№ 35 (2021)

Випуск 35

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.i35

Зміст

Maria Burher, Іhor Вushchak
PDF
Nataliia Vinarchuk, Mariia-Tereza Sholovii
PDF
Oksana Havryshkiv
PDF
Olha Haida, Halyna Boiko
PDF
Dmytro Hertsyuk, Liubov Nos
PDF
Nataliya Horuk
Olha Humeniuk, Vasyl Humeniuk, Oksana Yefremova
PDF
Olha Dalte
Tetiana Zakharchuk, Svitlana Kost
PDF
Khrystyna Kalahurka, Larysa Vozniak, Iryna Myshchyshyn, Oresta Klontsak
Olena Kvas, Magdalyna Marushka
PDF
Larysa Kovalchuk
PDF
Svitlana Kost, Halyna Krokhmalna
PDF
Mariia Lavrenova, Nataliia Lalak, Tеtyana Molnar, Lyubov Fenchak
PDF
Mariia Lepekh
PDF
Iryna Melnyk, Svitlana Kost
PDF
Anatoliy Pavko, Lyudmyla Kurylo
PDF
Natalia Rudakova
PDF
Nadiya Smolikevych, Iryna Turchyn, Olesya Boyko
Hanna Tovkanets
PDF
Oksana Tovkanets
PDF
Iryna Khlopyk
PDF
Svitlana Tsiura, Taras Ilechko
PDF
Inna Chervinska
PDF
Nataliya Yaremchuk, Nazar Senytsia
PDF