СЛОВАЦЬКА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПРОЗА ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА В 90-х роках ХХ ст. (КРИЗА ЖАНРУ)

Zuzana STANISLAVOVÁ

Анотація


     У праці аналізуються причини глибокої кризи словацької прози з життя дітей і юнацтва в 90-ті роки, яка проявляється у нівелюванні цінностей і виразному кількісному зменшенні творів, відсутності досліджень з поетики. Найважливішою причиною занепаду цієї прози вважається факт, що письменники не знають життя сучасних дітей, не вміють бачити його як внутрішню проблему дитини. Тому тему дитинства вони розкривають або на основі власних спогадів (переважно описово і без виразних естетичних цінностей), або на основі деформуючої літературної стилізованості, тобто, виконструйовано. Одну з причин того, що соціально-побутова проза вичерпалася з жанрового контексту дитячої літератури, авторка вбачає також у перевазі фантастичної уяви й елементів гри в сучасній белетристиці для дітей, що за своєю суттю заперечує реалізм як конститутивний принцип соціально-побутової прози. Заключна частина праці пропонує типологію прози цього типу, виданої протягом 90-х років. Її ціннісна характеристика підтерджує і конкретизує вихідну тезу про кризу аналізованого жанру.

      Ключові слова: соціально-побутова проза, автентичність, криза жанру, стилізація, авторська казка, сюжетні стереотипи.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2004.54.2518

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.