МЕТОДИКА «STORYTELLING» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Svitlana Kost, Halyna Krokhmalna

Анотація


Порушено питання використання методики «storytelling» як засобу формування комунікативної компетентності здобувачів освіти; визначено актуальність теми, яка зумовлена вимогами, які висунені сучасному вітчизняному освітньому процесу і які передбачені нормативними актами, поява яких обумовлена реформою школи загалом, покращенням освіти відповідно до європейських норм; окреслено важливість формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, результатом сформованості відповідної компетентності у здобувачів освіти є те, що школярі вільно володіють українською мовою, тобто вироблене вміння висловлювати власну думку (усно/письмово), емоції, чітко і переконливо пояснювати факти та події, крім того, бажання читати, відчувати красу слова, розуміти функцію мови для конструктивної комунікації та культурного самовираження, готовність використовувати державну мову як рідну в певних життєвих ситуаціях; зазначено, що методика storytelling сприяє формуванню сприятливої психологічної атмосфери, налагодженню довірливих стосунків між педагогами та здобувачами освіти різного рівня; з’ясовано походження терміна storytelling; виокремлено переваги застосування методики в освітній роботі; окреслено принципи побудови історії за методикою storytelling, її тип, композицію та рекомендовану тривалість; наголошено на тому, що методика сторітеллінгу є ефективною завдяки своїм особливостям, які сприяють кращому засвоєнню знань, запам’ятовуванню і відтворенню інформації; до особливостей методики storytelling віднесено залучення до роботи образного мислення і способу сприйняття під час творення й слухання історії; наявність героя, поведінка якого змінюється під час подолання перешкод, здійснення морального вибору, виконання поставлених перед ним завдань; динамізм сюжету історії; вплив історії на емоційний стан здобувача освіти; застосування методики storytelling дає можливість сформувати такі компетентності, як підприємливість та фінансова грамотність, які є показником готовності дитини до життя.

Ключові слова: методика storytelling, комунікативна компетентність, риторична компетенція, здобувачі освіти, початкова школа, освітній процес.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Андерсон К. Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / пер. з англ. Олександра Асташова. 4-те вид. Київ : Наш формат, 2019. 256 с.
 2. Большакова І. Українська мова. Технологія «Сторітелінг» URL : http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/kyrsi-dlya-vchitelv/rankov-zystrch/stortellng/inna-bolshakova-stortellng (дата звернення: 31.03.2021).
 3. Вікіпедія: Розповідання історій. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81)
 4. Дубок Т. В. Використання технології сторітеллінг на уроках української мови та літератури як засобу формування мовної компетентності учнів. URL : http://timso.koippo.kr.ua/hmura13/dubok-tetyana-vasylivna-vykorystannya-tehnolohiji-storitelinh-na-urokah-ukrajinskoji-movy-ta-literatury-yak-zasobu-formuvannya-movnoji-kompetentnosti-uchniv/
 5. Закон України “Про освітуˮ : прийнятий 05.09.2017 р. URL : http://osvita.ua/legislation/law/2231/
 6. Зустрічі, що змінюють життя. Ірина Снітинська розповіла про “Час історійˮ (інтерв’ю). URL : https://dyvys.info/2018/03/20/zustrichi-shho-zminyuyut-zhyttya-iryna-snitynska-rozpovila-pro-chas-istorij-interv-yu/
 7. Калюжка Н., Самойленко Н. Сторітеллінг як один із методів підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивного класу. Зб. наук. праць. Вип. 26 (1–2019). Ч. 1. С. 92–98.
 8. Кость С. “Сторітеллінгˮ як засіб формування ефективної риторичної компетенції педагога. “Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчанняˮ : зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2018. С. 35–36.
 9. Навчально-методичний посібник “Storytellingˮ (Історії, які навчають). URL : https://vseosvita.ua/library/navcalno-metodicnij-posibnik-storytelling-istorii-aki-navcaut-205089.html
 10. Сторітелінг, який не залишає байдужим. URL : https://www.yakaboo.ua/ua/storiteling-jakij-ne-zalishae-bajduzhim.html
 11. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3–4 клас. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11312

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.