ПРОКСИМАЦІЯ ПРОСТОРУ СТАНІВ І ДІЙ
ШТУЧНИМИ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ В ЗАДАЧАХ НАВІГАЦІЇ

O. Hodych, P. Kushnir, Y. Shcherbyna

Анотація


Розглянуто доцільність використання штучних нейронних мереж як апроксиматора для
розв’язання задачі навігації. Створено програмне забезпечення для автоматизації проведення
експериментів. Розглянуто різні підходи подання простору станів і дій. Проведено аналіз
впливу параметрів і структури штучної нейронної мережі на швидкість навчання та якісні
характеристики стратегії, отриманої після навчання. На підставі проведеного аналізу
побудовано штучну нейронну мережу, здатну отримати близьку до оптимальної стратегію з
використанням порівняно невеликої навчальної вибірки.
Ключові слова: задача навігації, інтелектуальні мобільні агенти, програмне
забезпечення, моделювання, штучні нейронні мережі, навчання з підкріпленням.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.19.8583

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.