Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 74 (2022): ВИПУСК 74 УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ (ЛИСТОПАД 1918 – ЛИСТОПАД 1920 РОКІВ) ТА ЇЇ МІСЦЕ В БАГАТОВІКОВІЙ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ Анотація   PDF
Ігор Бойко / Ihor Boyko, Borys Tyshchyk
 
№ 72 (2021): Випуск 72 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ XVII СТ. В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ Анотація   PDF
Liliana Shevchuk
 
№ 64 (2017): Випуск 64 УКРАЇНСЬКИЙ ЄВРОПОЦЕНТРИЗМ: ПЕРШІ СПРОБИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ОБҐРУНТУВАННІ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ) Анотація   PDF
Ivan Terlyuk
 
№ 69 (2019): Випуск 69 УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ – ЗАРОДОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ НОВІТНЬОГО ЧАСУ (ДО 105-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЛЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ) Анотація   PDF
Борис Йосипович Тищик, Iryna Novosiadlo
 
№ 73 (2021): Випуск 73 ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК БАЗОВІ ЦІННОСТІ КОДЕКСУ 1743 РОКУ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ) Анотація   PDF
Khrystyna Moriak-Protopopova
 
№ 59 (2014): Випуск 59 ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Svyatoslav Dobryanskyy
 
№ 68 (2019): Випуск 68 АРИСТОКРАТ ДУХУ (ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО) Анотація   PDF
Hanna Fedushchak-Paslavska
 
№ 70 (2020): Випуск 70 АВСТРІЙСЬКИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 1803 РОКУ: ПОРІВНЯЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Mariana Shupyana
 
№ 59 (2014): Випуск 59 АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ Анотація   PDF
Andrii Shkolyk
 
№ 61 (2015): Випуск 61 НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ФАКТИЧНИМ ОБСТАВИНАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
Василь Тимофійович Нор, Nazar Bobechko
 
№ 61 (2015): Випуск 61 НЕВІДПОВІДНІСТЬ ВИСНОВКІВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ФАКТИЧНИМ ОБСТАВИНАМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
Nazar Bobechko, Vasyl Nor
 
№ 66 (2018): Випуск 66 НАСЛІДКИ ЧЛЕНСТВА АЛАНДСЬКИХ ОСТРОВІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Kateryna Shved
 
№ 60 (2014): Випуск 60 НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
Natalya Anikina
 
№ 71 (2020): ВИПУСК 71 НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» Анотація   PDF
Vasyl Franchuk
 
№ 61 (2015): Випуск 61 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
НА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Анотація   PDF
Anna Melnyk
 
№ 74 (2022): ВИПУСК 74 АКСІОЛОГІЧНЕ (ЦІННІСНЕ) ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yevhen Fylypets
 
№ 59 (2014): Випуск 59 АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА Анотація   PDF
Olena Rad’
 
№ 62 (2016): Випуск 62 АКТИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА Анотація   PDF
Iryna Las’ko
 
№ 72 (2021): Випуск 72 АКТУАЛЬНИЙ ТА СВОЄЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ Подробиці   PDF
Ігор Бойко / Ihor Boyko
 
№ 70 (2020): Випуск 70 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЧЛЕНАМИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ПРАВА НА АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ В ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
Petro Tsyhan
 
№ 59 (2014): Випуск 59 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У РЕГУЛЮВАННІ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
Natalya Yanyuk
 
№ 59 (2014): Випуск 59 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕЖ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ Анотація   PDF
Natalia Orlovska
 
№ 70 (2020): Випуск 70 АКАДЕМІК ОЛЕКСАНДР СВЯТОЦЬКИЙ – ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ЛЬВІВСЬКОЇ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ШКОЛИ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Ігор Йосипович Бойко
 
№ 70 (2020): Випуск 70 НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ Анотація   PDF
Oksana Stasiv
 
№ 72 (2021): Випуск 72 НОРМИ-ПРИНЦИПИ У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Oksana Stasiv
 
226 - 250 з 428 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>