№ 61 (2013)

Випуск 61

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Біофізика

A. Babsky, B. George, N. Bansal
A. Zyn, N. Holovchak, D. Sanagursky
PDF

Біохімія

M. Onyskovets
PDF
V. Havrylyak, H. Sedilo
PDF
I. Stepanets, O. Morgaienko, L. Ostapchenko
PDF

Ботаніка

M. Pirogov, N. Chepelevska
PDF
A. Odintsova
PDF
O. Vasheka, J. Klishch
PDF
V. Lavrynenko
PDF
S. Izmestieva, I. Danylyk
PDF

Генетика

S. Kostenko
PDF
O. Holub, Ya. Chernyk, R. Bilyy, N. Holub
PDF
Y. Boretsky, D. Fedorovych, V. Boretsky, L. Fayura, Y. Pynyaga, A. Sibirny
PDF
N. Zaburannyi, B. Ostash, L. Horbal, A. Luzhetskyy, S. Shulga, V. Fedorenko
PDF

Екологія

M. Keivan, O. Tertychna, O. Keivan, I. Masberh
PDF
V. Prorochuk
PDF
T. Mykytyn
PDF
Z. Mamchur, I. Bilska
PDF

Зоологія

Y. Strus, I. Shydlovskyy
PDF

Мікробіологія

T. Kondratyuk, A. Kalinichenko
PDF
O. Moroz
PDF

Фізіологія людини і тварин

R. Iskra
PDF
B. Manko, D. Voloshyn, V. Manko
PDF
N. Kupynyak, O. Ikkert, V. Manko
PDF

Фізіологія рослин

T. Chigrin, O. Zadorozhna
PDF
A. Rossihina-Galicha
PDF
V. Bilchuck, A. Rossihina-Galicha, T. Legostajeva, J. Shmagajlo
PDF
A. Schogolev, V. Zhmurko
PDF