ПРО ІТЕРАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ
З ДЕКОМПОЗИЦІЄЮ ОПЕРАТОРА

S. Shakhno, H. Yarmola

Анотація


Запропоновано та досліджено ітераційні диференціально-різницеві методи
розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати з декомпозицією оператора, які
використовують замість матриці Якобі суму похідної від диференційовної частини оператора і
поділену різницю від недиференційовної частини. Доведено теореми, які обґрунтовують
локальну збіжність комбінованих методів за слабких ω-умов, визначено швидкість їхньої
збіжності. Наведено результати числового експерименту.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2018.26.9700

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.