Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

ВПЛИВ Т. Ґ. МАСАРИКА НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У 1918–1919 рр.

Анотація   PDF
Oleksander KRAVCHUK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ВПЛИВ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ МОВУ XVI–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі творів Даміана Наливайка)

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ВПЛИВ “ЗАЯВИ У СПРАВІ ПРИНЦИПІВ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ” 1987 р. НА ФОРМУВАННЯ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН

Анотація   PDF
Mykola GENYK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ У ТВОРЧОСТІ САВИ ДАМ’ЯНОВА

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

В’ЯЗЬ БОЛГАРСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСНИХ КНИГ ХІІІ–XV СТ.: ОЗНАКИ СПОРІДНЕНОСТІ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ГІДНЕ ПРОДОВЖЕННЯ КРАЩИХ ТРАДИЦІЙ ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ОНОМАСТИКИ. Рецензія на монографію: Novica Vujović. Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Cetinje: FCJK, 2020. – 195 s.

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ГАСЛА ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЗАГОЛОВКАХ ХОРВАТСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ГЕОРГИ Н.НИКОЛОВ. ЦЕНТРАЛИЗЪМ И РЕГИОНАЛИЗЪМ В РАННОСРЕДНЕВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (края на VII–началото на ХІ в.)
София: Академично издателство “Марин Дринов”, 2005. 232 с.

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ГРАМАТИКА І УСПІШНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ (дещо з польсько-українських граматичних контрастів)

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ГРАМАТИЧНА НОРМА У ФРАЗЕОЛОГІЇ  (на матеріалі чеської та деяких інших слов’янських мов)

Анотація   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ГРАМАТИЧНА ФОРМА ПРИСУДКА І РІВЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Wirginia MIROSLAWSKA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ДІАЛЕКТИКА ЕРОСА І ТАНАТОСА У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ БАЛАДІ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ДІЯЛЬНІСТЬ КРИЗОВОГО ШТАБУ РУСИНІВ ТА УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ (1991–1993)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЯКІВ У КИЇВСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 70–80-ті роки ХІХ ст.

Анотація   PDF
Olga NIKOLAYENKO
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ДАВНІ ТОПОНІМИ ЛЬВІВЩИНИ У НОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Анотація   PDF
Anna CZAPLA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДАВНЬОБОЛГАРСЬКА ЛЕКСИЧНА СПАДЩИНА В СУЧАСНIЙ УКРАЇНСЬКIЙ ЛIТЕРАТУРНIЙ МОВI

Анотація   PDF
Albena STAMENOVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ДАНИЛЕНКО Л.І. ЧЕСЬКА МОВА: ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Київ: Довіра, 2006. 543 с.

Подробиці   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДВА НЕВІДОМІ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ ПРАЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ДВОРЯНСТВО БІЛОРУСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, КОНФЕСІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ, ВНУТРІШНЬОСТАНОВИЙ СКЛАД

Анотація   PDF
Svetlana LOUGOVTSOVA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ДЕМІСТИФІКАЦІЯ НАДПРИРОДНОГО У ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ ХОРВАТСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ (на прикладі оповідань “Смерть грабаря” Н.Андріяшевича і “Бошкарина” В.Назора)

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ДЕТСКИЯТ СПОМЕН КАТО “ЕСТЕСТВЕНА ПАМЕТ” В ТЕКСТОВЕТЕ НА СЛОВАШКИЯ АВТОР ЯН СТАХО

Анотація   PDF
Irena DIMOVA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ СТОСОВНО ЗВЕРНЕННЯ МОРАВАН ДО ВІЗАНТІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРА МИХАЇЛА III

Анотація   PDF
Martin HETÉNYI
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКОЇ  “ЛІТЕРАТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ”

Подробиці   PDF
Zuzana STANISLAVOVÁ
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОМОНІМІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Подробиці   PDF
Lidija KICYLA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ РУСИНІВ ТА УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ У ХХ СТ.

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СЕРБСЬКІЙ, ХОРВАТСЬКІЙ ТА БОСНІЙСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ кінця ХХ–початку ХХІ ст.

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ДИСКУРС ЖІНКИ В ПОВІСТЯХ ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО ”НІГІЛІСТИ”
ТА СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ ”НІГІЛІСТКА”

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ДО 70-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ЛЮБИ СТОЇЧКОВОЇ

Подробиці   PDF
Iryna OSTROVS’KA
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ДО 85-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА МОТОРНОГО

Подробиці   PDF
Nadia BRYLYNSKA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ДО ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIE FÜR DIE SLAVISCHEN SPRACHEN ÖESTERREICHS (1849–1853)

Анотація   PDF
Olena OSTAPENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ДО ПИТАННЯ МОВНОЇ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XIV–XVII ст.

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДО ПИТАННЯ ПРО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКУ ТРАДИЦІЮ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ РУСІ 

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ РСР ХІ СТАТТІ РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ПОЛЬЩІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У 1921–1926 рр.

Подробиці   PDF
Mykola GET′MANCHUK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДО ПРОБЛЕМИ МІЖОБРЯДОВОГО СТЕРЕОТИПУ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Подробиці   PDF
Oleg TYSHCHENKO
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ДО РЕЦЕПЦІЇ ПОГЛЯДІВ П. Й. ШАФАРИКА ПРО ДАВНІСТЬ ГЛАГОЛИЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПАЛЕОСЛАВІСТИКИ

Анотація   PDF
Yulia YUSYP-YAKYMOVYCH, Olena SHYMKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗООМОРФІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ)

Подробиці   PDF
Nadiya LOBUR
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ПОЛЬЩІ БІЖЕНЦЯМ З ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ (1921–1923)

Подробиці   PDF
Mykola PAVLENKO
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЦЕПЦІЇ ЯК КЛЮЧ ДО ВИВЧЕННЯ ФАНТАСТИКИ:
Marijana Terić. Putevima beskraja: recepcija jugoslovenske fantastičke proze. Beograd: Alma, 2021. 288 s.

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ЕКЗИЛЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА

Анотація   PDF
Ana RIMAR
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕКЗИСТЕНЦІАЛ АБСУРДУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ ЛАДІСЛАВА ФУКСА

Анотація   PDF
Galina KLICHAK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ЕКСПОЗИЦІЯ ЛЬВІВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ НА ЮВІЛЕЙНІЙ ВИСТАВЦІ,
ПРИСВЯЧЕНІЙ БИТВІ ПІД ВАРНОЮ 1444 р.

Подробиці   PDF
Volodymyr PSHYK, Volodymyr CHORNIJ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ УМОВИ РЕАКТУАЛІЗАЦІЇ ТЮРКІЗМІВ У СУЧАСНОМУ БОЛГАРСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Iryna OGIYENKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ У “ХОЗАРСЬКОМУ СЛОВНИКУ” МИЛОРАДА ПАВИЧА

Анотація   PDF
Zoriana HUK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕМІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
(1919–1939)

Анотація   PDF
Stepan KACHARABA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ. ФОРМИРАНЕТО НА КИЕВСКА РУСИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ. СОФИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. 1999. 390 с.

Подробиці   PDF
Olha Shchodra
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЕМОЦІЇ У НЕВЕРБАЛЬНОМУ ТА ВЕРБАЛЬНОМУ ВИРАЖЕННІ (на матеріалі польської мімічної фразеології) 

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕНЕРГІЯ ДУМКИ (ДО 80-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА МАРКА ГОЛЬБЕРГА)

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Alla TATARENKO, Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КУЛЬТУРИ ЛУЖИЦЬКИХ СЕРБІВ:
за ред. Ф.Шена, Д.Шольце / за співпраці С.Хозе, М.Міртшин, А.Похонч. (Баутцен: Домовіна, 2014. 579 c.)
SORBISCHES KULTURLEXIKON: HERAUSGEGEBEN
von Franc Šěn und Dietrich Scholze, unter Mitarbeit von Susanne Hose, Maria Mirtschin und Anja Pohontsch (Bautzen: Domovina-Verlag, 2014. 579 s.)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕПІЛОГ АКЦІЇ “БУЖА” НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ТА ДОЛЯ АРМІЇ КРАЙОВОЇ У ЛЬВОВІ В 1944 році У СВІТЛІ НОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Анотація   PDF
Valeriy YAROVYI, Ihor ILIUSHYN
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ЕПОХА ВІКІНГІВ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: СЛОВ’ЯНСЬКО-СКАНДИНАВСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ РАННІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ

Анотація   PDF
Olha Shchodra
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЕПОХА СЛОВ’ЯН НА БАЛТИЦІ: ЕКОНОМІЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОМОР’Я У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Анотація   PDF
Olha Shchodra
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЕТНОАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕЦЕПЦІЇ БІБЛІЙНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
(на матеріалі ФО верхньолужицької мови з онімом Вавилон)

Анотація   PDF
Oksana SAVKA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЕТНОГЕНЕЗ І ВЕЛИКЕ РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯН У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Анотація   PDF
Olha SHCHODRA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ЕТНОГРАФІЧНА ТЕМАТИКА ЗАРУБІЖНИХ СЛОВ’ЯН У ЗБІРНИКУ “ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ” (2003–2010)

Анотація   PDF
Mykhailo HLUSHKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ Ю.ПОЛЯКОВА “ГРИБНИЙ ЦАР”

Анотація   PDF
Tetyana SHEVCHUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЕТНОСПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЙ ЖІНКИ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї (на матеріалі української та польської мов)

Анотація   PDF
Vira BURAK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ЖИТТЯ НА ТЕРЕЗАХ ОПОВІДІ: ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОМАНУ МЕШІ СЕЛІМОВИЧА “ДЕРВІШ І СМЕРТЬ”

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

З ТОПОНІМІЇ ДАВНЬОЇ БЕЛЗЬКОЇ ЗЕМЛІ – ІСТОРІЯ, СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ, ДЖЕРЕЛА І ДОСЛІДНИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація   PDF
Mariusz KOPER
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

З ЧЕСЬКОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

З чого починалася Русь-Україна?

Анотація   PDF
Leontij VOITOVYCH
 
121 - 180 з 662 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>