СПЕЦИФІКАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ У ВИПАДКУ СЛАБОФОРМАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ

A. Nazarenko, M. Karpusha

Анотація


Запропоновано метод ідентифікації та оптимізації системи з невизначеним законом
розвитку за допомогою економетричного аналізу. Розглянуто статичну оптимізацію
ідентифікованої моделі, в якій для специфікації цільової функції використано
транслогарифмічну функцію, а для побудови системи обмежень - лінійні функціональні
форми. Апробацію побудованих алгоритмів провели на даних часових рядів реальних
макроекономічних систем.
Ключові слова: специфікація, ідентифікація, прогнозування, оптимізація,
транслогарифмічна регресія.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.20.8569

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.