ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СЕРЦЕВОМУ М’ЯЗІ ПТИЦІ ЗА ДІЇ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

N. Holovchak

Анотація


Дослідження проводили на курах домашніх породи Леггорн. Встановлено, що дія гіпохлориту натрію призводить до зростання процесів ліпопероксидації у клітинах серцевого м’яза до 7 доби досліду. Проте вже на 14 добу дії гіпохлориту натрію інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів повертається до рівня контролю. Доведено, що за дії досліджуваної речовини відбувається активація ферментів антиоксидантної системи: супероксиддисмутази та каталази. Активність супероксиддисмутази за час реабілітаційного періоду дещо знижується, тоді як активність каталази є вища від контролю упродовж усього досліду. Отже, дія гіпохлориту натрію веде до порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в серцевому м’язі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.