ПРО КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ПРО НАЙМЕНШІ КВАДРАТИ

S. Shakhno, Yu. Shunkin

АнотаціяЗапропоновано та досліджено ітераційний диференціально-різницевий метод
розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати, який використовує замість якобіана
суму похідної від диференційовної частини оператора і поділену різницю від
недиференційовної частини, та метод, який використовує замість якобіана тільки похідну від
диференційовної частини оператора. Доведено теореми, які обґрунтовують їхню локальну
збіжність, визначено швидкість збіжності розглянутих методів. Наведено результати
числового експерименту.
Ключові слова: нелінійна задача про найменші квадрати, диференціально-різницевий метод,
поділені різниці, швидкість збіжності, відхил.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2017.25.8476

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.