СЛОВ’ЯНОЗНАВЧІ СТУДІЇ ПРОФЕСОРА І.А.ЛИННИЧЕНКА

Olexandr MUZYCHKO

Анотація


     У статті проаналізовано діяльність професора Івана Андрійовича Линни­ченка у галузі славістики. Славістичні публікації історика висвітлено у взаємозв’язку з його суспільно-політичними та науково-історичними переконаннями, встановлено маловідомі та невідомі факти його контактів з науковцями слов’янських країн, ви­значено вплив його праць на тогочасну славістику та їх значення для но­вітньої істо­ріографії. Окрім біоісторіографічного, у статті використано типологіч­ний, порівняль­ний та історико-антропологічний методи історичного дослідження. Головними дже­релами є праці І.Линниченка та його сучасників, матеріали з пер­сонального фонду історика, що зберігаються в Одесь­кому та Симферопольському державному архівах.

     Ключові слова: славістика, історіографія, історія Чехії та Польщі, позити­візм, суспільно-політичні погляди, наукові контакти, слов’янофільство.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2008.0.2398

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.