ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ
У ПОСЛІДОВНИХ ФАЙЛАХ БАЗ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
БЛОКОВОГО ПОШУКУ

A. Melnychyn, Н. Tsegelyk

Анотація


Для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів проведено
порівняльний аналіз оптимальних схем трьох варіантів пошуку інформації у послідовних
файлах баз даних із використанням методу блокового пошуку. За критерій оптимальності
прийнято математичне сподівання загального часу, потрібного для пошуку запису у файлі.
Ключові слова: послідовні файли баз даних, блоковий пошук.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2011.17.8701

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.