В’ЯЗЬ БОЛГАРСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСНИХ КНИГ ХІІІ–XV СТ.: ОЗНАКИ СПОРІДНЕНОСТІ

Igor SHPYK

Анотація


   У розвідці вперше зроблено спробу порівняльного аналізу зразків кириличного декоративного письма – в’язі болгарських та українських рукописів ХІІІ–XV ст. – з метою виявлення особливостей їх історичного розвитку, характеру й ступеня спорідненості, співвідношення різних графічних і декоративних компонентів. Автор доводить визначальну роль досягнень каліграфічного мистецтва Болгарії у формуванні так званої природної в’язі, яка в руслі “другого південнослов’янського впливу” проникла в українські рукописні книги, надовго утвердилась у них, пройшовши складний шлях стильової еволюції.

   Ключові слова: в’язь, декоративне письмо, болгарські та українські кириличні рукописи, “другий південнослов’янський вплив”.


Повний текст:

PDF

Посилання


Angelov, D. et al., 1982. History of Bulgaria. Volume 3. Sofiâ: Izdatelstvo na B″lgarskata akademiâ na naukite. (Іn Bulgarian)

Angelov, D., 2009. Byzantine culture. Sofiâ: Polis. (Іn Bulgarian)

Chorniy, V., 2007. History of Bulgaria. L'viv: PAIS. (In Ukrainian).

Daskalova, A. and Rajkova, M., 2005. Sharters of the Bulgarian Тsars. Sofiâ: Akademično izdatelstvo “Marin Drinov”. (Іn Bulgarian)

Digital Library of Historical and Cultural Heritage. IR NBUV. F. 1, od. zb. 5357; IR NBUV. F. 308, (prym. №548 p); IR NBUV. F. 301, od. zb. № 9l.; IR NBUV. F. 1, od. zb. 5357. [online] Avialable at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe (In Ukrainian) [Accessed 5 January 2017]

Džurova, A., 1982. 24 miniatures of Tomić Psalter. Sofiâ: B″lgarski hudožnik. (Іn Bulgarian)

Hadžiev, K., Karadimitrova K. i Melamed K., 2010. I wrote. Bulgarian Cyrillic epi-graphics. Sofiâ: Nacionalen arheologičeski institut s muzej. (Іn Bulgarian)

Karadžova, D., 2003. Ornate Ligature. Old Bulgarian literature. Encyclopedic Dictio-nary. Veliko T″rnovo: Abagar, p.90. (Іn Bulgarian)

Karsky`j, E. F., 1928. Slavic Cyrillic paleography. Leningrad: Izdatel`stvo Akademii nauk SSSR. (In Russian)

Kost’-Hryhorchuk, L., 1993. Ukrainian book Ornamental Ligature. Problems of Slavonic Studies, 45, pp.130–132. (In Ukrainian)

Kost’-Hryhorchuk, L., 2011. On Ukrainian Ornate Ligature Lettering. The Ethnology Notebooks, 1 (97), pp.145–154. (In Ukrainian)

Sobolevsky`j, A. I., 1908. Slavic-Russian paleography. S.-Peterburg: Izdatel`stvo Imperatorskogo Arxeologicheskogo Instituta. (In Russian)

Svyencicz`ky`j, I. ta in., 1922. Decoration of Manuscripts of Galician Ukraine XVI-го віку, 1–3. Zhovkva: Ex officina Monasterii O. s. Basilii Magni. (In Ukrainian)

The St. St. Cyril and Methodius National Library. NBKM 203, NBKM 421, NBKM 509, NBKM 516, NBKM 674, NBKM 847, NBKM 882, NBKM 896, NBKM 1139. [online] Avialable at: http://82.147.128.134/slr/public/view (Іn Bulgarian) [Accessed 5 January 2017]

Zapasko, Ya. P., 1995. Monuments of book art. Ukrainian manuscript. L`viv: Svit. (In Ukrainian)

Zapasko, Ya. P., 1998. Smartness of the Ukrainian manuscript. L`viv: Feniks. (In Ukrainian)

Zvonska, L., 2016. Influence of Manuscript Tradition of Greek Scriptoriums on the Formation of Minuscule Fonts. Studia Linguistica, 9, рp.3–11. (In Ukrainian)

Shpyk, I., 2006. Bulgarian-Ukrainian literary contact and mutual influences (last quarter of the XIV–first half of the XVI centuries). Notes of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library, 14, pp.3–36. (In Ukrainian)

Shchepkin, V. N., 1904. Ornate Ligature. Antiquities. Works of the Moscow Archaeo-logical Society, 20 (1), pp.57–80. (In Russian)

Shchepkin, V. N., 1967. Russian paleography. Moskva: Nauka. (In Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2067

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.