№ 51 (2000): ВИПУСК 51

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2000.51

Зміст

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Natalia HRYHORASH
PDF

ФОЛЬКЛОРНА КУЛЬТУРА БОЛГАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ КІНЦЯ ХІХ–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Iryna HORBAN
PDF

ІСТОРИЧНА ПОЛОНІСТИКА ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ В УКРАЇНІ

Leonid ZASHKILNYAK
PDF

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1889–1918)

Iraida GALENKO
PDF

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-СЛАВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 1918–1930 рр.

Roman LAVREC’KY
PDF

ВІЛИ – ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКІ БОЖЕСТВА

Oleksandra MATIUKHINA
PDF

РОЛЬ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Volodymyr POTUL’NYC’KY
PDF

НАПОЛЕОН І ГАЛИЧИНА: ФРАНЦУЗЬКІ ПЛАНИ ОБМІНУ ПОЛЬСЬКИХ ПРОВІНЦІЙ АВСТРІЇ НА СІЛЕЗІЮ В 1806–1807 рр.

Vadym ADADUROV
PDF

ЩО ЗНАЛИ ЖИТЕЛІ ПОЗНАНІ І ПО-ЗНАНЩИНИ ПРО УКРАЇНУ СТО РОКІВ ТОМУ?

Boguslav ZELINS’KY
PDF

БОЛГАРСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІД-РОДЖЕННЯ: ХРОНОЛОГІЧНІ РАМКИ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Volodymyr CHORNIJ
PDF

СЛОВ’ЯНСЬКІ НАРОДИ В АВСТРІЙСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Sergiy TROIAN
PDF

РОСІЙСЬКИЙ НЕОСЛАВІЗМ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОЛЕКСАНДРА ПОГОДІНА

Natalia KOVALCHUK
PDF

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ПОЛЬЩІ БІЖЕНЦЯМ З ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ (1921–1923)

Mykola PAVLENKO
PDF

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКА В ОЦІНЦІ БРИТАНСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГЕНЕЗА МЮНХЕНА

Roman SYROTA
PDF

СВІТОВА ПОЕЗІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОГЛЯДУ ЯНА КАСПРОВИЧА

Oleksandra LUKYANENKO
PDF

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА БУНІНА

Lidija MACEVKO
PDF

РОЗДУМИ НАД ПРОБЛЕМАМИ ЧЕСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ ст.

Svatava URBANOVA
PDF

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ МОВИ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН: ВІЗАНТІЙСЬКІ ТА ПІВДЕННО-СЛОВ’ЯНСЬКІ ВПЛИВИ

Florij BATSEVICH
PDF

ДО ПРОБЛЕМИ МІЖОБРЯДОВОГО СТЕРЕОТИПУ У СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ

Oleg TYSHCHENKO
PDF

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОМОНІМІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Lidija KICYLA
PDF

СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ПОЛОНІЗМІ ЦНОТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVII ст. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Д.НАЛИВАЙКА)

Larysa HONTARUK
PDF

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНИ (ПОРІВНЯНО З ХОРВАТСЬКОЮ І СЕРБСЬКОЮ НОРМОЮ)

Lyudmyla VASYL’YEVA
PDF

СЛОВАЦЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ МІР ОБ’ЄМУ І МІСТКОСТІ ТА ЇХ ВАРІАНТНІСТЬ

Zoriana YASTREMS’KA
PDF

ДОКУМЕНТИ

НЕОПУБЛІКОВАНІ ЛИСТИ В.ЯГИЧА ДО О.БАРВІНСЬКОГО

Olga Kravets’
PDF

ОГЛЯДИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ СЛОВНИКИ В КОНТЕКСТІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Levko POLYUHA
PDF

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ. ФОРМИРАНЕТО НА КИЕВСКА РУСИЯ В ИСТОРИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА. ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ. СОФИЯ, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. 1999. 390 с.

Olha Shchodra
PDF

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ / ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Д-Р ИСТ. НАУК И.В.ЧУРКИНА. МОСКВА, ЭДИТОРИАЛ УРСС, 1999. 264 с.

Mykhaylo KRIL’
PDF

ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОРУ ЛЕВКОВІ ПОЛЮЗІ – 70

Uliana YEDLINS’KA
PDF

НЕВТОМНИЙ ОРАЧ ПЕРЕЛОГІВ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА (ДО 80-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА Г.Д.ВЕРВЕСА)

Andriy MOTORNY, Volodymyr MOTORNYI
PDF

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Nadiya LOBUR, Alla TATARENKO, Volodymyr Chornij, Mykhailo Kril', Oksana Lazor, Tamara Poleshchuk, Khrystyna Bachmanska, Nina Stankevych
PDF

МАТЕРІАЛИ СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

М О В О З Н А В С Т В О 

Movoznarstvo Movoznarstvo
PDF


Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О. М И С Т Е Ц Т В О З Н А В С Т В О

Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo
PDF
І С Т О Р І Я
Istoria Istoria
PDF

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ СЛАВІСТА

ПОДАВ МИХАЙЛО КРІЛЬ

Mykhaylo KRIL’
PDF

IN MEMORIA

ОЛЕКСАНДР БЕЙЛІС

In memoria In memoria
PDF

ІВАН ГРАНЧАК

In memoria In memoria
PDF