СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СЛАВІСТИЧНИХ СТУДІЙ У КАНАДІ (1945–1954)

Ruslan SIROMSKYI, Hanna SIROMSKA

Анотація


У статті висвітлюються інституційне становлення та розвиток славістичних
студій  у  повоєнній  Канаді.  Аналізуються  обставини  та  причини  актуалізації
слов’янознавчих досліджень, зумовлених новою хвилею імміґрації та прибуттям
за  океан  авторитетних  науковців  зі  східноєвропейських  країн.  Окреслюються
основні напрями славістичних студій (русистика, полоністика, україністика) та
називаються університети, в яких вони набули поширення. Визначається внесок
канадських  науковців,  передусім  українського  походження,  у  розвиток  славіс-
тичних студій. Коротко простежується історія заснування Канадської асоціації
славістів і її друкованого органу.
Ключові слова: славістичні студії, Канада, університети, русистика, україніс-
тика, полоністика, Канадська асоціація славістів.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2016.65.1646

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.