЕСЕЛЕНЬ”

Анотація   PDF
Dragan BOSHKOVICH
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА МОТОРНОГО (4.06.1929 – 5.06.2015)

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

СВІТОВА ПОЕЗІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДУ ЯНА КАСПРОВИЧА

Подробиці   PDF
Oleksandra LUKYANENKO
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

СВОЄРІДНІСТЬ ХРОНОТОПУ В МІНІРОМАНІ МОНІКИ КОМПАНІКОВОЇ “БІЛІ МІСЦЯ”

Анотація   PDF
Iryna ROMANCHUK
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

СЕКРЕТЫ ПОЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ Сборник документов (1935–1945). Сост. Л.Ф.Соцков. (Москва, 2009. 383 с.)

Подробиці   PDF
Igor MRAKA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

СЕМАНТИКА АНТРОПОНІМІВ У ПОЛЬСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Семантика довоєнних назв львівських вілл

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СЕМАНТИКО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕТЕРИТАЛЬНИХ ФОРМ СЕРБСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ОПИСАХ ПРИРОДИ, ЗОВНІШНОСТІ Й ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГЕРОЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЯК СТИЛЬОТВОРЧИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОРА

Анотація   PDF
Veronika YARMAK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

СЕМАНТИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ СЛОВАЦЬКОЇ МОВИ
(на матеріалі преси кінця ХХ–початку ХХІ ст.)

Анотація   PDF
Oksana HUMENNA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ КОМІЧНОГО В СУЧАСНІЙ ХОРВАТСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ З КОМПОНЕНТОМ HŁOWA

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ПОЛОНІЗМІ ЦНОТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Д.НАЛИВАЙКА)

Подробиці   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ХОРВАТСЬКИХ ГАЗЕТ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

СЕРБСЬКІ АУГМЕНТАТИВНІ СУБСТАНТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПИТОМИМИ СУФІКСАМИ

Анотація   PDF
Robert BONKOVSKY
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СЕРБСЬКО-УКРАЇНСЬКІ КНИЖКОВІ ЗВ’ЯЗКИ XІV–XVІII ст. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКИХ КНИГОЗБІРЕНЬ)

Анотація   PDF
Iryna FRYS
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

СЕСТРА ЧИ МАТИ? ПРИЧИНКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДНИХ БАЛАД

Анотація   PDF
Jelenka PANDUREVIСH
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СИНТЕТИЧНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ БОЛГАРІЇ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

СИСТЕМА ВЛАДИ У СЕРБСЬКИХ КНЯЗІВСТВАХ ЕЛЬБО-ЗААЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ У ІХ–НА ПОЧАТКУ Х СТ.

Анотація   PDF
Rostyslav VATSEBA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СИСТЕМА СИМВОЛІЧНО-ФАНТАСТИЧНИХ ОБРАЗІВ У МАЛІЙ ПРОЗІ АНТУНА ГУСТАВА МАТОША

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СЛАВІСТ ШИРОКОГО ДІАПАЗОНУ. ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЧОРНІЯ

Подробиці   PDF
Feodosiy STEBLIY
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

СЛАВІСТИЧНІ ІНТЕРЕСИ БЕЛИ БАРТОКА

Анотація   PDF
Lesіa MUSHKETYK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СЛАВІСТИЧНІ ФОРУМИ В ЮГО-СЛАВІЇ 2001 р.

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

СЛАВІСТИЧНА ЗБІРКА. ВИП. 1: ЗБІРКА СТАТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРШИХ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ СОХАНІВСЬКИХ ЧИТАНЬ (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д.Гордієнка та В.Корнієнка. Київ, 2015. – 396 с.

Подробиці   PDF
Oleg Faida, Igor SHPYK
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

СЛАВІСТИЧНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ (До 120-річчя від дня народження)

Анотація   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

СЛАВІСТИЧНА СПАДЩИНА ОСКАРА КОЛЬБЕРГА: ПРОБЛЕМА ВАРІАТИВНОСТІ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ

Анотація   PDF
Olena HINDA, Iryna VTORAK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

СЛАВІСТИЧНА СПАДЩИНА ТЕРЕЗИ ФОН ЯКОБ (ТАЛЬФІ)

Анотація   PDF
Markijan NAHIRNYJ
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВО ЯК ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНЕ ДЖЕРЕЛО СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ХІХ ст.

Анотація   PDF
Ivan KUTSYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

СЛОВАЦЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ МІР ОБ’ЄМУ І МІСТКОСТІ ТА ЇХ ВАРІАНТНІСТЬ

Подробиці   PDF
Zoriana YASTREMS’KA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

СЛОВАЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ТЕКСТІ

Анотація   PDF
Zoriana HILETSKA
 
421 - 480 з 662 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>