ЗАСТОСУВАННЯ КУСКОВО–СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ – ДИФУЗІЇ – РЕАКЦІЇ

A. Kindybaliuk, H. Shynkarenko

Анотація


На прикладі сингулярно збурених задач адвекції – дифузії та адвекції – дифузії –
реакції доведено ефективність застосування кусково-степеневих базисних функцій.
Проаналізовано результати обчислювальних схем за різних способів вибору параметра
кусково-степеневих апроксимацій. Розглянуто модельні задачі як з постійними та зі змінними
коефіцієнтами.
Ключові слова: метод скінченних елементів, стабілізовані схеми, кусково-степеневі
базисні функції, сингулярно збурена крайова задача, рівняння адвекції – дифузії, рівняння
адвекції – дифузії – реакції.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2014.22.8531

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.