Проблеми слов’янознавства

    Науковий збірник “Проблеми слов'янознавства”– єдине довготривале всеукраїнське серійне видання в галузі славістики, яке має міждисциплінарний характер. Видається з 1970 р. До 1973 р. (вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. У збірнику публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства, етнології тощо.

Зображення домашньої сторінки журналу

     Окрім питань, що стосуються слов’янства загалом, окремих зарубіжних слов’янських країн і народів та міжслов’янських відносин, редколегія особливу увагу приділяє історії та методології славістики, що дає змогу критично переосмислювати попередні надбання і окреслювати завдання славістичних досліджень на подальшу перспективу. Прагнучи підвищити фаховий рівень видання, редколегія намагається надавати перевагу публікаціям, які порушують теоретичні проблеми славістики, а також явищам і подіям, що мають загальнослов’янське значення. Публіковані у ньому матеріали відзначаються жанровим розмаїттям (статті, повідомлення, документи, рецензії, огляди, хроніки наукового життя тощо), а також широкою тематичною спрямованістю.

     “Проблеми слов’янознавства” занесені до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions” (Bonn, 1997). У 2016 р. Міжнародний комітет славістів включив Збірник до найвищої категорії Списку провідних славістичних видань.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14601–3572 Р від 29 жовтня 2008 р. Перереєстровано як фахове видання України з історичних та філологічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.

Періодичність: один випуск на рік

Мови видання: слов'янські та англійська

Відповідальний редактор: д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк

Заступник редактора: д-р філол. наук, проф. Алла Татаренко

Відповідальний секретар: канд. іст. наук, доц. Ігор Шпик

№ 71 (2022): ВИПУСК 71

Зміст

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

ОЗНАКИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ СЛОВ’ЯН У ФІБУЛАХ VII СТ. НА БАЛКАНАХ

Igor SHPYK
PDF
Olha SHCHODRA
PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
PDF
Marian MUDRYI
PDF
Oleksander KRAVCHUK
PDF
Ľubica HARBUĽOVÁ
PDF
Yuriy OSINCHUK
PDF
Persida LAZAREVICH di DZHAKOMO
PDF
Alla TATARENKO
PDF
Sladzhana L. ILYCH
PDF
Ulyana FEDORIV
PDF
Jelena S. MLADENOVIĆ
PDF
Olesia SLYVYNSKA
PDF

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОНУМЕНТАЛЬНИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ. Огляд монографії: Войтович, Л., 2022. Велика Північна війна (1700–1721). Львів: Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України. 368 с.

Nataliya LESHKOVYCH
PDF
Огляд монографії: Kasprzycki, R., 2021. Bez sławy i chwały. Dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919–1921. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 460 s.
Igor MRAKA
PDF

ЮВІЛЕЇ

СЛОВО ПРО ЛЮБОВ

MARYANA KLYMETS
PDF

ІНТЕРВ’Ю З АЛЛОЮ ЛЕОНІДІВНОЮ ТАТАРЕНКО

Igor SHPYK
PDF