Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКОЇ  “ЛІТЕРАТУРИ В ЛІТЕРАТУРІ”

Подробиці   PDF
Zuzana STANISLAVOVÁ
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОМОНІМІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Подробиці   PDF
Lidija KICYLA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ РУСИНІВ ТА УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ У ХХ СТ.

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СЕРБСЬКІЙ, ХОРВАТСЬКІЙ ТА БОСНІЙСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ кінця ХХ–початку ХХІ ст.

Анотація   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ДИСКУРС ЖІНКИ В ПОВІСТЯХ ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО ”НІГІЛІСТИ”
ТА СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ ”НІГІЛІСТКА”

Анотація   PDF
Oleksandr YANISHEVSKYY
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ДО 70-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ЛЮБИ СТОЇЧКОВОЇ

Подробиці   PDF
Iryna OSTROVS’KA
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ДО 85-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА МОТОРНОГО

Подробиці   PDF
Nadia BRYLYNSKA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ДО ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: JURIDISCH-POLITISCHE TERMINOLOGIE FÜR DIE SLAVISCHEN SPRACHEN ÖESTERREICHS (1849–1853)

Анотація   PDF
Olena OSTAPENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ДО ПИТАННЯ МОВНОЇ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XIV–XVII ст.

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДО ПИТАННЯ ПРО КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКУ ТРАДИЦІЮ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ РУСІ 

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ РСР ХІ СТАТТІ РИЗЬКОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ ПОЛЬЩІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У 1921–1926 рр.

Подробиці   PDF
Mykola GET′MANCHUK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДО ПРОБЛЕМИ МІЖОБРЯДОВОГО СТЕРЕОТИПУ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Подробиці   PDF
Oleg TYSHCHENKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗООМОРФІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ)

Подробиці   PDF
Nadiya LOBUR
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ПОЛЬЩІ БІЖЕНЦЯМ З ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ (1921–1923)

Подробиці   PDF
Mykola PAVLENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ЕКЗИЛЬ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА

Анотація   PDF
Ana RIMAR
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕКЗИСТЕНЦІАЛ АБСУРДУ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ ЛАДІСЛАВА ФУКСА

Анотація   PDF
Galina KLICHAK
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ЕКСПОЗИЦІЯ ЛЬВІВСЬКИХ МУЗЕЙНИКІВ НА ЮВІЛЕЙНІЙ ВИСТАВЦІ,
ПРИСВЯЧЕНІЙ БИТВІ ПІД ВАРНОЮ 1444 р.

Подробиці   PDF
Volodymyr PSHYK, Volodymyr CHORNIJ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ УМОВИ РЕАКТУАЛІЗАЦІЇ ТЮРКІЗМІВ У СУЧАСНОМУ БОЛГАРСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Iryna OGIYENKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЕТИКИ У “ХОЗАРСЬКОМУ СЛОВНИКУ” МИЛОРАДА ПАВИЧА

Анотація   PDF
Zoriana HUK
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕМІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
(1919–1939)

Анотація   PDF
Stepan KACHARABA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ. ФОРМИРАНЕТО НА КИЕВСКА РУСИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ. СОФИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. 1999. 390 с.

Подробиці   PDF
Olha Shchodra
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ЕМОЦІЇ У НЕВЕРБАЛЬНОМУ ТА ВЕРБАЛЬНОМУ ВИРАЖЕННІ (на матеріалі польської мімічної фразеології) 

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕНЕРГІЯ ДУМКИ (ДО 80-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА МАРКА ГОЛЬБЕРГА)

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Alla TATARENKO, Alla TATARENKO
 
№ 63 (2014): ВИПУСК 63

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КУЛЬТУРИ ЛУЖИЦЬКИХ СЕРБІВ:
за ред. Ф.Шена, Д.Шольце / за співпраці С.Хозе, М.Міртшин, А.Похонч. (Баутцен: Домовіна, 2014. 579 c.)
SORBISCHES KULTURLEXIKON: HERAUSGEGEBEN
von Franc Šěn und Dietrich Scholze, unter Mitarbeit von Susanne Hose, Maria Mirtschin und Anja Pohontsch (Bautzen: Domovina-Verlag, 2014. 579 s.)

Подробиці   PDF
Lyudmyla VASYL’YEVA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЕПІЛОГ АКЦІЇ “БУЖА” НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ТА ДОЛЯ АРМІЇ КРАЙОВОЇ У ЛЬВОВІ В 1944 році У СВІТЛІ НОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Анотація   PDF
Valeriy YAROVYI, Ihor ILIUSHYN
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ЕПОХА ВІКІНГІВ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ: СЛОВ’ЯНСЬКО-СКАНДИНАВСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ РАННІХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ

Анотація   PDF
Olha Shchodra
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ЕПОХА СЛОВ’ЯН НА БАЛТИЦІ: ЕКОНОМІЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПОМОР’Я У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Анотація   PDF
Olha Shchodra
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЕТНОАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕЦЕПЦІЇ БІБЛІЙНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
(на матеріалі ФО верхньолужицької мови з онімом Вавилон)

Анотація   PDF
Oksana SAVKA
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЕТНОГЕНЕЗ І ВЕЛИКЕ РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯН У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Анотація   PDF
Olha SHCHODRA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ЕТНОГРАФІЧНА ТЕМАТИКА ЗАРУБІЖНИХ СЛОВ’ЯН У ЗБІРНИКУ “ДІАЛЕКТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ” (2003–2010)

Анотація   PDF
Mykhailo HLUSHKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ Ю.ПОЛЯКОВА “ГРИБНИЙ ЦАР”

Анотація   PDF
Tetyana SHEVCHUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ЕТНОСПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЙ ЖІНКИ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СІМ’Ї (на матеріалі української та польської мов)

Анотація   PDF
Vira BURAK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

ЖИТТЯ НА ТЕРЕЗАХ ОПОВІДІ: ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОМАНУ МЕШІ СЕЛІМОВИЧА “ДЕРВІШ І СМЕРТЬ”

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

З ТОПОНІМІЇ ДАВНЬОЇ БЕЛЗЬКОЇ ЗЕМЛІ – ІСТОРІЯ, СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ, ДЖЕРЕЛА І ДОСЛІДНИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація   PDF
Mariusz KOPER
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

З ЧЕСЬКОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЗАГАДКИ  АВСТРІЙСЬКОГО ВУЗЛА (1272–1278): ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ, ЛАСЛО IV, ПШЕМИСЛ ІІ ОТТОКАР, РУДОЛЬФ ГАБСБУРГ І ПОЛЬСЬКІ КНЯЗІ

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЗАРОДЖЕННЯ СЕРБСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА, КЛАСИЦИЗМУ ТА ПЕРЕДРОМАНТИЗМУ: РЕЦЕПЦІЯ ЯК ТВОРЧІСТЬ

Анотація   PDF
Sava DAMIANOV
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНО-МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Nataliya VUS
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Подробиці   PDF   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ЗВ’ЯЗОК КЕРУВАННЯ У ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ ПОЛЯКІВ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Oksana OHORILKO
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ЗЕМЛЕРОБСЬКА ОСНОВА КУПАЛЬСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ СЛОВ’ЯН

Подробиці   PDF
Jurij KLYMEC′
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЗОOНIМИ В СОЦIОЛЕКТI ДЕВIАЦIЙНИХ СЕРЕДОВИЩ (спроба порiвняння на польському й українському матеріалі)

Анотація   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ЗОБРАЖЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ У СЕРБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: КАРТИНА ВЕНЕЦІЇ У “ГІРСЬКОМУ ВІНЦІ” ПЕТРА ПЕТРОВИЧА НЄҐОША

Анотація   PDF
Isidora GORDICH
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КАРПАТОУКРАЇНСЬКО-ЗАХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ: ЛЕКСИКА ПАСТУХУВАННЯ

Анотація   PDF
Tetjana YASTREMS’KA
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (30-ті РОКИ ХХ ст.)

Подробиці   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКІ ТРАДИЦІЇ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЧЕХІЇ ТА ІДЕОЛОГІЯ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ ПШЕМИСЛОВИЧІВ

Анотація   PDF
Andzhey PLESHCHYNS’KYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Подробиці   PDF
Natalia HRYHORASH
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА СПАДЩИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Анотація   PDF
Maria KASHUBA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ В ЧЕСЬКИХ МОВНИХ АПОЛОГІЯХ XVII–XVIII СТ.

Анотація   PDF
Manuela MACIOLEK
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

КИРИЛО-МЕФОДІЯНА НА СТОРІНКАХ “ТРУДОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ”

Анотація   PDF
Oleg FAIDA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

КЛЮЧОВІ СЛОВА МОВИ ПОЛЬСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Анотація   PDF
Solomija BUK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КНИЖКОВА  ПОЛИЦЯ  СЛАВІСTА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

КОЛОНІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ У РОМАНІ ТАДЕУША КОНВІЦЬКОГО “МАЛИЙ АПОКАЛІПСИС”

Анотація   PDF
Maryna HOHULIA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МОЛОДИХ НОСІЇВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (на прикладі м. Борислав)

Анотація   PDF
Mariya ZELINSKA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

КОНОТАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ (на матеріалі українських, польських та англійських фразеологічних одиниць з компонентом вода)

Анотація   PDF
Svitlana VYNNYCHENKO
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

КОНТАКТИ ЛУЖИЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Анотація   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ КІНЕМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ

Анотація   PDF
Oksana LOZYNSKA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

КОНЦЕПТ “ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЛЮДИНИ” ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В УСТАЛЕНИХ ЗВОРОТАХ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Oleksandr MOTORNYI
 
121 - 180 з 604 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>