Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

А.І.СТЕПОВИЧ – ЗНАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНИЙ-СЛАВІСТ І ПЕДАГОГ

Анотація   PDF
Olga PALAMARCHUK, Olena CHMYR
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

АВТОЦИТАТНІСТЬ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ДРАМАХ МІЛОРАДА ПАВИЧА

Анотація   PDF
Zoriana HUK
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

АКТУАЛІЗАЦІЯ “РУСИНСЬКОГО ПИТАННЯ” В ХОРВАТІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Анотація   PDF
Galyna SAGAN
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

АНТОНІН ЗГОРЖ І ЙОГО РОМАН ПРО ЛЮДВІГА ВАН БЕТХОВЕНА

Анотація   PDF
Olena KRUPEY
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

АНТРОПОНІМНИЙ ТЕКСТ ЯК ДЖЕРЕЛО МОВНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація   PDF
Mariana PARZULOVA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

БІБЛІОГРАФІЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЧОРНІЯ 

Подробиці   PDF
Svitlana VYNNYCHENKO
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

БІДЕРМАЙЄР У КОНТЕКСТІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ХІХ ст.

Анотація   PDF
Zenovia ZHMURKEVYCH
 
№ 50 (1999): ВИПУСК 50

БІЛОРУСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ XVII cт. (НА ОСНОВІ “РЕЄСТРІВ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО”1649 р.)

Подробиці   PDF
Oksana DOBROVOL′S′KA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

БДЖІЛЬНИЦТВО В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЧЕСЬКИХ, СЛОВАЦЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ УЧЕНИХ (ХХ ст.)

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

БДЖІЛЬНИЦТВО ОЧИМА СУЧАСНИКІВ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛЬСЬКИХ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТАТІВ XVII ст.

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

БДЖОЛА У ТРАДИЦІЙНИХ УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНЦІВ ТА БОЛГАР: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Анотація   PDF
Ulyana MOVNA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛЬВІВСЬКИХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ (1890−1914)

Анотація   PDF
Oksana RUDA
 
№ 62 (2013): ВИПУСК 62

БОГОМІЛЬСТВО У КИЇВСЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ: ГІПОТЕЗИ І КОМЕНТАРІ

Анотація   PDF
Viktoriya LYUBASHCHENKO
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

БОЛГАРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XIV–ПЕРША ПОЛОВИНА XVI СТ.)

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

БОЛГАРСЬКІ ІКОНОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ МАЛЯРСТВІ (остання третина XIІІ–перша половина XVI ст.)

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

БОЛГАРСЬКІ МОТИВИ В ПЛЕТІНЧАСТОМУ ОРНАМЕНТІ УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСНИХ КНИГ (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.)

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

БОЛГАРСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІД-РОДЖЕННЯ: ХРОНОЛОГІЧНІ РАМКИ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

Брайчевський М. ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ. 2-ге вид. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 154 с.

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

БУТИ ВІРНИМ ОБОВ’ЯЗКУ (до 80-річчя від дня народження професора Л.П.Лаптєвої)

Подробиці   PDF
Volodymyr MOTORNYI, Olexandr MOTORNYI
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУ СВ. МИКОЛАЯ У ПАРЕМІЯХ ПОЛЬСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ

Анотація   PDF
Magdalena YASHCHEVSKA
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУ СВЯТОГО ІЛЛІ У ПОЛЬСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ

Анотація   PDF
Magdalena JASZCZEWSKA
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ВІЗІЯ ТІЛЕСНОСТІ У ТВОРЧОСТІ МАНУЕЛИ ГРЕТКОВСЬКОЇ

Анотація   PDF
Khrystyna STELMAKH
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ВІЗІЯ УКРАЇНИ В ЕСЕЇСТИЦІ ЄЖИ СТЕМПОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Olha VOZNYUK
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ В ПРОЗІ СЕРБСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТІВ: ПОЕТИКА КОМІКСУ

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ВІКОВИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ІМЕННИКÁ ЛЬВІВ’ЯН (НА МАТЕРІАЛІ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ МЕТРИК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.)

Анотація   PDF
Lesia LUNYO
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ВІЛИ – ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКІ БОЖЕСТВА

Подробиці   PDF
Oleksandra MATIUKHINA
 
№ 68 (2019): ВИПУСК 68

ВІЧЕ У ПОМОРСЬКИХ СЛОВ’ЯН XI–XII ст. (до історіографії проблеми)

Анотація   PDF
Nazar RIZUN
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 52

веде Михайло КРІЛЬ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ОБРАЗИ СТАРШИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї У ЗІСТАВНОМУ ДІАХРОНІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

Анотація   PDF
Ewa SIATKOWSKA
 
№ 51 (2000): ВИПУСК 51

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-СЛАВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 1918–1930 рр.

Подробиці   PDF
Roman LAVREC’KY
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (в контексті розвитку українознавства і славістики)

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Inna TSARALUNGA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ У ЧЕСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Lyudmyla POLISHCHAK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ВИСОКООСВІЧЕНІ БОЛГАРИ – ПРОВІДНИКИ ЦЕРКОВНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО
ТА РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ РУСІ-УКРАЇНИ (остання чверть XIV–XV ст.)

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

В.КАЧАНОВСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК СЛОВ’ЯНСЬКОЇ РУКОПИСНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація   PDF
Sergiy MISHCHUK
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ВЛАДИСЛАВ ЖЕЛЕНСЬКИЙ І ПРОБЛЕМА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИМИРЕННЯ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація   PDF
Mykola GENYK
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ВНЕСОК ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА У РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА

Анотація   PDF
Kseniya BORODIN
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 53

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА АНТОНІ МАЛЕЦЬКОГО В РОЗВИТОК СЛАВІСТИКИ

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЧОРНІЯ В ІСТОРИЧНУ БОЛГАРИСТИКУ
(з нагоди 80-літнього ювілею)

Подробиці   PDF   PDF
Khristo HLUSHKOV
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ВНЕСОК ЯНА ЯНОВА У ФІЛОЛОГІЧНУ СЛАВІСТИКУ

Анотація   PDF
Iraida GALENKO
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ВОЙЦЕВА О.А. ПОЛЬСЬКА МОВА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2007. 384 с.

Подробиці   PDF
Alla KRAVCHUK, Yevheniya CHYRVA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ВОЛОДИМИР МОТОРНИЙ. ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Подробиці   PDF
Hryhor MOVCHANYUK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ВПЛИВ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ МОВУ XVI–ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі творів Даміана Наливайка)

Анотація   PDF
Larysa HONTARUK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ У ТВОРЧОСТІ САВИ ДАМ’ЯНОВА

Анотація   PDF
Alla TATARENKO
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

В’ЯЗЬ БОЛГАРСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСНИХ КНИГ ХІІІ–XV СТ.: ОЗНАКИ СПОРІДНЕНОСТІ

Анотація   PDF
Igor SHPYK
 
№ 66 (2017): ВИПУСК 66

ГАСЛА ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЗАГОЛОВКАХ ХОРВАТСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

Анотація   PDF
Nataliya KHOROZ
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ГЕОРГИ Н.НИКОЛОВ. ЦЕНТРАЛИЗЪМ И РЕГИОНАЛИЗЪМ В РАННОСРЕДНЕВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (края на VII–началото на ХІ в.)
София: Академично издателство “Марин Дринов”, 2005. 232 с.

Подробиці   PDF
Volodymyr CHORNIJ
 
№ 61 (2012): ВИПУСК 61

ГРАМАТИКА І УСПІШНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ (дещо з польсько-українських граматичних контрастів)

Анотація   PDF
Alla KRAVCHUK
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ГРАМАТИЧНА НОРМА У ФРАЗЕОЛОГІЇ  (на матеріалі чеської та деяких інших слов’янських мов)

Анотація   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 65 (2016): ВИПУСК 65

ГРАМАТИЧНА ФОРМА ПРИСУДКА І РІВЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Wirginia MIROSLAWSKA
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 54

ДІАЛЕКТИКА ЕРОСА І ТАНАТОСА У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ БАЛАДІ

Анотація   PDF
Liudmyla PETRUKHINA
 
№ 58 (2009): ВИПУСК 58

ДІЯЛЬНІСТЬ КРИЗОВОГО ШТАБУ РУСИНІВ ТА УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ (1991–1993)

Анотація   PDF
Mykola NAHIRNY
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЯКІВ У КИЇВСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У 70–80-ті роки ХІХ ст.

Анотація   PDF
Olga NIKOLAYENKO
 
№ 64 (2015): ВИПУСК 64

ДАВНІ ТОПОНІМИ ЛЬВІВЩИНИ У НОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Анотація   PDF
Anna CZAPLA
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДАВНЬОБОЛГАРСЬКА ЛЕКСИЧНА СПАДЩИНА В СУЧАСНIЙ УКРАЇНСЬКIЙ ЛIТЕРАТУРНIЙ МОВI

Анотація   PDF
Albena STAMENOVA
 
№ 57 (2008): ВИПУСК 57

ДАНИЛЕНКО Л.І. ЧЕСЬКА МОВА: ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Київ: Довіра, 2006. 543 с.

Подробиці   PDF
Ivan TEPLYAKOV
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 55

ДВА НЕВІДОМІ ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ ПРАЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Подробиці   PDF
Mykhaylo KRIL’
 
№ 60 (2011): ВИПУСК 60

ДВОРЯНСТВО БІЛОРУСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, КОНФЕСІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ, ВНУТРІШНЬОСТАНОВИЙ СКЛАД

Анотація   PDF
Svetlana LOUGOVTSOVA
 
№ 56 (2007): ВИПУСК 56

ДЕМІСТИФІКАЦІЯ НАДПРИРОДНОГО У ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ ХОРВАТСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ (на прикладі оповідань “Смерть грабаря” Н.Андріяшевича і “Бошкарина” В.Назора)

Анотація   PDF
Mariyana KLYMETS
 
№ 59 (2010): ВИПУСК 59

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ СТОСОВНО ЗВЕРНЕННЯ МОРАВАН ДО ВІЗАНТІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРА МИХАЇЛА III

Анотація   PDF
Martin HETÉNYI
 
61 - 120 з 604 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>