СИСТЕМА ДОДАТКОВИХ ПОКАРАНЬ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ  КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Mariana Shupyana

Анотація


Висвітлено розуміння сутності однієї з важливих правових категорій – «додаткового покарання» за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. Проаналізовано видову характеристику цієї категорії. Автор акцентує увагу на висвітленні сутності, правовому регулюванні та меті додаткових покарань, не передбачених приписами кримінального кодексу від 27 травня 1852 р. – поліційного нагляду, тримання в домі примусової праці та тримання у виправному домі як важливої складової системи покарань, передбачених приписами австрійського кримінального права.


Ключові слова


поліційний нагляд, дім примусової праці, виправний дім, додаткове покарання

Повний текст:

PDF

Посилання


Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen 1852. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://alex.onb.ac.at/cgi-content

Krzymuski E. Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki і prawa austriackiego / Edmund Krzymuski. – Т. 2. – Kraków, 1901. – 534 с.

Стебельський П. Австрийськє карне право. Після викладу проф. П.Стебельського. 1902/1903. – Львів : Накладом «Кружка правників» в «Акад. Громаді», 1903. – 419 с.

Krzymuski E. System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowiązujących w Polsce / Edmund Krzymuski. – Kraków, 1921. – 335 с.

Encyklopedja prawa obowiązującego w Polsce. Cz. 2. Prawo karne i proces karny wszystkich dzielnic : praca zbiorowa z udziałem profesorów uniwersytetów polskich / pod red. Peretiatkowicza ; oprac. Józef Jan Bossowski. – Poznań, 1925. – 175 с.

Allgemeines Strafgesetz Nebest Einschlägigen Novellen / mit Erläutehüngen Aus Der Rechtsprechung Ünd Einer Einleitung Von Dr. Leo Geller. – Wien : Verlag Von Moritz Perles, 1904. – 529 c.

Ustawa którą wydają się przepisy policyjne karne przeciwko próżniakom i włóczęgom // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1873. – 701 c.

Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском Социалистическом государстве : справочник. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1955. – 180 с.

Ustawa zawierająca postanowienia z zakresu prawa karnego, tycząca się dopuszczalności trzymania w zakładach pracy przymusowej lub poprawczych // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1885. – 368 c.

Ustawa o zakładach pracy przymusowej i poprawczych // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1885. – 368 c.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.325

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.