ПОБУДОВА БАГАТОПОТОКОВИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ ПЛАТФОРМИ .NET

Serhiy Yaroshko, Svitlana Yaroshko

Анотація


Описано загальнi пiдходи до створення багатопотокових програм мовою C#. З'ясовано, як за допомогою класу Task платформи .Net i нових ключових слiв async, await вiдокремити потiк обчислень вiд потоку, що обслуговує iнтерфейс користувача Windows Forms аплiкацiї, як розпаралелити обчислення та вiдобразити процес їхнього виконання. Таку методику використано в програмi, що розв'язує задачу комiвояжера для великої кiлькостi мiст за допомогою генетичного алгоритму. Наведено результати експериментальної перевiрки швидкодiї алгоритму на багатоядерному процесорi залежно вiд кiлькостi паралельних потокiв виконання обчислень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Эндрю Троелсен; Пер. с англ. - Москва : ООО "И.Д.Вильямс", 2013. - 1312 с. Event-based Asynchronous Pattern (EAP) [Електронний ресурс] / [Ron Petrusha, Peter Kulikov, Maira Wenzel, others] // Microsoft Docs, 2018. - Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/asynchronous-programming-patterns/event-based-asynchronous-pattern-eap - Назва з екрану. Task-based Asynchronous Pattern (TAP) [Електронний ресурс] / [Ron Petrusha, Maira Wenzel, Mike Jones, others] // Microsoft Docs, 2017. - Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/asynchronous-programming-patterns/task-based-asynchronous-pattern-tap - Назва з екрану. Traveling Salesman Problem [Електронний ресурс] / Serhiy Yaroshko // github, 2019. - Режим доступу: https://github.com/mr-Serg/TravelingSalesmanProblem - Назва з екрану. Various Implementations of Asynchronous Background Tasks [Електронний ресурс] / Stephen Cleary - Режим доступу: http://blog.stephencleary.com/2010/08/various-implementations-of-asynchronous.html - Назва з екрану. David B. Fogel Evolutionary computing / David B. Fogel // IEEE Spectrum, February 2000. - p. 26-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2019.27.10137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.