СКІНЧЕННО-ГРАНИЧНОЕЛЕМЕНТНИЙ ОЦІНЮВАЧ
ПОХИБКИ МСЕ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

I. Dyyak, Yu. Yashchuk

Анотація


Досліджено апостеріорний оцінювач похибки, поданий у [8]. Наведено умови
застосування оцінки, побудовано алгоритм адаптації сіток скінченних і граничних елементів,
який реалізує згадані умови. Для тестової задачі з відомим аналітичним розв’язком
продемонстровано добру кореляцію запропонованого оцінювача з істинною похибкою методу
скінченних елементів.
Ключові слова: задача теорії пружності, метод скінченних елементів, прямий метод
граничних елементів, оцінювач похибки, адаптивний алгоритм.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2013.19.8576

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.