ТАДЕУШ НОВАК ЯК МІФОТВОРЕЦЬ

Iryna FRYS

Анотація


     У статті простежено особливості формування особистості польського митця Тадеуша Новака та вплив найважливіших біографічних чинників на його свідо­мість, виявлено та проаналізовано ключові проблеми його прозових та поетич­них творів. Зроблено огляд польської літературної критики про творчість Т.Новака, яка відносила митця до різних течій у літературі: сюрреалізму, турпізму, “сіль­ської течії”, називаючи молодого письменника лінгвістом, поетом села, біблій­ним псалмоспівцем. Наголошено на тому, що, звертаючись до біблійних та мі­фоло­гіч­них мотивів, письменник свідомо нехтував історичними та соціальними реаліями, його не ці­кавили будні селян, натомість, їхнє життя він зображав в он­тологічному ра­курсі. Незважаючи на офіційні канони літератури соцреалізму, Т.Новак ство­рив власну міфологічну модель світу, таким чином довівши вірність народним звичаям та традиціям та протиставивши технічно-науковим, тоталітарним, ідео­логічним міфологемам XX ст. нову універсальну концепцію людського буття.

     Ключові слова: Тадеуш Новак, світ села, біблійно-фольклорна візія, Біблія, польська критика, “поет уяви”, автобіографізм, мотив втраченого раю, природа, пантеїзм, метафоризація.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2010.59.2230

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.