ВЗАЄМОДІЯ Ca2+-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ТА МЕМБРАН ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ ДЕПО Ca2+ В АЦИНАРНИХ КЛІТИНАХ ПІДЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ

N. Grychan, O. Коpach, R. Makarovska, N. Voitenko, N. Fedirko

Анотація


Регуляція слиновиділення здійснюється підвищенням [Ca2+]i в ацинарних клітинах і регулюється за рахунок контролю просторово-часових характеристик [Ca2+]i-сигналізації. Останнє забезпечується узгодженням роботи Са2+-транспортних систем плазматичної мембрани (ПМ) та мембран депо Са2+ (ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР) і мітохондрій (МХ)), проте механізми таких взаємодій вивчені недостатньо. Нами виявлено, що активація рецепторних систем ацинарних клітин призводить до перерозподілу вкладу Са2+-транспорних систем у [Ca2+]i-сигналізацію (зміни активності Са2+-АТФаз ПМ та ЕПР і депокерованого входу Са2+). Причому ключову роль у забезпеченні взаємодії між різними Са2+-транспорними системами у клітині відіграють МХ. Таким чином, описані явища є фізіологічним пристосувальним механізмом, у якому МХ виконують роль сенсора, котрий координує роботу Са2+-транспортних систем різних субклітинних структур і запобігає цитотоксичному ефектові перевантаження клітин Са2+ та спустошення депо цього катіона.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.