Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКІ ТЕМПОРАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ І ТЕКСТАХ

Анотація   PDF
Khrystyna NIKOLAJCHUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ІДЕЇ ПАНСЛАВІЗМУ В  СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ І ПРОПАГАНДІ

Анотація   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

УКРАЇНСЬКІ МАТЕРІАЛИ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Анотація   PDF
Lukash BABKA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

25-ЛІТТЯ МІЖНАРОДНОГО СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

Подробиці   PDF
Igor SHPYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51


Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О. М И С Т Е Ц Т В О З Н А В С Т В О

Подробиці   PDF
Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

BARON R., MADECKI R., MALICKI J. ET AL. CZESKIE BADANIA NAD POLSKĄ W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. Praha: Historický ústav, 2016. 701 s.

Подробиці   PDF
Nataliya LESHKOVYCH
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ВАСИЛЕВА-КАРАГЬОЗОВА С. ПО ПЪТЯ НА БАРОКА. РЕЦЕПЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БАРОКОВАТА ПАРАДИГМА В СЛОВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ. – София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013. 310 с.

Подробиці   PDF
Olga SOROKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОЛЬСЬКОМОВНІ НАПИСИ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN, Ivanna HONAK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ СЛАВІСТИЧНИХ СТУДІЙ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1920–1930-ті роки)

Анотація   PDF
Roman TARNAVSKYI
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Ян Амос Коменський: зародження екуменічного світогляду

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 71 (2022): ВИПУСК 71

A WELCOMING AND HOSPITABLE STATE: POLITICAL EXILES AND REFUGEES IN INTERWAR CZECHOSLOVAKJA

Анотація   PDF
Ľubica HARBUĽOVÁ
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ANTHOLOGIES OF ‘YOUNG’ PROSE AS A REFLECTION OF THE POETICS OF NEW GENERATIONS OF SERBIAN LITERATURE IN THE EARLY 21ST CENTURY

Анотація   PDF (English)
Alla TATARENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ARS POETICA: МАЛАНЮК – ТУВІМ (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ)

Анотація   PDF
Ivan LUCHUK
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

BOSNIAN-HERZEGOVINIAN AND MONTENEGRIN LITERATURE AMONG IVAN FRANKO’S CREATIVE INTERESTS

Анотація   PDF (English)
Іvan ТЕPLYY
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

CYRILO-METHODIAN TRADITION AND ITS FORMS IN SOME WORKS OF SLOVAK LITERATURE

Анотація   PDF (English)
Silvia LAUKOVÁ, Petra KAIZEROVÁ
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

CЛОВЕНСЬКА ТРАДИЦІЯ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Анотація   PDF
Inga YAROVA
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

IMPACT OF REALITY AND TALK SHOWS ON THE LANGUAGE SITUATION IN SLOVAKIA

Анотація   PDF (English)
Zoriana HILETSKA
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA: RUŚ A POLSKA (X–XVI w.)” (Перемишль, 5–8 грудня 2018 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

Jadacka Hanna. SYSTEM SŁOWOTWÓRCZY POLSZCZYZNY (1945–2000)
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2001. 203 s.

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH, Alla Kravchuk
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

KIT У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Yuliya SAHATA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

KOBZAR: faksimile Abramovih prevodov pesnika, pisatelja in slikarja Tarasa Ševčenka. Ljubljana: Družina, 2007. 152 s.

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Kredátusová, J., 2020. Súdny preklad v praxi: dokumenty trestného práva (ukrajinsko-slovenský aspekt). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 148 s.

Подробиці   PDF
Zoriana HILETSKA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

NARRATIVE EMPATHY IN TWO NOVELS BY IVAN CANKAR

Анотація   PDF (English)
Alojzija ZUPAN SOSIČ
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE Katowice, 2009, №. 1(3): Polonistyka i język polski na Ukrainie / Red. A. Krawczuk, J.Tambor, (współpraca) M.Rusin. 328 s.

Подробиці   PDF
Olga ALBUL
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

PUNKT WIDZENIA W TEKSCIE I W DYSKURSIE / Pod red. J.Bartmińskiego, S.Niebrzegowskiej–Bartmińskiej, R.Nycza. “Czerwona seria”. T.19. – Lublin: W-wo Uniwersytetu im. M.Curie-Skłodowskiej, 2004. – 361 s.

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

SACRUM В ПОЕЗІЇ ЯЦКА ПОДСЯДЛА (збірка “Аритмія”)

Анотація   PDF
Sylvia GRZESHNA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

SLAVUS SUM ET NIHIL SLAVICA A ME ALIENAM ESSE PUTO. ВЛАДИСЛАВ НЕРІНГ – УЧЕНИЙ, РЕДАКТОР, УЧИТЕЛЬ (Вроцлав, 20–21 жовтня 2010 р.)

Подробиці   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

SOUTH-SLAVONIC ISSUES IN IVAN FRANKO’S WRITINGS

Анотація   PDF (English)
Іvan ТЕPLYY
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

Valašková N. FRANTIŠEK ŘEHOŘ (1857–1899) A JEHO ETNOGRAFICKÁ ČINNOST (S ukázkami článku F. Řehoře z Haliče). Praha, 1999. 167 s.+ 15 il.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

VI Міжнародна наукова конференція Colloquia Russica Rus’ a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XV w.) (Краків, 26–28 листопада 2015 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

VIII МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧ-НИЙ КОЛОКВІУМ (ЛЬВІВ, 20–22 ТРАВНЯ 1999 Р.); ІХ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОК-ВІУМ (ЛЬВІВ, 23–25 ТРАВНЯ 2000 Р.). РЕЗЮМЕ ВИСТУПІВ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA: РЕЛІГІЇ ТА ВІРУВАННЯ РУСІ (X–XVI ст.)” (Львів, 15–18 листопада 2017 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

XIV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 24–26 травня 2005 р.)

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

XIV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ Львів, 24–26 травня 2005 р.

XV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ Львів, 16–18 травня 2006 р.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

XV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 16–18 травня 2006 р.)

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

XVII МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 15–16 травня 2008 р.)

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

XVIII МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 14–15 травня 2009 р.)

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

XVІІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ Львів, 14–15 травня 2009 р.

Подробиці   PDF
Igor SHPYK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

XXV МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 18–19 травня 2017 р.)

Подробиці   PDF
Oksana LAZOR
 
№ 67 (2018): ВИПУСК 67

XXVІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ (Львів, 17–18 травня 2018 р.)

Подробиці   PDF
Larysa HONTARUK, Oksana LAZOR, Alla TATARENKO, Igor SHPYK
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

XXVІІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21–22 травня 2020 р.)

Подробиці   PDF
Nadiya LOBUR, Oksana LOZYNS’KA, Khrystyna NIKOLAYCHUK, Ostap SLYVYNSKY, Alla TATARENKO, Igor SHPYK
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

XXІХ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 20–21 травня 2021 р.)

Подробиці   PDF
Аllа ТАТАРЕНКО, Igor SHPYK, Oleksandr YANISHEVSKYI
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

[Рец. на кн.]: Боровець І. СЛОВАЦЬКА ДЕРЖАВА. 1939–1945 рр.:
ІСТОРИЧНА ҐЕНЕЗА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ. –  Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2012. – 352 с.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

Євген Нахлік. ДОЛЯ – LOS – СУДЬБА: ШЕВЧЕНКО І ПОЛЬСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ РОМАНТИКИ Львів, 2003. – 568 с. – [Cерія “Літературознавчі студії”. Вип.8]

Подробиці   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ЄВРОПА ОЧИМА СЕРБСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛА – ПОДОРОЖНІ ЗАПИСКИ ВЛАДЕТИ ЄРОТИЧА

Анотація   PDF
Jolanta DZIUBA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЛІДЕРИ ХІІІ ст.: ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ І ПШЕМИСЛ ІІ ОТТОКАР

Анотація   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕЯ ТОМАША МАСАРИКА

Анотація   PDF
Oleksander KRAVCHUK
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ІІ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ “НАРОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Подробиці   PDF
Mykhajlo PHYLYPCHUK
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР З БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ (Бердянськ, 15–16 травня 2014 року)

Подробиці   PDF
Alla Serdiuk
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

І.Б.ЦАРАЛУНГА. СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА. Львів: Новий Світ–2000, 2007. 188 с. 

Подробиці   PDF
Volodymyr PILETSKYI
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ІВАН ГРАНЧАК

Подробиці   PDF
In memoria In memoria
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

ІВАН ФРАНКО І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СЛАВІСТИКИ

Подробиці   PDF
Mark GOL′BERG
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ІГОР ІВАНОВИЧ ШЕВЧЕНКО (1922–2009)

Подробиці   PDF
Oleg Faida
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ІДЕЙНИЙ ВПЛИВ ХОРВАТСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ МАРКА АНТОНІЯ ДЕ ДОМІНІСА НА ПОШУКИ ЦЕРКОВНОГО ПОРОЗУМІННЯ У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ (перша половина XVII ст.)

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОЛЬСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА У ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МИКОЛИ ЄВШАНА

Анотація   PDF
Igor ROZLUTSKYY
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОШУКИ В СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ ст. (ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІЗМУ В СЛОВАЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ)

Анотація   PDF
Yuliya BILAS
 
№ 70 (2021): ВИПУСК 70

ІДЕЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ У ТВОРАХ ОЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНІЦИНА

Анотація   PDF
Nazar NECHESNYI
 
№ 69 (2020): ВИПУСК 69

Ідея Центральної Європи: літературні проєкції (М. Кундера, Д. Кіш, Ю. Андрухович)

Анотація   PDF
Maryna HOHULIA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ІЗ ЖИТТЯ СЛІВ: ЗНИКНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ

Анотація   PDF
Yirzi KOROSTENSKYJ
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ІЛАРІОН СВЄНЦІЦЬКИЙ – КОМЕНТАТОР ДАВНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК

Анотація   PDF
Olga KROVYTS’KA
 
1 - 60 з 662 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>