КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ САМОСТВЕРДЖЕННЯ БОЛГАР НАПРИКІНЦІ ХІІ–НА ПОЧАТКУ ХІІІ ст.: ІСТОРИЧНА ІНЕРЦІЯ ТА СВІТОГЛЯДНО-МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ

Igor SHPYK

Анотація


У статті зроблено спробу заглибитись у потаємні закутки самосвідомості
болгарських еліт кінця ХІІ–початку ХІІІ ст., тобто тих найдіяльніших людей,
котрі прагнули відновлення власної держави, знайшли у собі сили розпочати ви-
звольну боротьбу та, врешті-решт, досягли успіху. Під кутом зору складної і по-
деколи суперечливої взаємодії, з одного боку, тривких основ історичного буття,
а з другого – доленосних зовнішніх та внутрішніх викликів, розкрито роль істо-
ричних обставин та світоглядно-ментальних чинників в утвердженні культурно-
цивілізаційної ідентичності болгарської спільноти на зламі ХІІ–ХІІІ ст.
Ключові слова: Друга Болгарська держава, ідеологія, світогляд, етнічна мен-
тальність, культурно-цивілізаційна ідентичність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2016.65.1524

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.