СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Andrii Shkolyk

Анотація


Доцільність систематизації різних галузей законодавства не є новою ідеєю в сучасній теорії права та у правових системах сучасності. Однак історія систематизації законодавства про адміністративну процедуру не налічує навіть сотні років, адже цей процес розпочався в Австрії у 1925 році. Не зважаючи на розроблений уже достатньо давно проект Закону про адміністративну процедуру (первинна назва – Адміністративно-процедурний кодекс) та кілька спроб його розгляду у Верховній Раді, в Україні до цього часу адміністративно-процедурне законодавство залишається несистематизованим і розпорошеним по численних законах і, що гірше – підзаконних нормативно-правових актах.
Останніми роками ідея систематизації законодавства про адміністративну процедуру отримала новий поштовх. З кожним роком усе нові держави як Європи, так і усього світу приймають загальні закони (кодекси) про адміністративну процедуру, а в правовій доктрині держав-членів Європейського Союзу активно обговорюють доцільність ухвалення законодавчого акта, в якому були б викладені єдині стандарти діяльності публічної адміністрації цього міждержавного утворення. З цією метою група провідних науковців, які представляли різні держави-члени ЄС, розробила Модельні правила про адміністративну процедуру Європейського Союзу.
Автори названих Модельних правил вказують, що лише «інноваційна кодифікація» законодавства про адміністративну процедуру відповідатиме сучасним потребам розвит­ку правової системи Європейського Союзу. Кодифікація вважатиметься інноваційною, якщо новим законом буде впроваджене єдине джерело існуючих принципів, котрі звичайно розпорошені в різних законах, правилах та судових прецендентах; цей закон може також модифікувати існуючі принципи та правила і, якщо необхідно, додавати нові. Метод інноваційної кодифікації дасть змогу усувати колізії в існуючих законах та заповнювати прогалини.
Проаналізовано запроваджені в різних країнах світу моделі кодифікації зако­нодавства про адміністративну процедуру, що характеризують обсяг його правового регулювання. Зокрема, висвітлено законодавчі підходи щодо форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації, а також стадій та етапів адміністративної процедури, які регульовані кодифікаційними актами держав із тривалим досвідом імплементації цього законодавства. Акцентовано, що зміст законодавства про адміністративну проце­дуру має ґрунтуватися на загальновизнаних принципах верховенства права та доброго адміністрування, із наступною конкретизацією у відповідних субпринципах функціонуван­ня публічної адміністрації.
Підсумовуючи, новітні європейські розробки у галузі адміністративно-процедурного права можуть і мають бути використані при удосконаленні проекту Закону про адмі­ністративну процедуру, прийняття якого Верховна Рада України не повинна у черговий раз затягувати.


Ключові слова


адміністративна процедура, систематизація, кодифікація, консолідація, добре адміністрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny vid 7 lypnia 2005 roku (2005). Oficijnyj Visnyk Ukrayiny, № 32.

Charter of Fundamental Rights of the European Union of 07 December 2000. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.

European Code of Good Administrative Behavior of 06 September 2001. Retrieved from http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces#/page/1

European Parliament resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union (2012/2024(INL)). Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2013/01-15/0004/P7_TA(2013)0004_2_EN.pdf

Recommendation CM/Rec(2007)7 on June 2007 of the Committee of Ministers to member states on good administration. Retrieved from https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site

ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, Edited by Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider and Jacques Ziller, Version for on-line publication, 2014. Retrieved from http://www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf, p. III.

Stasa, J., Tomasek, M. (2012). Codification of administrative procedure. The Lawyer Quarterly, 2, 59–68.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.63.5092

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.