ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ У ТВОРЧОСТІ САВИ ДАМ’ЯНОВА

Alla TATARENKO

Анотація


   Cтаття присвячена висвітленню особливостей літературознавчої та художньої інтерпретації образу Вука Стефановича Караджича у історико-літературних розвідках, літературно-критичних есе та романі “Ітика Єрополітика@ВУК” (2014) відомого сербського постмодерніста Сави Дам’янова, а також у збірці “Найчервоніший Бан” (2016). У художніх творах цього письменника Караджич з’являється спочатку як епізодичний герой, а в романі “Ітика Єрополітика@ВУК” посідає домінантну позицію. Аналіз цього роману дозволяє зробити висновок, що Вук Караджич і Сава Дам’янов є частинами комплексного образу ВУКА, а вихід у світ “Найчервонішого Бана” підтверджує амбітну інтенцію постмодерністського літератора – продемонструвати докорінно нове трактування традиції.

   Ключові слова: Вук Стефановича Караджич, Сава Дам’янов, постмодернізм, традиція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Damjanov, S., 1983. Research of excellence. Beograd: Književna omladina Srbije. (In Ser-bian)

Damjanov, S., 1987. Again the same, but differently. Književna kritika, 1/2, s.16–20. (In Serbian)

Damjanov, S., 1994. Pričke. Beograd: Vreme knjige. (In Serbian)

Damjanov, S., 1997. The different stories: lyrical, epic, but most indescribable. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada. (In Serbian)

Damjanov, S., 2001. Glossolalia: selected and new stories. Novi Sad: Orfeus. (In Serbian)

Damjanov, S., 2002. New reading of the tradition. Novi Sad: Dnevnik. (In Serbian)

Damjanov, S., 2005. Masterpieces. Beograd: Plato. (In Serbian)

Damjanov, S., 2005. Philistine Eroticon: erotic pages of Serbian literature of the XVIII and the beginning of the XIX centuries. Novi Sad: Stylos. (In Serbian)

Damjanov, S., 2008a. The apocryphal history of the Serbian (post) modernist: a new reading of the tradition II. Beograd: Službeni glasnik. (In Serbian)

Damjanov, S., 2008b. History as apocrypha: romance-travestyor, insimplewords, ob-scenestories. Zrenjanin: Agora; Novi Sad: Kulturni Centar Novog Sada. (In Serbian)

Damjanov, S., 2010. Pornoliturgy of Archbishop Sava. Zrenjanin: Agora. (In Serbian)

Damjanov, S., 2014. ItykaJeropolitika@ a small popular Slavic-Serbian novel. Zrenjanin, Novi Sad: Agora. (In Serbian)

Damjanov, S., 2015. Dreams are the blood and flesh of life. [online] Avialable at: http://novipolis.rs/ intervju/26973/snovi-su-krv-i-meso-zivota.html [Accessed 15.02.2017]

Karadžić Stefanović, V., 2016. Special songs and songs-jumpers, 2. The Reddest Ban. Novi Sad: Solaris. (In Serbian)

Maticki, M., 2015. Euro poetics of Sava Damjanov. (Sava Damjanov. ITIKA JEROPOLITIKA & VUK. Agora, Zrenjanin 2014). Beogradski književni časopis, 38, s.155. (In Serbian)

Rosić, T., 1997. Stories of the night without sleep. In: Damjanov S. Povesti različne: lirske, epske, no najviše neizrecive. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, s.125–136.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.