ПРОЦЕДУРА ПЕРЕТВОРЕННЯ МІНІМАКСНОГО РОЗПОДІЛУ
ЙМОВІРНОСТЕЙ ЗГІДНО З ВІДСТЕЖУВАННЯМ ОБ’ЄКТА ДЛЯ
ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТОВОГО ФАКТОРА ЗІ СКІНЧЕННОЮ
МНОЖИНОЮ ЙОГО ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ

V. Romanuke

Анотація


Викладено визначення об’єктового фактора, який приписаний до скінченної множини
теоретичних значень. Базова оцінка об’єктового фактора виконується за допомогою розподілу
ймовірностей згідно з мінімаксним ризиком. Подано процедуру перетворення розподілу
ймовірностей, отриманого за правилом мінімаксу, відповідно до відстежування об’єкта.
Остаточно перетворений розподіл імовірностей приймається, тільки якщо він достатньо
близький до накопиченого статистичного розподілу.
Ключові слова: об’єктовий фактор, теоретичні значення, розподіл імовірностей,
мінімаксний ризик, оптимальна стратегія другого гравця, очікуване значення, правило
класифікації, статистичний розподіл, досить близькі розподіли.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.19.8580

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.