Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

     Окрім питань, що стосуються слов’янства загалом, окремих зарубіжних слов’янських країн і народів та міжслов’янських відносин, редколегія особливу увагу приділяє історії та методології славістики, що дає змогу критично переосмислювати попередні надбання і окреслювати завдання славістичних досліджень на подальшу перспективу. Прагнучи підвищити фаховий рівень видання, редколегія намагається надавати перевагу публікаціям, які порушують теоретичні проблеми славістики, а також явищам і подіям, що мають загальнослов’янське значення. Публіковані у ньому матеріали відзначаються жанровим розмаїттям (статті, повідомлення, документи, рецензії, огляди, хроніки наукового життя тощо), а також широкою тематичною спрямованістю.

     “Проблеми слов’янознавства” занесені до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997). У 2016 р. Міжнародний комітет славістів включив Збірник до найвищої категорії Списку провідних славістичних видань.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14601–3572 Р від 29 жовтня 2008 р. Перереєстровано як фахове видання України з історичних та філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Періодичність: один випуск на рік

Мови видання: українська й англійська

Відповідальний редактор: д-р філол. наук, проф. Алла Татаренко

Заступник редактора: д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк

Відповідальний секретар: канд. іст. наук, доц. Ігор Шпик

№ 66 (2017): ВИПУСК 66

Зміст

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Olha Shchodra
PDF
Nazar RIZUN
PDF
Igor SHPYK
PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
PDF
Volodymyr BOIKO
PDF
Janko RAMAČ
PDF
Mariyana KLYMETS
PDF
Alojzija ZUPAN SOSIČ
Іvan ТЕPLYY
Jovana NIKOLIĆ
PDF
Ana RIMAR
PDF
Nadia BRYLYNSKA
PDF
Natalia KOBETS
PDF
Snežana NIKOLIĆ
PDF
Alla TATARENKO
PDF
Zoriana HUK
PDF
Larysa HONTARUK
PDF
Igor KHRUSHCH
PDF
Aleksandar MUDRI
PDF
Robert BONKOVSKY
PDF
Nataliya KHOROZ
PDF

ЮВІЛЕЇ

25-ЛІТТЯ МІЖНАРОДНОГО СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

Igor SHPYK
PDF

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА Д-РА МАРІЇ СПАСОВОЇ (УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СВ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, м. ВЕЛИКО ТИРНОВО, БОЛГАРІЯ)

Olga ALBUL
PDF

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

XXV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 18–19 травня 2017 р.)

Oksana LAZOR
PDF

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA: РЕЛІГІЇ ТА ВІРУВАННЯ РУСІ (X–XVI ст.)” (Львів, 15–18 листопада 2017 року)

Illya PARSHYN
PDF