Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ПОЛЬСЬКІ ТЕМПОРАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ І ТЕКСТАХ

Анотація   PDF
Khrystyna NIKOLAJCHUK
 
№ 65 (2016): Випуск 65

ІДЕЇ ПАНСЛАВІЗМУ В  СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ І ПРОПАГАНДІ

Анотація   PDF
Natalia KOVALCHUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

УКРАЇНСЬКІ МАТЕРІАЛИ У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Анотація   PDF
Lukash BABKA
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

25-ЛІТТЯ МІЖНАРОДНОГО СЛАВІСТИЧНОГО КОЛОКВІУМУ

Подробиці   PDF
Igor SHPYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51


Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т В О. М И С Т Е Ц Т В О З Н А В С Т В О

Подробиці   PDF
Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo Literaturoznavstvo.Mystectvoznavstvo
 
№ 65 (2016): Випуск 65

BARON R., MADECKI R., MALICKI J. ET AL. CZESKIE BADANIA NAD POLSKĄ W KONTEKŚCIE EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. Praha: Historický ústav, 2016. 701 s.

Подробиці   PDF
Nataliya LESHKOVYCH
 
№ 65 (2016): Випуск 65

ВАСИЛЕВА-КАРАГЬОЗОВА С. ПО ПЪТЯ НА БАРОКА. РЕЦЕПЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БАРОКОВАТА ПАРАДИГМА В СЛОВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ. – София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013. 310 с.

Подробиці   PDF
Olga SOROKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ПОЛЬСЬКОМОВНІ НАПИСИ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN, Ivanna HONAK
 
№ 65 (2016): Випуск 65

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ СЛАВІСТИЧНИХ СТУДІЙ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1920–1930-ті роки)

Анотація   PDF
Roman TARNAVSKYI
 
№ 65 (2016): Випуск 65

ANTHOLOGIES OF ‘YOUNG’ PROSE AS A REFLECTION OF THE POETICS OF NEW GENERATIONS OF SERBIAN LITERATURE IN THE EARLY 21ST CENTURY

Анотація   PDF (English)
Alla TATARENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ARS POETICA: МАЛАНЮК – ТУВІМ (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ДІАЛОГ)

Анотація   PDF
Ivan LUCHUK
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

CЛОВЕНСЬКА ТРАДИЦІЯ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Анотація   PDF
Inga YAROVA
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

Jadacka Hanna. SYSTEM SŁOWOTWÓRCZY POLSZCZYZNY (1945–2000)
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2001. 203 s.

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH, Alla Kravchuk
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

KIT У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Yuliya SAHATA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

KOBZAR: faksimile Abramovih prevodov pesnika, pisatelja in slikarja Tarasa Ševčenka. Ljubljana: Družina, 2007. 152 s.

Подробиці   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

NARRATIVE EMPATHY IN TWO NOVELS BY IVAN CANKAR

Анотація   PDF (English)
Alojzija ZUPAN SOSIČ
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE Katowice, 2009, №. 1(3): Polonistyka i język polski na Ukrainie / Red. A. Krawczuk, J.Tambor, (współpraca) M.Rusin. 328 s.

Подробиці   PDF
Olga ALBUL
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

PUNKT WIDZENIA W TEKSCIE I W DYSKURSIE / Pod red. J.Bartmińskiego, S.Niebrzegowskiej–Bartmińskiej, R.Nycza. “Czerwona seria”. T.19. – Lublin: W-wo Uniwersytetu im. M.Curie-Skłodowskiej, 2004. – 361 s.

Подробиці   PDF
Florij BATSEVICH
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

SACRUM В ПОЕЗІЇ ЯЦКА ПОДСЯДЛА (збірка “Аритмія”)

Анотація   PDF
Sylvia GRZESHNA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

SLAVUS SUM ET NIHIL SLAVICA A ME ALIENAM ESSE PUTO. ВЛАДИСЛАВ НЕРІНГ – УЧЕНИЙ, РЕДАКТОР, УЧИТЕЛЬ (Вроцлав, 20–21 жовтня 2010 р.)

Подробиці   PDF
Helena SOYKA-MASHTALEZH
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

SOUTH-SLAVONIC ISSUES IN IVAN FRANKO’S WRITINGS

Анотація   PDF (English)
Іvan ТЕPLYY
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

Valašková N. FRANTIŠEK ŘEHOŘ (1857–1899) A JEHO ETNOGRAFICKÁ ČINNOST (S ukázkami článku F. Řehoře z Haliče). Praha, 1999. 167 s.+ 15 il.

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 64 (2015): Випуск 64

VI Міжнародна наукова конференція Colloquia Russica Rus’ a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XV w.) (Краків, 26–28 листопада 2015 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

VIII МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧ-НИЙ КОЛОКВІУМ (ЛЬВІВ, 20–22 ТРАВНЯ 1999 Р.); ІХ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОК-ВІУМ (ЛЬВІВ, 23–25 ТРАВНЯ 2000 Р.). РЕЗЮМЕ ВИСТУПІВ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “COLLOQUIA RUSSICA: РЕЛІГІЇ ТА ВІРУВАННЯ РУСІ (X–XVI ст.)” (Львів, 15–18 листопада 2017 року)

Подробиці   PDF
Illya PARSHYN
 
1 - 25 з 540 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>