Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 67 (2018): Випуск 67 СУБ’ЄКТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ГРОМАД У ПОЛЬСЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ Анотація   PDF
Pawel Majka
 
№ 60 (2014): Випуск 60 СУДОВА РЕФОРМА 1864 РОКУ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ − ПОЧАТОК ХХ ст.) Анотація   PDF
Olga Lypytchuk, Natalia Leshkovych
 
№ 62 (2016): Випуск 62 СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Vitaliy Kosovych
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СУДОВИЙ РЕГЛАМЕНТ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Nazar Stetsyk
 
№ 67 (2018): Випуск 67 СУДОВИЙ ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ ЩОДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Taras Pashuk
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СУЧАСНА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Volodymyr Klaban
 
№ 59 (2014): Випуск 59 СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ Анотація   PDF
Oksana Stasiv
 
№ 65 (2017): Випуск 65 СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ (рецензія на монографію Н. Галецької «Форми імплементації міжнародних договорів європейськими державами: теорія і практика» (Львів, 2016)) Анотація   PDF
Roman Shandra, Vitalii Semkiv
 
№ 65 (2017): Випуск 65 СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ (рецензія на монографію Н. Галецької «Форми імплементації міжнародних договорів європейськими державами: теорія і практика» (Львів,  2016)) Анотація   PDF
Vitalii Semkiv, Roman Shandra
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ, ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ОБМЕЖЕНОГО ПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Olena Boryslavska
 
№ 67 (2018): Випуск 67 САМОГУБТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ, ЯКЕ ДІЯЛО ДО 1970 РОКУ Анотація   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
№ 67 (2018): Випуск 67 СПРОБА САМОГУБСТВА ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА В ЗАКОНОДАВСТВІ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА (Ч. 3 СТ. 190А, Ч. 3 СТ. 207 ТА Ч. 3 СТ. 352 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА) Анотація   PDF
Aneta Michalska-Warias
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТИПОЛОГІЗАЦІЯ» З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ Анотація   PDF
Iryna Nastasyak
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СОЦІАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Oksana Stasiv
 
№ 59 (2014): Випуск 59 СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВІДНОСИН СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Svitlana Synchuk
 
№ 59 (2014): Випуск 59 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Mykhailo Shumylo
 
№ 61 (2015): Випуск 61 СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАТУСУ СУДДІВ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1918−1939) Анотація   PDF
Olga Lypytchuk
 
№ 59 (2014): Випуск 59 БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Анотація   PDF
Maksym Strypko
 
№ 67 (2018): Випуск 67 ВИБРАНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР Анотація   PDF
Khrystyna Moriak-Protopopova
 
№ 64 (2017): Випуск 64 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС) Анотація   PDF
Ivanna Ivaniv
 
№ 65 (2017): Випуск 65 ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ПОДІЛУ ОБСЯГУ ПОНЯТЬ ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ СМИСЛУ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Григорівна Панчак
 
№ 63 (2016): ВИПУСК 63 ВІДШКОДУВАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Roman Tymofiiv
 
№ 66 (2018): Випуск 66 ВІДОМІ ЦИВІЛІСТИ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (З КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТЬ) Анотація   PDF
Volodymyr Kakhnych
 
№ 60 (2014): Випуск 60 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ
ЯК СПОСІБ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Анотація   PDF
Vitaliy Kosovych
 
№ 66 (2018): Випуск 66 ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АВСТРІЙСЬКОЇ МОНАРХІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ) Анотація   PDF
Ігор Йосипович Бойко
 
51 - 75 з 289 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>